Regulamentul de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale (OMFP nr. 417/2015)

16 apr. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1875

Despre

  • M. Of. nr. 240 din 8 aprilie 2015
  • OMFP nr. 417/2015
  • Regulamentul de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul de aprobareActul aprobatSumar

OMFP nr. 417/2015

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

(M. Of. nr. 240 din 8 aprilie 2015)

Regulamentul de organizare și desfășurare

a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale

 1. Dispoziții generale

 2. Definiții și abrevieri

3. Etapele desfășurării Loteriei bonurilor fiscale

4. Responsabilități

5. Anexe

În M. Of. nr. 240 din 8 aprilie 2015, s-a publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice (OMFP) nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor de punere în aplicare a O.G. nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale (M. Of. nr. 81 din 30 ianuarie 2015), a Regulamentului de organizare și desfășurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului și conținutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum și pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale.

Vă vom prezenta, în continuare, prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale:

  1. Dispoziții generale

1.1. Loteria bonurilor fiscale constă în extragerea aleatorie de numere, în vederea acordării de premii în bani persoanelor fizice rezidente și nerezidente în România, definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, deținătoare de bonuri fiscale care atestă cumpărarea de bunuri sau servicii pe teritoriul României.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

1.2. Loteria bonurilor fiscale se organizează lunar, putând fi organizată și ocazional, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale.

 

2. Definiții și abrevieri

2.1. Definiții

1.2.1.1. urnă – mecanism complex cu componente mecanice și electronice produs de o firmă specializată pentru extragerea aleatoare de bile atât în regim automat, cât și manual;

2.2.1.2. bilă – sferă din polimeri sintetici cu structură solidă, echilibrată din punctul de vedere al greutății, inscripționată cu cifre;

3.2.1.3. inel – cerc din plexiglas, care este folosit pentru aducerea bilei extrase din zona de extragere în zona de prezentare;

4.2.1.4. bol – sfera din plexiglas transparentă folosită pentru amestecarea bilelor cu ajutorul aerului generat de turbosuflantă;

5.2.1.5. loader – componenta din plexiglas folosită pentru încărcarea bilelor în urnă;

6.2.1.6. canal colector – componenta din plexiglas folosită pentru prezentarea bilelor extrase;

7.2.1.7. touchscreen – telecomanda folosită pentru acționarea urnelor;

8.2.1.8. cântar – instrument de precizie folosit pentru stabilirea greutății individuale a bilelor.

 2.2. Abrevieri

C.N.L.R. – S.A. – Compania Națională “Loteria Română” – S.A.

D.R.V. – Direcția rețea vânzări

S.P.P.L. – Serviciul promovare și produse loteristice

B.C.P. – Biroul comunicare protocol

M.F.P. – Ministerul Finanțelor Publice

A.N.A.F. – Agenția Națională de Administrare Fiscală

 

3. Etapele desfășurării Loteriei bonurilor fiscale

3.1. Pregătirea urnelor, bilelor și a cântarului pentru trageri (efectuate de coordonatorul tragerii)

1.3.1.1. Este verificată integritatea bilelor, numărul și așezarea lor în toate seturile de bile care pot fi folosite la tragere.

2.3.1.2. Se alimentează urnele cu curent electric.

3.3.1.3. Este verificată integritatea și funcționarea urnelor prin efectuarea de teste cu bile.

4.3.1.4. Este scos cântarul din seif și se poziționează pe masa unde va fi efectuată cântărirea cu minimum o oră înaintea procesului de cântărire (pentru aclimatizare și autocalibrare), apoi se calează (așezarea la orizontală);

5.3.1.5. Sunt cântărite bilele în prezența Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale (comisia de tragere);

6.3.1.6. Sunt pregătite toate urnele de tragere (inclusiv cele de rezervă).

3.2. Extragerea variantelor câștigătoare pentru Loteria bonurilor fiscale

1.3.2.1. Se introduc bilele în urne în prezența comisiei de tragere pentru fiecare fază a Loteriei bonurilor fiscale, după cum urmează:

1.1.3.2.1.1. etapa I – bilele 1, 2, 3…12 aferente lunilor care participă (pentru extragerile ocazionale organizate pentru minimum două luni) – urna Venus/Topaze;

1.2.3.2.1.2. etapa II – bilele de la 1-28/29/30/31 (reprezentând ziua emiterii bonului fiscal aferent lunii pentru care se efectuează extragerea) – urna Venus;

1.3.3.2.1.3. etapa III – bilele de la 0-9 (pentru extragerea cifrelor reprezentând valoarea totală a bonului fiscal) – trei boluri ale urnei Topaze.

2.3.2.2. Coordonatorul activează tabloul de comandă al urnei și se selectează numărul de bile care urmează să fie extras, aferent fiecărui joc.

3.3.2.3. Se extrag în prezența comisiei de tragere bilele corespunzătoare pentru fiecare etapă:

3.1.3.2.3.1. etapa I = 1 bilă (luna bonului) – în cazul extragerilor ocazionale;

3.2.3.2.3.2. etapa II = 1 bilă (ziua bonului);

3.3.3.2.3.3. etapa III = 3 bile (valoarea bonului).

 3.3. Pregătirea, completarea, semnarea și verificarea proceselor-verbale întocmite cu ocazia tragerilor

1.3.3.1. Se completează de către coordonator procesele-verbale cu numele și funcțiile reprezentanților autorităților (M.F.P., A.N.A.F., C.N.L.R. – S.A.), care participă la tragerea din luna respectivă, persoane care sunt stabilite prin ordin de către ministrul finanțelor publice și care participă la tragere conform programării realizate de către S.P.P.L. Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice îndeplinește funcția de președinte al comisiei.

2.3.3.2. Se instruiesc de către coordonator membrii comisiei de tragere referitor la modul de completare a proceselor-verbale și la modul de desfășurare a tragerilor.

3.3.3.3. În timpul tragerilor sunt completate procesele-verbale de către membrii comisiei menționate mai sus, pentru fiecare etapă în parte.

4.3.3.4. După terminarea tragerilor sunt semnate procesele-verbale de către membrii comisiei de tragere și sunt verificate de către coordonatorul tragerii împreună cu președintele comisiei de tragere (în cazul apariției de greșeli în completare atât în timpul tragerii, cât și după tragere, este înlocuit respectivul proces-verbal).

5.3.3.5. După verificarea proceselor-verbale, acestea sunt predate reprezentantului C.N.L.R. – S.A. în vederea transmiterii, în prima zi lucrătoare ulterioară datei extragerii, atât în format letric, cât și electronic, către Serviciul de comunicare, relații publice, mass-media și transparență din cadrul M.F.P., respectiv către Serviciul comunicare relații publice și mass-media din cadrul A.N.A.F.

 3.4. Sigilarea/Predarea plicului cu procesele-verbale și asigurarea/depozitarea urnelor, cântarului și a bilelor folosite

1.3.4.1. Se sigilează plicul cu procese-verbale, se ștampilează și se semnează de către toți membrii comisiei de tragere.

2.3.4.2. Se predă plicul cu procese-verbale, sigilat și ștampilat de către coordonator, reprezentantului A.N.A.F./M.F.P., după caz.

3.3.4.3. Se depozitează bilele și cântarul în seif, după care acesta se închide și se sigilează.

4.3.4.4. Se asigură urnele cu prelate de protecție.

5.3.4.5. Se oprește alimentarea cu curent electric a urnelor.

3.5. Rezolvarea incidentelor de natură tehnică de către coordonator și comisia de tragere

1.3.5.1. În cazul în care urna se defectează în timpul probelor premergătoare tragerii, tragerile se efectuează cu urna de rezervă și cu setul de bile corespunzător.

2.3.5.2. În situația în care urna se defectează în timpul extragerii bilelor, numerele deja extrase sunt validate și se repornește procesul de extragere pentru bilele rămase, iar dacă nu se reușește acest lucru, se va continua extragerea folosindu-se urna de rezervă și setul de bile corespunzător acesteia, cu mențiunea că în canalul colector se vor introduce bila/bilele deja validată/e.

3.3.5.3. Dacă o urnă se blochează după selectarea unei bile, iar aceasta nu mai poate fi extrasă, numărul bilei se validează. Se repornește urna, iar dacă nici această operațiune nu reușește, se trece la urna de rezervă cu setul de bile corespunzător, cu mențiunea că în canalul colector se vor introduce bilele deja validate.

4.3.5.4. Orice alte incidente tehnice neprevăzute sunt soluționate în funcție de posibilitățile existente astfel încât să se asigure finalizarea tragerii.

 

4. Responsabilități

4.1. D.R.V. – S.P.P.L. și B.C.P.

1.4.1.1. Organizează operațiunile de tragere și convoacă membrii comisiei de tragere (S.P.P.L./B.C.P.).

2.4.1.2. Asigură înscrierea persoanelor care doresc să participe ca observatori la procedura tragerilor și selectează dintre aceștia, în ordinea înscrierii, un număr de persoane în limita locurilor disponibile (B.C.P.).

3.4.1.3. Colaborează cu reprezentanții Serviciului de comunicare, relații publice, mass-media și transparență din cadrul M.F.P. și/sau reprezentanții Serviciului comunicare relații publice și mass media din cadrul A.N.A.F. în vederea transmiterii invitațiilor de participare pentru presa scrisă și audiovizuală și selectează un număr de observatori în ordinea prezentării acreditărilor și în limita spațiului disponibil în locația în care se desfășoară tragerile, astfel încât să nu fie perturbată desfășurarea acestora (B.C.P.).

4.4.1.4. Întocmește materialul pe care prezentatorul TV urmează să îl prezinte în timpul emisiunii, material care va conține numele membrilor comisiei.

5.4.1.5. Organizează evidența participărilor la trageri a membrilor comisiei și a observatorilor (S.P.P.L./B.C.P.).

6.4.1.6. Ia măsuri și colaborează cu studiourile de televiziune pentru a asigura, din punct de vedere tehnic, desfășurarea optimă a tragerilor și cu privire la instalarea și păstrarea în bune condiții a echipamentului necesar tragerii (S.P.P.L.).

 4.2. Președintele comisiei de tragere

1.4.2.1. Supraveghează, controlează și răspunde de activitățile comisiei pe toată durata desfășurării tragerii.

2.4.2.2. Verifică prezența membrilor comisiei și înscrierea corectă a numelor și prenumelor acestora în tabelul de prezență.

3.4.2.3. Asistă la cântărirea bilelor folosite pentru tragerea respectivă și verifică încadrarea greutății bilelor în toleranțele admise stabilite de producător. În cazul în care una sau mai multe bile dintr-un set nu se încadrează în toleranțele admise conform certificatului emis de producător, președintele va dispune înlocuirea întregului set de bile și reluarea operațiunilor de cântărire.

4.4.2.4. Semnează procesele-verbale întocmite cu ocazia cântăririi bilelor, în care a fost consemnată greutatea bilelor.

5.4.2.5. Participă la verificarea funcționării urnelor.

6.4.2.6. Asistă la introducerea bilelor în mecanismul de încărcare al urnei, verificând numărul bilelor introduse.

7.4.2.7. Supraveghează desfășurarea efectivă a tragerii.

8.4.2.8. Dispune aplicarea măsurilor necesare în situația apariției unor incidente de natură tehnică legate de funcționarea urnelor.

9.4.2.9. Consemnează în procesele-verbale ale tragerilor numerele extrase.

10.4.2.10. Verifică înscrierea corectă în toate procesele-verbale a numerelor extrase.

11.4.2.11. Semnează toate procesele-verbale întocmite cu ocazia tragerii respective.

 4.3. Membrii comisiei de tragere

1.4.3.1. Asistă la cântărirea de către coordonator a bilelor folosite pentru tragerea respectivă și verifică încadrarea greutăților acestora în toleranțele admise stabilite de producător.

2.4.3.2. Semnează procesele-verbale întocmite de către coordonator cu ocazia cântăririi bilelor, în care au fost consemnate greutățile acestora.

3.4.3.3. Participă, înainte de efectuarea tragerii, la verificarea funcționării urnelor.

4.4.3.4. Asistă la introducerea bilelor de către coordonator în mecanismul de încărcare al urnei, verificând numărul bilelor introduse.

5.4.3.5. Asistă la desfășurarea efectivă a tragerii.

6.4.3.6. Consemnează în procesele-verbale ale tragerilor numerele extrase.

7.4.3.7. Semnează procesele-verbale în care sunt consemnate variantele extrase, întocmite cu ocazia tragerilor respective.

 4.4. Coordonatorul tragerilor

1.4.4.1. Asigură instruirea membrilor comisiei de trageri înaintea începerii operațiunilor de tragere.

2.4.4.2. Pregătește procesele-verbale pentru comisia de tragere.

3.4.4.3. Desigilează seiful unde sunt depozitate bilele și cântarul.

4.4.4.4. Alimentează cu energie electrică echipamentele de tragere.

5.4.4.5. Verifică și testează funcționarea urnelor, premergător efectuării tragerilor.

6.4.4.6. Efectuează cântărirea bilelor folosite pentru tragere.

7.4.4.7. Semnează procesele-verbale, întocmite cu ocazia cântăririi, în care au fost consemnate greutățile bilelor.

8.4.4.8. Introduce numărul de bile corespunzător în mecanismul de încărcare a urnei.

9.4.4.9. Activează tabloul de comandă al urnei de tragere.

10.4.4.10. Efectuează tragerile.

11.4.4.11. Informează președintele comisiei de tragere în situația apariției unor incidente de natură tehnică legate de funcționarea urnelor și execută măsurile dispuse de către președintele comisiei.

12.4.4.12. Verifică după terminarea tragerilor dacă procesele-verbale au fost semnate de către președinte și de către membrii comisiei.

13.4.4.13. Depozitează echipamentele de tragere și aplică sigiliul pe ușa seifului.

14.4.4.14. Întrerupe alimentarea cu energie electrică a urnelor de tragere.

 

5. Anexe

Anexa A – Modelul procesului-verbal pentru consemnarea rezultatelor tragerilor aferente Loteriei bonurilor fiscale

Anexa B – Modelul procesului-verbal încheiat cu prilejul cântăririi bilelor folosite la tragerile Loteriei bonurilor fiscale pentru extragerea numărului aferent zilei emiterii bonului fiscal

Anexa C – Modelul procesului-verbal încheiat cu prilejul cântăririi bilelor folosite la tragerile Loteriei bonurilor fiscale pentru extragerea numărului aferent valorii bonului fiscal

Anexa D – Modelul procesului-verbal încheiat cu prilejul cântăririi bilelor folosite la extragerea numărului aferent lunii câștigătoare (extrageri ocazionale)

Anexa E – Modelul tabelului de prezență a membrilor Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bunurilor fiscale

 

Regulamentul de organizare și desfășurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale (OMFP nr. 417/2015) was last modified: aprilie 17th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter