Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei medicale MAI – modificări (OMAI nr. 99/2015)

11 sept. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1052

Despre

  • M. Of. nr. 648 din 9 septembrie 2015
  • OMAI nr. 99/2015
  • Modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei medicale

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției medicale, aprobat prin OMAI nr. 176/2013 (M. Of. nr. 24 din 13 ianuarie 2014)OMAI nr. 99/2015 (M. Of. nr. 648 din 9 septembrie 2015) – modifică: art. 4, art. 6 alin. (1) lit. h), art. 11 lit. b), art. 14 alin. (1), art. 23 pct. 1 lit. g), h), m) și t), art. 23 pct. 4 lit. d), i) și k), Cap. V titlul Secț. a 8-a, art. 26 în partea introductivă, anexele nr. 1-5
introduce: art. 6 alin. (1) lit. b1), art. 11 lit. v), Cap. V Secț. 21

 

Inteligența artificială în materie penală

În M. Of. nr. 648 din 9 septembrie 2015, s-a publicat Ordinul ministrului afacerilor interne (OMAI) nr. 99/2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției medicale, aprobat prin OMAI nr. 176/2013 (M. Of. nr. 24 din 13 ianuarie 2014).

 

Art. 4 din Regulament (modificat prin OMAI nr. 99/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 prevedea faptul că activitatea D.M. este coordonată de persoana din conducerea MAI desemnată în acest sens.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 prevede: „Activitatea D.M. este coordonată de secretarul de stat, șef al Departamentului pentru situații de urgență”.

 
Art. 6 alin. (1) lit. b1) din Regulament (modificat prin OMAI nr. 99/2015)

Noua reglementare

La art. 6 alin. (1), după lit. b) se introduce o nouă literă, lit. b1.

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (1) lit. b1) dispune: „D.M. are următoarea structură organizatorică:

(…)

b1) Compartimentul monitorizare și control”.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

 
Art. 6 alin. (1) lit. h) din Regulament (modificat prin OMAI nr. 99/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (1) lit. h) stabilea faptul că D.M. are următoarea structură organizatorică:

(…)

h) Structura de securitate/C.S.T.I.C.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (1) lit. h) stabilește: „D.M. are următoarea structură organizatorică:

(…)

h) Structura de securitate”.

 
Art. 11 lit. b) din Regulament (modificat prin OMAI nr. 99/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 lit. b) prevedea faptul că principalele atribuții ale D.M. sunt:

(…)

b) asigură asistența medicală de specialitate în toate unitățile MAI prin rețeaua sanitară proprie, având ca principal scop consolidarea stării de sănătate a efectivelor, în vederea îndeplinirii misiunilor încredințate.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 lit. b) prevede: „Principalele atribuții ale D.M. sunt:

(…)

b) coordonează, organizează și asigură asistența medicală, pentru cadrele MAI și celelalte categorii de asigurați, prin rețeaua sanitară proprie, având ca principal scop consolidarea stării de sănătate a efectivelor, în vederea îndeplinirii misiunilor încredințate”.

 
Art. 11 lit. v) din Regulament (modificat prin OMAI nr. 99/2015)

Noua reglementare

La art. 11, după lit. u) se introduce o nouă literă, lit. v.

Potrivit noii reglementări, art. 11 lit. v) dispune: „Principalele atribuții ale D.M. sunt:

(…)

v) desfășoară activități de implementare a standardelor de control intern/managerial și dezvoltare a sistemului de control intern/managerial prin aplicarea Concepției privind dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial în cadrul MAI”.

 

Art. 14 alin. (1) din Regulament (modificat prin OMAI nr. 99/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 alin. (1) stabilea faptul că Directorul D.M. se subordonează direct secretarului general și nemijlocit secretarului general adjunct desemnat și răspunde de întreaga activitate a acesteia, potrivit fișei postului prevăzute în anexa nr. 3.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 14 alin. (1) stabilește: „Directorul D.M. se subordonează direct secretarului de stat, șef al Departamentului pentru situații de urgență, și răspunde de întreaga activitate a acesteia, potrivit fișei postului prevăzute în anexa nr. 3”.

 

Cap. V Secț. 21 din Regulament (modificat prin OMAI nr. 99/2015)

Noua reglementare

La Cap. V, după Secț. a 2-a se introduce o nouă secțiune, Secț. a 21-a („Atribuțiile Compartimentului monitorizare și control”).

Potrivit noii reglementări, Secț. a 21-a („Atribuțiile Compartimentului monitorizare și control”) cuprinde art. 201, care prevede următoarele:

Compartimentul monitorizare și control îndeplinește următoarele atribuții:

a) organizează și execută controale de fond/tematice în cadrul structurilor subordonate D.M. în baza planificărilor anuale aprobate de conducerea D.M. sau ca urmare a dispozițiilor acesteia, atât în scopul evaluării activității desfășurate, cât și pentru sprijinul și/sau îndrumarea unei/unor activități determinate;

b) întocmește documentele premergătoare activităților de evaluare: planul controlului de fond/tematic (inclusiv pentru activitatea de sprijin și/sau îndrumare a unei/unor activități determinate), planul de verificare a aspectelor semnalate, tabelul nominal cu membrii comisiei de control, tabelul cu necesarul de fonduri financiare pentru asigurarea activităților de control, adresele de înștiințare, precum și punctajul de instruire al comisiei;

c) soluționează petițiile, reclamațiile și sesizările cu privire la activitatea și comportamentul personalului din cadrul D.M., precum și al celui aflat în competența de numire a conducerii direcției, care desfășoară activități de asistență medicală;

d) pe timpul controalelor execută activități de sprijin și îndrumare a structurilor medicale subordonate, în vederea interpretării corecte și unitare a dispozițiilor actelor normative ce reglementează activitatea acestora;

e) sesizează unitățile de parchet competente cu privire la fapte cu caracter penal descoperite pe timpul desfășurării activităților de control și a verificărilor interne;

f) monitorizează modul de implementare a măsurilor stabilite cu ocazia controalelor și verificărilor executate anterior;

g) coordonează activitatea desfășurată de specialiștii cooptați în comisiile de control;

h) asigură monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

i) efectuează analize periodice ale activităților desfășurate pe linia controlului intern/managerial, prezintă conducătorului instituției informări privind progresele înregistrate în modul de implementare/dezvoltare a sistemului de control intern/managerial și propune măsuri concrete de remediere a disfuncțiilor și/sau deficiențelor constatate”.

 

Art. 23 pct. 1 lit. g), h), m) și t) din Regulament (modificat prin OMAI nr. 99/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 23 pct. 1 lit. g), h), m) și t) prevedeau faptul că Serviciul asistență medicală, farmaceutic, programe și statistică medicală are următoarele atribuții principale:

1. pe linia asistenței medicale:

(…)

g) organizează, coordonează și monitorizează asigurarea medicală acordată de către unitățile sanitare ale MAI, în caz de dezastre, atacuri teroriste, război, conflicte sociale și alte situații de criză;

h) avizează, din punct de vedere tehnic, medical, înființarea, desființarea sau schimbarea sediilor unităților sanitare ale MAI, precum și profilul, structura și normele de organizare și funcționare ale acestora;

(…)

m) monitorizează modul în care personalul din cabinetele de asistență medicală primară și specialitate respectă obligațiile reglementate prin acte normative, referitoare la: etica profesională și deontologia medicală, asistența de sănătate publică, activitatea desfășurată în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, relațiile de muncă în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

(…)

t) ține evidența și analizează petițiile și sesizările cu privire la acordarea asistenței medicale în unitățile subordonate, propune măsuri de rezolvare și formulează proiecte de răspuns.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 23 pct. 1 lit. g), h), m) și t) prevăd: „Serviciul asistență medicală, farmaceutic, programe și statistică medicală are următoarele atribuții principale:

1. pe linia asistenței medicale:

(…)

„g) organizează, coordonează și monitorizează activitatea de asistență medicală a unităților sanitare MAI în caz de dezastre, atacuri teroriste, război, conflicte sociale și alte situații de criză;

h) analizează, în vederea avizării, la nevoie și conform competențelor, împreună cu structurile de specialitate din cadrul MAI profilul, structura și normele de organizare și funcționare ale unităților sanitare din cadrul MAI;

(…)

m) monitorizează modul în care personalul medico-sanitar din unitățile subordonate respectă obligațiile reglementate prin acte normative;

(…)

t) analizează petițiile și sesizările cu privire la acordarea asistenței medicale în unitățile subordonate, propune măsuri de rezolvare și formulează proiecte de răspuns”.

 

Art. 23 pct. 4 lit. d), i) și k) din Regulament (modificat prin OMAI nr. 99/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 23 pct. 4 lit. d), i) și k) stabileau faptul că Serviciul asistență medicală, farmaceutic, programe și statistică medicală are următoarele atribuții principale:

(…)

4. pe linia farmaceutică, a aparaturii și dispozitivelor medicale:

(…)

d) avizează specificațiile tehnice pentru aparatura medicală și bunuri farmaceutice achiziționate în rețeaua sanitară a MAI;

(…)

i) reprezintă D.M. în relațiile cu direcția de profil din M.S., Agenția Națională a Medicamentului și Colegiul Național al Farmaciștilor, în problematica din domeniul farmaceutic și de farmacovigilență, în vederea cunoașterii și aplicării acesteia în rețeaua sanitară a MAI;

k) avizează din punct de vedere tehnic înființarea, desființarea sau schimbarea sediilor structurilor farmaceutice ale MAI, precum și normele de organizare și funcționare ale acestora;

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 23 pct. 4 lit. d), i) și k) prevăd: „Serviciul asistență medicală, farmaceutic, programe și statistică medicală are următoarele atribuții principale:

(…)

4. pe linia farmaceutică, a aparaturii și dispozitivelor medicale:

(…)

d) verifică, în vederea avizării, specificațiile tehnice pentru aparatura medicală și bunurile farmaceutice achiziționate în rețeaua sanitară a MAI;

(…)

i) reprezintă D.M. în relațiile cu direcția de profil din M.S., Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale și Colegiul Național al Farmaciștilor, în problematica din domeniul farmaceutic și de farmacovigilență, în vederea cunoașterii și aplicării acesteia în rețeaua sanitară a MAI;

(…)

k) propune/analizează solicitările privind înființarea, desființarea sau schimbarea sediilor structurilor farmaceutice ale MAI, precum și normele de organizare și funcționare ale acestora

 
Cap. V titlul Secț. a 8-a din Regulament (modificat prin OMAI nr. 99/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, Secț. a 8-a din Cap. V era intitulată: „Atribuțiile Structurii de securitate/C.S.T.I.C.”

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, Secț. a 8-a din Cap. V este intitulată: „Atribuțiile Structurii de securitate”.

 
Art. 26 (partea introductivă) din Regulament (modificat prin OMAI nr. 99/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 26 în partea introductivă prevedea faptul că structura de securitate/C.S.T.I.C. se organizează la nivel de compartiment, este subordonată nemijlocit directorului adjunct, anume desemnat de director, și are anumite atribuții.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 26 în partea introductivă are următorul conținut: „Structura de securitate se organizează la nivel de compartiment, este subordonată nemijlocit directorului adjunct, anume desemnat de director, și are următoarele atribuții:”.

 
Anexele nr. 1-5 la Regulament (modificat prin OMAI nr. 99/2015)

Anexele nr. 1-5 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din respectivul ordin.

 
Intrarea în vigoare

Potrivit art. II, respectivul ordin intră în vigoare la data de 15 septembrie 2015.

Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției medicale MAI – modificări (OMAI nr. 99/2015) was last modified: septembrie 11th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter