Normele metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice – modificări (OMFP nr. 271/2015)

23 mart. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 6069

Despre

  • M. Of. nr. 185 din 18 martie 2015
  • OMFP nr. 271/2015
  • Execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 185 din 18 martie 2015, s-a publicat Ordinul ministrului finanțelor publice (OMFP) nr. 271/2015 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 (M. Of. nr. 396 din 29 mai 2014, cu modif. și compl. ult.).

Respectivul ordin a fost emis în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare.

Inteligența artificială în materie penală

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse respectivelor norme:

Art. 181 alin. (6) din Norme

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 181 alin. (6) prevedea faptul că în situația în care la finele anului instituția publică beneficiară nu a angajat în întregime sumele primite ca redistribuiri de disponibilități, va proceda la restituirea acestora cu diminuarea corespunzătoare a bugetului de venituri și cheltuieli, pe bază de OPT, din contul de venituri bugetare în care au fost încasate în contul de venituri bugetare al instituției publice ierarhic superioare de la care au fost primite. Această operațiune se va efectua cu respectarea programului calendaristic pentru efectuarea prin unitățile Trezoreriei Statului a principalelor operațiuni de încheiere a exercițiului bugetar, stabilit prin normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar, aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, 181 alin. (6) prevede: „În situația în care la finele anului instituția publică beneficiară nu a utilizat în întregime sumele primite ca redistribuiri de disponibilități, va proceda la restituirea acestora, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de venituri bugetare în care au fost încasate în contul de venituri bugetare al instituției publice ierarhic superioare de la care au fost primite. Această operațiune se va efectua cu respectarea programului calendaristic pentru efectuarea prin unitățile Trezoreriei Statului a principalelor operațiuni de încheiere a exercițiului bugetar, stabilit prin normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar, aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice”.

 

Art. 20 alin. (11) și (12) din Norme

Noua reglementare

La art. 20, după alin. (1) se introduc două noi alineate, alin. (11) și (12).

 

Potrivit noii reglementări, art. 20 alin. (11) prevede: „În situația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar față de veniturile aprobate”.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

De asemenea, art. 20 alin. (12) dispune: „Instituțiile publice autonome și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, înrolate ca instituții publice pilot în sistemul național de raportare prevăzut de O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare, vor depune la unitățile Trezoreriei Statului și un buget echilibrat, în care sumele din excedentul anilor precedenți necesare pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent se cuprind în buget ca sursă de finanțare la partea de venituri bugetare, la o poziție distinctă, 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli». Bugetul echilibrat cuprinde veniturile și cheltuielile bugetare în structura bugetului aprobat, inclusiv sursa de finanțare aprobată la subdiviziunea 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli»”.

 

Art. 20 alin. (2) din Norme

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 20 alin. (2) prevedea faptul că în situația prevăzută la alin. (1) [În situația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, pot fi aprobate, în condițiile legii, sume din excedentul anilor precedenți necesare pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent, în bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, ca sursă de finanțare, la partea de venituri bugetare, la o poziție distinctă, 40.15.00 „Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli”], în execuție, sumele ce se utilizează din excedentul anilor precedenți se transferă de către instituțiile publice, prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de excedent al bugetului în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.00 „Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli”, pe măsura necesităților de finanțare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 20 alin. (2) prevede: „În situațiile prevăzute la alin. (1) [În situația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, pot fi aprobate, în condițiile legii, sume din excedentul anilor precedenți necesare pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent, în bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, ca sursă de finanțare, la partea de venituri bugetare, la o poziție distinctă, 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli».], (11) [În situația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar față de veniturile aprobate.] și (12) [Instituțiile publice autonome și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, înrolate ca instituții publice pilot în sistemul național de raportare prevăzut de O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare, vor depune la unitățile Trezoreriei Statului și un buget echilibrat, în care sumele din excedentul anilor precedenți necesare pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent se cuprind în buget ca sursă de finanțare la partea de venituri bugetare, la o poziție distinctă, 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli». Bugetul echilibrat cuprinde veniturile și cheltuielile bugetare în structura bugetului aprobat, inclusiv sursa de finanțare aprobată la subdiviziunea 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli».], în execuție, sumele ce se utilizează din excedentul anilor precedenți se transferă de către instituțiile publice, prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de excedent al bugetului în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli», pe măsura necesităților de finanțare”.

 

Art. 421 alin. (6) din Norme

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 421 alin. (6) prevedea faptul că în situația în care la finele anului instituția publică beneficiară nu a angajat în întregime sumele primite ca redistribuiri de disponibilități, va proceda la restituirea acestora cu diminuarea corespunzătoare a bugetului de venituri și cheltuieli, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de venituri bugetare în care au fost încasate în contul de venituri bugetare al instituției publice ierarhic superioare de la care au fost primite. Această operațiune se va efectua cu respectarea programului calendaristic pentru efectuarea prin unitățile Trezoreriei Statului a principalelor operațiuni de încheiere a exercițiului bugetar, stabilit prin normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 421 alin. (6) prevede: „În situația în care la finele anului instituția publică beneficiară nu a utilizat în întregime sumele primite ca redistribuiri de disponibilități, va proceda la restituirea acestora, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de venituri bugetare în care au fost încasate în contul de venituri bugetare al instituției publice ierarhic superioare de la care au fost primite. Această operațiune se va efectua cu respectarea programului calendaristic pentru efectuarea prin unitățile Trezoreriei Statului a principalelor operațiuni de încheiere a exercițiului bugetar, stabilit prin normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice”.

 

 

Art. 44 alin. (11) și (12) din Norme

Noua reglementareLa art. 44, după alin. (1) se introduc două noi alineate, alin. (11) și (12).

Potrivit noii reglementări, art. 44 alin. (11) prevede: „În situația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar față de veniturile aprobate”.

De asemenea, art. 44 alin. (12) dispune: „Instituțiile publice finanțate parțial din venituri proprii, înrolate ca instituții publice pilot în sistemul național de raportare prevăzut de O.U.G. nr. 88/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare, vor depune la unitățile Trezoreriei Statului și un buget echilibrat, în care sumele din excedentul anilor precedenți necesare pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent se cuprind în buget ca sursă de finanțare la partea de venituri bugetare, la o poziție distinctă, 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli». Bugetul echilibrat cuprinde veniturile și cheltuielile bugetare în structura bugetului aprobat, inclusiv sursa de finanțare aprobată la subdiviziunea 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli»”.

 

Art. 44 alin. (2) din Norme

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 44 alin. (2) prevedea faptul că în situația prevăzută la alin. (1) [În situația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, pot fi aprobate, în condițiile legii, sume din excedentul anilor precedenți necesare pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent, în bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, ca sursă de finanțare, la partea de venituri bugetare, la o poziție distinctă 40.15.00 0”Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli”], în execuție, sumele ce se utilizează din excedentul anilor precedenți se transferă de către instituțiile publice, prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de excedent al bugetului în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.00 „Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli”, pe măsura necesităților de finanțare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 44 alin. (2) prevede: „În situațiile prevăzute la alin. (1) [În situația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, pot fi aprobate, în condițiile legii, sume din excedentul anilor precedenți necesare pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent, în bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, ca sursă de finanțare, la partea de venituri bugetare, la o poziție distinctă 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli»], (11) [În situația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar față de veniturile aprobate] și (12) [Instituțiile publice finanțate parțial din venituri proprii, înrolate ca instituții publice pilot în sistemul național de raportare prevăzut de O.U.G. nr. 88/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare, vor depune la unitățile Trezoreriei Statului și un buget echilibrat, în care sumele din excedentul anilor precedenți necesare pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent se cuprind în buget ca sursă de finanțare la partea de venituri bugetare, la o poziție distinctă, 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli». Bugetul echilibrat cuprinde veniturile și cheltuielile bugetare în structura bugetului aprobat, inclusiv sursa de finanțare aprobată la subdiviziunea 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli], în execuție, sumele ce se utilizează din excedentul anilor precedenți se transferă de către instituțiile publice, prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de excedent al bugetului în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli», pe măsura necesităților de finanțare”.

 

Art. 561, 562 și 563 din Norme

Noua reglementare

După art. 56 se introduc trei noi articole, art. 561, 562 și 563.

Potrivit noii reglementări, art. 561 are următorul conținut:

(1) În cazul în care veniturile bugetare estimate a fi realizate la nivelul unor instituții publice subordonate unei instituții publice care are înființate activități finanțate integral din venituri proprii sunt inferioare cheltuielilor bugetare aferente anului bugetar, instituția publică ierarhic superioară poate redistribui sume pentru echilibrarea bugetului propriu al activităților finanțate integral din venituri proprii și a bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii ale instituțiilor publice subordonate, din disponibilitățile realizate la nivelul acesteia sau din veniturile redistribuite de ordonatorii de credite ierarhic inferiori potrivit art. 562, cu respectarea legislației specifice.

(2) Redistribuirea veniturilor bugetare, ca sursă de finanțare, în condițiile alin. (1), se efectuează astfel:

a) prin cuprinderea în bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii al instituției publice ierarhic superioare de la care vor fi efectuate transferurile de venituri bugetare, la subdiviziunea de venituri 41.07.00 «Venituri proprii redistribuite între instituții publice finanțate integral/parțial din venituri proprii sau între activități finanțate integral din venituri proprii», a sumelor care fac obiectul transferului, cu valoare negativă;

b) prin cuprinderea în bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii ale instituțiilor publice subordonate care vor primi transferurile de venituri bugetare, la subdiviziunea de venituri 41.07.00 «Venituri proprii redistribuite între instituții publice finanțate integral/parțial din venituri proprii sau între activități finanțate integral din venituri proprii», a sumelor care fac obiectul transferului, cu valoare pozitivă.

(3) Sumele care fac obiectul transferului se cuprind în bugetele individuale ale instituțiilor publice menționate la alin. (2).

(4) Redistribuirea de venituri bugetare, în condițiile alin. (2), poate fi efectuată în tot cursul anului bugetar, cu condiția ca aceasta să nu afecteze plata angajamentelor legale și bugetare și să nu genereze deficit în bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii ale instituțiilor publice de la care se efectuează redistribuirea.

(5) În execuție, sumele prevăzute la subdiviziunea de venituri 41.07.00 «Venituri proprii redistribuite între instituții publice finanțate integral/parțial din venituri proprii sau între activități finanțate integral din venituri proprii» se virează pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în conturile corespunzătoare de venituri bugetare ale instituțiilor publice beneficiare, pe măsura necesităților de finanțare a cheltuielilor aprobate în bugetele activităților finanțate integral din venituri proprii ale acestora și cu condiția încadrării în disponibilitățile anului curent ale bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii ale instituțiilor publice de la care se efectuează redistribuirea.

(6) În situația în care la finele anului instituția publică beneficiară nu a utilizat în întregime sumele primite ca redistribuiri de disponibilități, va proceda la restituirea acestora, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de venituri bugetare în care au fost încasate în contul de venituri bugetare al instituției publice ierarhic superioare de la care au fost primite. Această operațiune se va efectua cu respectarea programului calendaristic pentru efectuarea prin unitățile Trezoreriei Statului a principalelor operațiuni de încheiere a exercițiului bugetar, stabilit prin normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar, aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice”.

De asemenea, art. 562 prevede: „(1) În cazul în care veniturile bugetare estimate a fi realizate la nivelul unor instituții publice subordonate unei instituții publice care are înființate activități finanțate integral din venituri proprii sunt mai mari decât cheltuielile bugetare aferente anului bugetar ale acestora, instituția publică ierarhic superioară poate dispune redistribuirea de sume în vederea echilibrării bugetului propriu al activităților finanțate integral din venituri proprii al acesteia sau al bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii ale altor instituții publice din subordine.

(2) Redistribuirea veniturilor bugetare în condițiile alin. (1) se efectuează astfel:

a) prin cuprinderea în bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii al instituțiilor publice din subordine a sumelor care fac obiectul transferului, cu valoare negativă, la subdiviziunea de venituri bugetare unde se estimează a fi încasate;

b) prin majorarea, cu sumele care fac obiectul transferului, a subdiviziunii de venituri bugetare corespunzătoare în bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii al instituției publice ierarhic superioare.

(3) Redistribuirea de venituri bugetare în condițiile alin. (2) poate fi efectuată în tot cursul anului bugetar, cu condiția ca aceasta să nu afecteze plata angajamentelor legale și bugetare și să nu genereze deficit în bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii al instituțiilor publice de la care se efectuează redistribuirea.

(4) În execuție, sumele prevăzute la alin. (2) se virează de către instituțiile publice din subordine, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din conturile de venituri bugetare în care au fost încasate în conturile corespunzătoare de venituri bugetare ale activităților finanțate integral din venituri proprii ale instituțiilor publice ierarhic superioare”.

Potrivit art. 563: „Prevederile art. 561 și 562 se aplică în mod corespunzător și veniturilor proprii ale Ministerului Sănătății constituite în baza art. 361 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare”.

Normele metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice – modificări (OMFP nr. 271/2015) was last modified: martie 22nd, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter