Regulamentul privind concentrările economice – modificări (Regulamentul aprobat prin OPCC nr. 514/2015)

11 sept. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1881

Despre

  • M. Of. nr. 683 din 8 septembrie 2015
  • OPCC nr. 514/2015
  • Regulamentul pentru modificarea Regulamentului privind concentrările economice

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Regulamentul privind concentrările economice, pus în aplicare prin OPCC nr. 385/2010 (M. Of. nr. 553 și 553 bis din 5 august 2010; cu modif. ult.)Regulamentul aprobat prin OPCC nr. 514/2015
(M. Of. nr. 683 din 8 septembrie 2015)
modifică: art. 1 alin. (3), art. 2 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1), art. 20 alin. (1), art. 23 alin. (1), art. 29 alin. (2), (5), (7)-(9), art. 30 alin. (4), art. 33 alin. (2), art. 36 alin. (1), art. 38 alin. (6)  

 

Monitor Dosare

În M. Of. nr. 683 din 8 septembrie 2015, s-a publicat Ordinul președintelui Consiliului Concurenței (OPCC) nr. 514/2015 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea Regulamentului privind concentrările economice, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 385/2010 (M. Of. nr. 553 și 553 bis din 5 august 2010; cu modif. ult.).

 

Art. 1 alin. (3) din Regulamentul din 2010 (modificat prin Regulamentul din 2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (3) dispunea faptul că prevederile respectivului regulament se aplică operațiunilor de concentrare economică, atunci când cifra de afaceri cumulată a întreprinderilor implicate în operațiune depășește echivalentul în lei a 10.000.000 Euro și când cel puțin două dintre întreprinderile implicate au realizat pe teritoriul României, fiecare în parte, o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 4.000.000 Euro.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (3) dispune: „Prevederile prezentului regulament se aplică operațiunilor de concentrare economică, atunci când cifra de afaceri cumulată a întreprinderilor implicate în operațiune depășește echivalentul în lei a 10.000.000 euro și când cel puțin două dintre întreprinderile implicate au realizat pe teritoriul României, fiecare în parte, o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 4.000.000 euro. Pragurile valorice pot fi modificate potrivit prevederilor legii”.

 
Art. 2 alin. (1) din Regulamentul din 2010 (modificat prin Regulamentul din 2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (1) prevedea faptul că noțiunea de «concentrare economică» include acele operațiuni care au ca rezultat modificări de durată ale controlului întreprinderilor și, prin urmare, în structura pieței, cuprinzând și operațiunile care conduc la crearea de societăți în comun care îndeplinesc în mod durabil toate funcțiile unei entități economice autonome. Prin «întreprindere», în sensul legii, se înțelege orice operator economic angajat într-o activitate constând în oferirea de bunuri sau de servicii pe o piață dată, independent de statutul său juridic și de modul de finanțare, astfel cum este definită în jurisprudența Uniunii Europene.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (1) prevede: „Noțiunea de concentrare economică include acele operațiuni care au ca rezultat modificări de durată ale controlului întreprinderilor și, prin urmare, în structura pieței, cuprinzând și operațiunile care conduc la crearea de societăți în comun care îndeplinesc în mod durabil toate funcțiile unei entități economice autonome. Prin întreprindere, în sensul legii, se înțelege orice entitate economică angajată într-o activitate constând în oferirea de bunuri sau de servicii pe o piață dată, independent de statutul său juridic și de modul de finanțare, astfel cum este definită în jurisprudența Uniunii Europene”.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

 
Art. 4 alin. (2) din Regulamentul din 2010 (modificat prin Regulamentul din 2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (2) dispunea faptul că notificarea poate fi efectuată și în cazurile în care întreprinderile implicate demonstrează Consiliului Concurenței intenția de bună credință pentru încheierea unui acord sau, în cazul unei oferte publice, dacă și-au anunțat public intenția de a face o astfel de ofertă, cu condiția ca acordul sau oferta planificată să aibă ca rezultat o concentrare economică notificabilă.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (2) dispune: „Notificarea poate fi efectuată și în cazurile în care întreprinderile implicate demonstrează Consiliului Concurenței intenția de a încheia un acord sau, în cazul ofertei publice, și-au anunțat intenția de a face o astfel de ofertă, cu condiția ca acordul ori oferta planificată să aibă ca rezultat o concentrare economică notificabilă”.

 
Art. 5 alin. (1) din Regulamentul din 2010 (modificat prin Regulamentul din 2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (1) stabilea: Concentrările economice care se realizează prin fuziunea a două sau mai multor întreprinderi trebuie notificate de către fiecare dintre părțile implicate. Pentru concentrările economice preconizate a se realiza ca urmare a lansării unei oferte publice sau a anunțului public privind intenția de a face o astfel de ofertă, notificarea se transmite de către ofertant. În celelalte cazuri, notificarea trebuie să fie înaintată de către persoana, întreprinderea sau întreprinderile care dobândesc controlul asupra uneia sau mai multor întreprinderi ori asupra unor părți ale acestora.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (1) stabilește: „Concentrările economice care se realizează prin fuziunea a două sau mai multor întreprinderi trebuie notificate de către fiecare dintre părțile implicate. Pentru concentrările economice preconizate a se realiza ca urmare a lansării unei oferte publice sau a anunțului privind intenția de a face o astfel de ofertă, notificarea se transmite de către ofertant. În celelalte cazuri, notificarea trebuie să fie înaintată de către persoana, întreprinderea sau întreprinderile care dobândește/dobândesc controlul asupra uneia ori mai multor întreprinderi ori asupra unor părți ale acestora”.

 
Art. 20 alin. (1) din Regulamentul din 2010 (modificat prin Regulamentul din 2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 20 alin. (1) prevedea: Concentrările economice care intră în sfera de aplicare a legii sunt evaluate în scopul stabilirii compatibilității acestor operațiuni cu un mediu concurențial normal, în acest sens, Consiliul Concurenței evaluează dacă o concentrare economică ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective, în special ca urmare a creării sau consolidării unei poziții dominante pe piața românească sau pe o parte substanțială a acesteia.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 20 alin. (1) prevede: „Concentrările economice care intră în sfera de aplicare a legii sunt evaluate în scopul stabilirii compatibilității acestor operațiuni cu un mediu concurențial normal. În acest sens, Consiliul Concurenței evaluează dacă o concentrare economică poate ridica obstacole semnificative în calea concurenței efective, în special ca urmare a creării sau consolidării unei poziții dominante pe piața românească ori pe o parte substanțială a acesteia”.

 
Art. 23 alin. (1) din Regulamentul din 2010 (modificat prin Regulamentul din 2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 23 alin. (1) stabilea faptul că validitatea oricărei operațiuni de concentrare economică inclusiv a celor realizate cu încălcarea prevederilor art. 15 alin. (6) din lege va depinde de analiza și decizia pe care Consiliul Concurenței o va lua cu privire la operațiune, potrivit prevederilor art. 46 alin. (2) și (4) din lege.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 23 alin. (1) stabilește: „Validitatea oricărei operațiuni de concentrare economică, inclusiv a celor realizate cu încălcarea prevederilor legale, depinde de analiza și decizia pe care Consiliul Concurenței o adoptă cu privire la operațiune, potrivit prevederilor prezentului regulament”.

 
Art. 29 alin. (2), (5), (7), (8) și (9) din Regulamentul din 2010 (modificat prin Regulamentul din 2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 29 alin. (2) prevedea faptul că de câte ori dispune pornirea unei investigații, președintele Consiliului Concurenței desemnează un raportor, responsabil pentru întocmirea raportului asupra investigației, comunicarea lui părților în cauză, primirea observațiilor și prezentarea raportului în Plenul Consiliului Concurenței, dacă este cazul. Raportorul desemnat instrumentează toate actele procedurii de investigație, propunând Consiliului Concurenței dispunerea măsurilor care sunt de competența acestuia.

Potrivit alin. (5), cu excepția situației prevăzute la art. 42 alin. (1) din lege, în orice procedură de investigație având ca obiect o operațiune de concentrare economică sau, după caz, încălcarea dispozițiilor art. 15 din lege, Consiliul Concurenței acordă întreprinderilor participante ocazia de a-și exprima în scris observațiile cu privire la conținutul raportului de investigație. În observațiile scrise, destinatarii raportului de investigație pot solicita în mod expres organizarea de audieri de către Consiliul Concurenței. Atunci când apreciază că este util pentru stabilirea adevărului în cauza investigată, Consiliul Concurenței poate organiza audieri și în lipsa unei solicitări din partea destinatarilor raportului de investigație. Data până la care trebuie trimise observațiile, respectiv data audierii, după caz, sunt fixate de președintele Consiliului Concurenței.

La alin. (7) dispunea faptul că o copie a raportului va fi transmisă spre luare la cunoștință persoanelor supuse investigației, acordând acestora un termen de minimum 30 de zile în care să își formuleze observațiile. Persoanelor a căror audiere a fost admisă potrivit prevederilor alin. (6) li se va trimite copia raportului numai la cerere și dacă președintele Consiliului Concurenței apreciază că este util în interesul investigației.

La alin. (8) prevedea faptul că președintele Consiliului Concurenței va permite părților în cauză consultarea dosarului și obținerea, contra cost, de copii și extrase ale actelor procedurii de investigație, în conformitate cu art. 44 alin. (2)-(5) din lege. Dreptul de acces la dosar se va exercita în condițiile prevăzute de instrucțiunile privind regulile de acces la dosar și ale regulamentului privind tarifele pentru notificări, de acces la documentație și eliberarea de copii sau extrase, adoptate de Consiliul Concurenței, în cazul unei proceduri de investigație, având ca obiect o concentrare economică, dispozițiile legale referitoare la consultarea dosarului sunt aplicabile asociaților și directorilor executivi ai entităților participante la concentrare, în măsura în care aceștia justifică în cauză un interes legitim.

Potrivit alin. (9), în situația în care, în urma declanșării unei investigații din oficiu privind încălcarea art. 15 din lege, se constată că aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind încălcarea legii care să justifice impunerea de măsuri sau sancțiuni de către Consiliul Concurenței, acesta, prin ordin al președintelui, va putea închide investigația și va informa de îndată părțile implicate. În situația în care investigația a fost declanșată ca urmare a unei plângeri și se constată că aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind încălcarea legii care să justifice impunerea de măsuri sau sancțiuni de către Consiliul Concurenței, închiderea investigației se va face prin decizia Plenului Consiliului Concurenței, în urma audierii părților implicate, dacă autorul plângerii solicită acest lucru.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 29 alin. (2), (5), (7)-(9) prevăd:

(2) De câte ori Consiliul Concurenței dispune declanșarea unei investigații, în ordinul de declanșare a investigației este desemnat raportorul de caz, la propunerea directorului general. Raportorul este responsabil pentru întocmirea raportului asupra investigației, comunicarea lui părților în cauză, primirea observațiilor și prezentarea raportului în Plenul Consiliului Concurenței, dacă este cazul. Raportorul desemnat instrumentează toate actele procedurii de investigație, propunând Consiliului Concurenței dispunerea măsurilor care sunt de competența acestuia.

(…)

(5) Cu excepția situației în care, în urma declanșării unei investigații din oficiu, se constată că aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind încălcarea legii, care să justifice impunerea de măsuri sau sancțiuni de către Consiliul Concurenței, în orice procedură de investigație Consiliul Concurenței acordă întreprinderilor participante la concentrarea economică, ce formează obiect al investigației, ocazia de a-și exprima în scris observațiile cu privire la conținutul raportului de investigație. În observațiile scrise, părțile implicate pot solicita organizarea de audieri de către Consiliul Concurenței. Atunci când apreciază că este util pentru stabilirea adevărului în cauza investigată, Consiliul Concurenței poate organiza audieri și în lipsa unei solicitări a părților implicate. Data până la care trebuie trimise observațiile, respectiv data audierii, după caz, este fixată de Consiliul Concurenței.

(…)

(7) O copie a raportului va fi transmisă spre luare la cunoștință părților implicate care sunt supuse investigației, acordându-le acestora un termen de minimum 30 de zile în care să își formuleze observațiile. Persoanelor a căror audiere a fost admisă potrivit prevederilor alin. (6) li se va trimite copia raportului numai la cerere și dacă Consiliul Concurenței apreciază că este util în interesul investigației.

(8) Președintele Consiliului Concurenței va permite părților în cauză consultarea dosarului și obținerea, în format electronic, de copii și extrase ale actelor procedurii de investigație, în conformitate cu dispozițiile legii. Dreptul de acces la dosar se va exercita în condițiile prevăzute de instrucțiunile privind regulile de acces la dosar și ale regulamentului privind tarifele pentru notificări, de acces la documentație și eliberarea de copii sau extrase, adoptate de Consiliul Concurenței. În cazul unei proceduri de investigație, având ca obiect o concentrare economică, dispozițiile legale referitoare la consultarea dosarului sunt aplicabile asociaților și directorilor executivi ai entităților participante la concentrare, în măsura în care aceștia justifică în cauză un interes legitim.

(9) În situația în care, în urma declanșării unei investigații din oficiu, se constată că aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind încălcarea legii, care să justifice impunerea de măsuri sau sancțiuni de către Consiliul Concurenței, acesta, prin ordin al președintelui, va închide investigația și va informa de îndată părțile implicate. În situația în care investigația a fost declanșată ca urmare a unei plângeri și se constată că aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind încălcarea legii, care să justifice impunerea de măsuri sau sancțiuni de către Consiliul Concurenței, închiderea investigației se va face prin decizie a Consiliului Concurenței”.

Regulamentul privind concentrările economice – modificări (Regulamentul aprobat prin OPCC nr. 514/2015) was last modified: septembrie 11th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter