Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale logistice – din cadrul MAI modificări (OMAI nr. 37/2016)

9 mart. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1671

Despre

  • În M. Of. nr. 167 din 4 martie 2016
  • OMAI nr. 37/2016
  • modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale logistice

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției generale logistice, aprobat prin OMAI nr. 73/2015 (M. Of. nr. 571 din 30 iulie 2015)OMAI nr. 37/2016 (M. Of. nr. 167 din 4 martie 2016)modifică: art. 4 alin. (1) pct. I subpct. 6, art. 4 alin. (1) pct. II subpct. 1 lit. b) poziția (iii), art. 20 lit. v) și w), Cap. V Secț. a 5-a, art. 25 în partea introductivă, art. 26
abrogă: art. 20 lit. x) și y)

În M. Of. nr. 167 din 4 martie 2016, s-a publicat Ordinul ministrului afacerilor interne (OMAI) nr. 37/2016 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale logistice, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 73/2015 (M. Of. nr. 571 din 30 iulie 2015).

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

 

Art. 4 alin. (1) pct. I subpct. 6 din Regulament (modificat prin OMAI nr. 37/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (1) pct. I subpct. 6 prevedea faptul că Direcția Generală are următoarea structură organizatorică: Aparat propriu și structuri subordonate.

I. Aparatul propriu cuprinde:

(…)

6. Programe investiții și planificare (la nivel de compartiment).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (1) pct. I subpct. 6 prevede: „(1) Direcția Generală are următoarea structură organizatorică: Aparat propriu și structuri subordonate.

 I. Aparatul propriu cuprinde:

(…)

 6. Serviciul programe investiții și planificare”.

 

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Art. 4 alin. (1) pct. II subpct. 1 lit. b) poziția (iii) din Regulament (modificat prin OMAI nr. 37/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (1) pct. II subpct. 1 lit. b) poziția (iii) stabilea faptul că Direcția Generală are următoarea structură organizatorică: Aparat propriu și structuri subordonate.

(…)

II. Structurile subordonate sunt următoarele:

1. structuri subordonate nemijlocit – Structura unică:

(…)

b) Financiar:

(…)

(iii) Biroul tarife și decontări.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (1) pct. II subpct. 1 lit. b) poziția (iii) stabilește: „(1) Direcția Generală are următoarea structură organizatorică: Aparat propriu și structuri subordonate.

(…)

 II. Structurile subordonate sunt următoarele:

 1. structuri subordonate nemijlocit – Structura unică:

(…)

b) Financiar:

(…)

(iii) Biroul analize tarife și execuție buget”.

 

Art. 20 lit. v) și w) din Regulament (modificat prin OMAI nr. 37/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 20 lit. v) și w) dispuneau faptul că în realizarea obiectivelor specifice, Serviciul patrimoniu imobiliar și protecția mediului îndeplinește următoarele atribuții principale:

(…)

v) participă în comisiile de analiză a propunerilor formulate de structuri pentru supunerea spre avizare în Consiliul tehnico – economic al Ministerului Afacerilor Interne a studiilor de fezabilitate pentru realizarea unor lucrări de investiții și intervenții asupra construcțiilor;

w) acordă sprijin tehnic compartimentului Programe investiții și planificare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 20 lit. v) și w) dispun: „În realizarea obiectivelor specifice, Serviciul patrimoniu imobiliar și protecția mediului îndeplinește următoarele atribuții principale:

(…)

v) participă la ședințele Consiliului tehnico-economic al Ministerului Afacerilor Interne în vederea avizării studiilor de fezabilitate pentru realizarea unor lucrări de investiții și intervenții asupra construcțiilor, în limita competențelor;

w) participă, în calitate de invitat, la recepția la terminarea lucrărilor de construcții și instalații aferente obiectivelor cuprinse în programele de investiții ale Ministerului Afacerilor Interne”.

 

Art. 20 lit. x) și y) din Regulament (modificat prin OMAI nr. 37/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 20 lit. x) și y) prevedeau faptul că în realizarea obiectivelor specifice, Serviciul patrimoniu imobiliar și protecția mediului îndeplinește următoarele atribuții principale:

(…)

x) acordă sprijin comisiilor de evaluare numite pentru achizițiile de lucrări de proiectare și execuție a obiectivelor de investiții și intervenții la construcții importante, prevăzute în programele anuale, în limita competențelor cuprinse în actele normative în vigoare;

y) acordă consultanță unităților de administrare la elaborarea documentelor referitoare la atribuirea, contractarea proiectării și execuției, recepționarea lucrărilor de investiții sau intervenții asupra construcțiilor din programul acestora.

Noua reglementare

Art. 20 lit. x) și y) – Abrogate.

 

Cap. V titlul Secț. a 5-a din Regulament (modificat prin OMAI nr. 37/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, Cap. V Secț. a 5-a era intitulat: „Programe investiții și planificare”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, Cap. V Secț. a 5-a este intitulat: „Serviciul programe investiții și planificare”.

 

Art. 25 (partea introductivă) din Regulament (modificat prin OMAI nr. 37/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 25 în partea introductivă prevedea obiectivele specifice compartimentului Programe investiții și planificare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 25 în partea introductivă are următorul conținut: „Obiectivele specifice Serviciului programe investiții și planificare sunt:”.

 

Art. 26 din Regulament (modificat prin OMAI nr. 37/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 26 dispunea faptul că în realizarea obiectivelor specifice, compartimentul Programe investiții și planificare are următoarele atribuții:

a) elaborează și structurează direcțiile de acțiune privind politicile investiționale ce urmează a fi aplicate în Ministerul Afacerilor Interne, pe care le supune aprobării ordonatorului principal de credite;

b) elaborează/actualizează Strategia fiscal-bugetară a Ministerului Afacerilor Interne, exclusiv pentru cheltuielile cu investițiile finanțate din sursele aflate în responsabilitatea Direcției Generale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2010, republicată, și o transmite/susține la Ministerul Finanțelor Publice, după obținerea aprobării ordonatorului principal de credite;

c) evaluează și selectează obiectivele/acțiunile de investiții în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 980/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile de evaluare și selecție a obiectivelor de investiții publice, în vederea includerii acestora în Programul anual de investiții al Ministerului Afacerilor Interne, în baza propunerilor ordonatorilor secundari și terțiari de credite din finanțarea directă a ordonatorului principal de credite;

d) elaborează criterii de prioritizare specifice pentru evaluarea și selecția obiectivelor de investiții, conform pct. 5 lit. B din anexa nr. 2 la Normele metodologice privind criteriile de evaluare și selecție a obiectivelor de investiții publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 980/2005;

e) întocmește/actualizează Programul multianual de investiții publice al Ministerului Afacerilor Interne, conform Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de prevederile Strategiei fiscal-bugetare și ale politicilor investiționale aprobate;

f) întocmește și actualizează Programul anual de investiții al Ministerului Afacerilor Interne cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat pentru cheltuielile de capital;

g) întocmește și actualizează fișele obiectivelor și acțiunilor de investiții cuprinse în Programul anual de investiții al Ministerului Afacerilor Interne, anexă la legea bugetului de stat, prin operarea aplicației informatice implementate de Ministerul Finanțelor Publice;

h) repartizează și urmărește utilizarea atât a creditelor bugetare, cât și a creditelor de angajament alocate Ministerului Afacerilor Interne prin legea bugetului de stat pentru realizarea obiectivelor și acțiunilor de investiții multianuale;

i) întocmește și transmite către ordonatorii secundari și terțiari de credite din finanțarea directă a ordonatorului principal de credite a extraselor din Programul anual de investiții al Ministerului Afacerilor Interne pentru obiectivele de investiții și alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri, conform legii bugetului de stat;

j) analizează propunerile ordonatorilor secundari/terțiari de credite privind modificarea/redistribuirea fondurilor între obiectivele, programele sau categoriile de investiții cuprinse în Programul anual de investiții al Ministerului Afacerilor Interne, anexă la bugetul ordonatorului principal de credite, în cadrul exercițiului bugetar;

k) întocmește, pentru cheltuielile de capital finanțate din sursele aflate în responsabilitatea Direcției Generale, propunerile de modificare a bugetului Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul procesului de rectificare a bugetului de stat;

l) propune virări de credite bugetare și de angajament, în limita fondurilor aprobate pentru sursele aflate în responsabilitatea Direcției Generale, atât între capitole, cât și între articole și alineate bugetare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în scopul eficientizării execuției bugetare;

m) participă, în calitate de membru cu drept de vot, la ședințele Consiliului tehnico-economic al Ministerului Afacerilor Interne, organizate pentru analiza și avizarea documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții noi și/sau lucrărilor de intervenție la construcțiile din administrarea ministerului;

n) constituie și actualizează baza de date referitoare la valorile inițiale/actualizate aferente investițiilor – lucrări de construcții, aprobate în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Afacerilor Interne;

o) obține aprobarea ordonatorului principal de credite pentru actualizarea valorii investițiilor-lucrări de construcții, în funcție de evoluția indicelui de prețuri, în baza art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, după verificarea acestora de către Serviciul patrimoniu imobiliar și protecția mediului;

p) întocmește rapoarte statistice, solicitate trimestrial de către Institutul Național de Statistică în baza convenției de colaborare;

q) monitorizează Programul anual de investiții al Ministerului Afacerilor Interne și elaborează fișele solicitate lunar de Ministerul Finanțelor Publice, în baza Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 1.202/2008 privind stabilirea structurii situațiilor referitoare la monitorizarea derulării programului de investiții publice prevăzute la art. 5 alin. (2) și a unor precizări referitoare la prevederile art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;

r) întocmește Situația privind stadiul realizării obiectivelor și acțiunilor de investiții publice ale Ministerului Afacerilor Interne, pe care o transmite trimestrial la Comisia Națională de Prognoză;

s) elaborează Situația privind stadiul implementării proiectelor promovate ce se încadrează în categoria lucrărilor publice care au fost avizate în Consiliul interministerial, pe care o transmite la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

t) postează pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne și actualizează lunar situația cu informațiile publice privind cheltuielile de capital efectuate de structurile ministerului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

u) avizează listele de trezorerie întocmite de ordonatorii de credite aflați în finanțarea directă a ordonatorului principal;

v) soluționează rapoartele transmise de ordonatorii secundari/terțiari de credite privind solicitările de fonduri pe linia cheltuielilor de capital;

w) întocmește și actualizează baza de date cu solicitările ordonatorilor de credite din finanțarea directă a ordonatorului principal de modificare sau suplimentare a bugetului alocat, utilizată atât la analiza solicitărilor de virări de credite, cât și la fundamentarea solicitărilor de rectificare a bugetului de stat;

x) participă la elaborarea și actualizarea programelor sectoriale ce cuprind cheltuieli de capital;

y) monitorizează derularea programelor sectoriale aprobate de conducerea Ministerului Afacerilor Interne, finanțate din sursele aflate în responsabilitatea Direcției Generale, și elaborează analize, sinteze sau raportări cu privire la derularea acestora;

z) formulează propuneri de activități, ținând cont de experiența organizațională a instituției în domeniul abordat, de nevoile acesteia și de cerințele legislative din domeniu;

aa) participă în comisiile constituite la nivelul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne pentru evaluarea proiectelor cu finanțare externă, pentru evitarea suprapunerilor investiționale;

bb) asigură sprijin și îndrumare pentru structurile logistice ale Ministerului Afacerilor Interne privind finanțarea investițiilor din fonduri externe;

cc) avizează ideile de proiecte care cuprind lucrări de construcții, pentru care se solicită finanțare din fonduri externe;

dd) identifică și analizează, împreună cu beneficiarii, posibilele surse de finanțare externă pentru activitățile logistice specifice Ministerului Afacerilor Interne, prin care pot fi îndeplinite obiectivele specifice;

ee) constituie baza de date cu obiectivele de investiții finanțate din fonduri externe;

ff) participă la identificarea de noi oportunități pentru dezvoltarea proiectelor, în acord cu ghidurile aferente fiecărui program, împreună cu structurile interesate;

gg) avizează Programul anual al achizițiilor publice pentru structurile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv propunerile de modificare sau completare, pentru cheltuielile finanțate din titlul XIII “Active nefinanciare”;

hh) execută controale tematice, de sprijin și îndrumare la structurile Ministerului Afacerilor Interne, urmărind modul de fundamentare și realizare a Programului anual/multianual de investiții, și participă la inspecțiile organizate de Direcția Generală și de Corpul de control al ministrului;

ii) urmărește, inclusiv prin deplasări în teritoriu, stadiile fizice și valorice aferente lucrărilor de natura investițiilor cuprinse în Programul multianual de investiții al Ministerului Afacerilor Interne;

jj) participă, în calitate de reprezentant al ordonatorului principal de credite, prin persoane desemnate, la activitățile de recepție la terminarea lucrărilor, pentru obiectivele de investiții și lucrările de intervenție cuprinse în Programul multianual de investiții al Ministerului Afacerilor Interne;

kk) elaborează metodologii, proceduri și ghiduri pe domeniul de responsabilitate și acordă, inclusiv, consultanță pe linia finanțării obiectivelor și acțiunilor de investiții;

ll) organizează instructaje și convocări pe linia de programare investițională;

mm) asigură evidența, păstrarea și manipularea documentelor clasificate și neclasificate din cadrul compartimentului, conform prevederilor legale.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 26 dispune: „În realizarea obiectivelor specifice, Serviciul programe investiții și planificare are următoarele atribuții:

a) elaborează și structurează direcțiile de acțiune privind politicile investiționale ce urmează a fi aplicate în Ministerul Afacerilor Interne, pe care le supune aprobării ordonatorului principal de credite;

b) elaborează/actualizează Strategia fiscal-bugetară a Ministerului Afacerilor Interne, exclusiv pentru cheltuielile cu investițiile finanțate din sursele aflate în responsabilitatea Direcției Generale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2010, republicată, și o transmite/susține la Ministerul Finanțelor Publice, după obținerea aprobării ordonatorului principal de credite;

c) evaluează și selectează obiectivele/acțiunile de investiții în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 980/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile de evaluare și selecție a obiectivelor de investiții publice, în vederea includerii acestora în Programul anual de investiții al Ministerului Afacerilor Interne, în baza propunerilor ordonatorilor secundari și terțiari de credite din finanțarea directă a ordonatorului principal de credite;

d) elaborează criterii de prioritizare specifice pentru evaluarea și selecția obiectivelor de investiții-conform pct. 5 lit. B din anexa nr. 2 la Normele metodologice privind criteriile de evaluare și selecție a obiectivelor de investiții publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 980/2005;

e) întocmește/actualizează Programul multianual de investiții publice al Ministerului Afacerilor Interne, conform Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de prevederile Strategiei fiscal-bugetare și ale politicilor investiționale aprobate;

f) întocmește și actualizează Programul anual de investiții al Ministerului Afacerilor Interne cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat pentru cheltuielile de capital;

g) întocmește și actualizează fișele obiectivelor și acțiunilor de investiții cuprinse în Programul anual de investiții al Ministerului Afacerilor Interne, anexă la legea bugetului de stat, prin operarea aplicației informatice implementate de Ministerul Finanțelor Publice;

h) repartizează și urmărește utilizarea atât a creditelor bugetare, cât și a creditelor de angajament alocate Ministerului Afacerilor Interne prin legea bugetului de stat pentru realizarea obiectivelor și acțiunilor de investiții multianuale;

i) întocmește și transmite către ordonatorii secundari și terțiari de credite din finanțarea directă a ordonatorului principal de credite extrasele din Programul anual de investiții al Ministerului Afacerilor interne pentru obiectivele de investiții și alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri, conform legii bugetului de stat;

j) analizează propunerile ordonatorilor secundari/terțiari de credite privind modificarea/redistribuirea fondurilor între obiectivele, programele sau categoriile de investiții cuprinse în Programul anual de investiții al Ministerului Afacerilor Interne, anexă la bugetul ordonatorului principal de credite, în cadrul exercițiului bugetar;

k) întocmește, pentru cheltuielile de capital finanțate din sursele aflate în responsabilitatea Direcției Generale, propunerile de modificare a bugetului Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul procesului de rectificare a bugetului de stat;

l) propune virări de credite bugetare și de angajament, în limita fondurilor aprobate pentru sursele aflate în responsabilitatea Direcției Generale, atât între capitole, cât și între articole și alineate bugetare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în scopul eficientizării execuției bugetare;

m) participă, prin personalul desemnat, la ședințele Consiliului tehnico-economic al Ministerului Afacerilor Interne, organizate pentru analiza și avizarea documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții noi și/sau lucrărilor de intervenție la construcțiile din administrarea ministerului;

n) constituie și actualizează baza de date referitoare la valorile inițiale/actualizate aferente investițiilor – lucrări de construcții, aprobate în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Afacerilor Interne;

o) inițiază demersuri pentru obținerea aprobării ordonatorului principal de credite pentru actualizarea valorii investițiilor – lucrări de construcții, în funcție de evoluția indicelui de prețuri, în baza art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare;

p) întocmește rapoarte statistice, solicitate trimestrial de către Institutul Național de Statistică în baza convenției de colaborare;

q) monitorizează Programul anual de investiții al Ministerului Afacerilor Interne și elaborează fișele solicitate lunar de Ministerul Finanțelor Publice, în baza Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 202/2008 privind stabilirea structurii situațiilor referitoare la monitorizarea derulării programului de investiții publice prevăzute la art. 5 alin. (2) și a unor precizări referitoare la prevederile art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;

r) întocmește Situația privind stadiul realizării obiectivelor și acțiunilor de investiții publice ale Ministerului Afacerilor Interne, pe care o transmite trimestrial la Comisia Națională de Prognoză;

s) elaborează Situația privind stadiul implementării proiectelor promovate ce se încadrează în categoria lucrărilor publice care au fost avizate în Consiliul interministerial, pe care o transmite la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

ș) postează pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne și actualizează lunar situația cu informațiile publice privind cheltuielile de capital efectuate de structurile ministerului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

t) avizează listele de trezorerie întocmite de ordonatorii de credite aflați în finanțarea directă a ordonatorului principal;

ț) soluționează rapoartele transmise de ordonatorii secundari/terțiari de credite privind solicitările de fonduri pe linia cheltuielilor de capital;

u) întocmește și actualizează baza de date cu solicitările ordonatorilor de credite din finanțarea directă a ordonatorului principal de modificare sau suplimentare a bugetului alocat, utilizată atât la analiza solicitărilor de virări de credite, cât și la fundamentarea solicitărilor de rectificare a bugetului de stat;

v) participă la elaborarea și actualizarea programelor sectoriale ce cuprind cheltuieli de capital;

w) monitorizează derularea programelor sectoriale aprobate de conducerea Ministerului Afacerilor Interne, finanțate din sursele aflate în responsabilitatea Direcției Generale, și elaborează analize, sinteze sau raportări cu privire la derularea acestora;

x) formulează propuneri de activități, ținând cont de experiența organizațională a instituției în domeniul abordat, de nevoile acesteia și de cerințele legislative din domeniu;

y) participă, prin personalul desemnat, în comisiile constituite la nivelul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne pentru evaluarea proiectelor cu finanțare externă, pentru evitarea suprapunerilor investiționale;

z) asigură sprijin și îndrumare pentru structurile logistice ale Ministerului Afacerilor Interne privind finanțarea investițiilor din fonduri externe;

aa) avizează ideile de proiecte care cuprind lucrări de construcții, pentru care se solicită finanțare din fonduri externe;

bb) identifică și analizează, împreună cu beneficiarii, posibilele surse de finanțare externă pentru activitățile logistice specifice Ministerului Afacerilor Interne, prin care pot fi îndeplinite obiectivele specifice;

cc) acordă sprijin comisiilor de evaluare numite pentru achizițiile de lucrări de proiectare și execuție a obiectivelor de investiții și intervenții la construcții importante, prevăzute în programele anuale, în limita competențelor cuprinse în actele normative în vigoare;

dd) acordă consultanță unităților de administrare la elaborarea documentelor referitoare la atribuirea, contractarea proiectării și execuției, recepționarea lucrărilor de investiții sau intervenții asupra construcțiilor din programul acestora;

ee) participă la identificarea de noi oportunități pentru dezvoltarea proiectelor, în acord cu ghidurile aferente fiecărui program, împreună cu structurile interesate;

ff) avizează Programul anual al achizițiilor publice pentru structurile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv propunerile de modificare sau completare, pentru cheltuielile finanțate din titlul XIII «Active nefinanciare»;

gg) execută controale tematice, de sprijin și îndrumare la structurile Ministerului Afacerilor Interne, urmărind modul de fundamentare și realizare a Programului anual/multianual de investiții, și participă la inspecțiile organizate de Direcția Generală și de Corpul de control al ministrului;

hh) urmărește, inclusiv prin deplasări în teritoriu, stadiile fizice și valorice aferente lucrărilor de natura investițiilor cuprinse în Programul multianual de investiții al Ministerului Afacerilor Interne;

ii) participă, în calitate de reprezentant al ordonatorului principal de credite, prin persoane desemnate, la activitățile de recepție la terminarea lucrărilor, pentru obiectivele de investiții și lucrările de intervenție cuprinse în Programul multianual de investiții al Ministerului Afacerilor Interne;

jj) elaborează metodologii, proceduri și ghiduri pe domeniul de responsabilitate și acordă inclusiv consultanță pe linia finanțării obiectivelor și acțiunilor de investiții;

kk) organizează instructaje și convocări pe linia de programare investițională;

ll) asigură evidența, păstrarea și manipularea documentelor clasificate și neclasificate din cadrul compartimentului, conform prevederilor legale”.

 

Anexa nr. 1 („Organigrama Direcției generale logistice”) la din Regulament (modificat prin OMAI nr. 37/2016)

Anexa nr. 1 „Organigrama Direcției generale logistice” se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din respectivul ordin.

 

Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției generale logistice – din cadrul MAI modificări (OMAI nr. 37/2016) was last modified: martie 8th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter