Normele metodologice privind informaţiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăţi către bugetele componente ale bugetului general consolidat – modificări (OMFP nr. 2403/2016)

12 oct. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 862

Actul modificatActul modificatorSumar
Normele metodologice privind informațiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăți către bugetele componente ale bugetului general consolidat (…), aprobate prin OMFP nr. 1801/2011
(M. Of. nr. 238 din 5 aprilie 2011; cu modif. și compl. ult.)
OMFP nr. 2403/2016
(M. Of. nr. 793 din 7 octombrie 2016)
modifică: pct. 33; subpct. 3.1 lit. c) și e) din anexa nr. 1; subpct. 3.1 lit. c) și e) din anexa nr. 1
introduce: pct. 1.2 lit. f) – h); pct. 5.3^1 și 5.3^2
abrogă: pct. 2.4 alin. (3)

În M. Of. nr. 793 din 7 octombrie 2016, a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor publice (OMFP) nr. 2403/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind informațiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăți către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice și informațiile cuprinse în mesajul electronic de plăți care se transmite în sistem informatic de către instituțiile de credit inițiatoare, aprobate prin OMFP nr. 1.801/2011 (Norme).

În continuare, vom prezenta respectivele modificări.

Pct. 1.2 lit. f) – h) din Norme (modificate prin OMFP nr. 2403/2016)

 

Noua reglementare

La pct. 1.2, după lit. e) se introduc trei noi litere, lit. f) – h).

Potrivit noii reglementări, pct. 1.2 lit. f) – h) stabilesc următoarele:

f) extras de cont – document întocmit de instituția de credit în format detaliat sau în format agregat, în cadrul căruia se regăsesc informații privind încasările și plățile efectuate la nivelul contului tranzitoriu într-o anumită zi;

g) extras de cont în format agregat – document ce conține minim următoarele elemente: sold inițial, total rulaje debitoare, total rulaje creditoare, sold final;

h) extras de cont în format detaliat – document care conține, în plus față de elementele unui extras de cont în format agregat, detalierea tuturor operațiunilor realizate în cursul unei zile la nivelul contului tranzitoriu”.

 

Pct. 2.4 alin. (3) din Norme (modificate prin OMFP nr. 2403/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 2.4 alin. (3) prevedea faptul că la stabilirea termenelor de plată se au în vedere prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 2.4 alin. (3) – Abrogat.

 

Pct. 33 din Norme (modificate prin OMFP nr. 2403/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 33 stabilea faptul că pentru operațiunile de plăți efectuate prin contul tranzitoriu, momentul plății este cel prevăzut la art. 114 alin. (3) lit. c) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum această informație este transmisă Ministerului Finanțelor Publice prin mesajul electronic de plăți de către instituția de credit inițiatoare.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 33 prevede următoarele:

3.3. Pentru operațiunile de plăți efectuate prin contul tranzitoriu, momentul plății este cel prevăzut la art. 163 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum această informație este transmisă Ministerului Finanțelor Publice prin mesajul electronic de plăți de către instituția de credit inițiatoare”.

 

Pct. 5.3^1 și 5.3^2 din Norme (modificate prin OMFP nr. 2403/2016)

 

Noua reglementare

După pct. 5.3 se introduc două noi puncte, pct. 5.3^1 și 5.3^2.

Potrivit noii reglementări, pct. 5.3^1 și 5.3^2 dispun următoarele:

5.3^1. Extrasele de cont, indiferent de formatul utilizat – format agregat sau format detaliat – se verifică de Ministerul Finanțelor Publice din punctul de vedere al corespondenței între totalul rulajului creditor și suma virată în contul curent general al Trezoreriei Statului, respectiv totalul sumelor incluse în cadrul fișierului electronic de plăți.

5.3^2. Pentru zilele nelucrătoare instituția de credit va transmite, în prima zi lucrătoare următoare, concomitent cu transferul sumelor colectate la nivelul contului tranzitoriu în zilele nelucrătoare, fișiere electronice de plăți și extrase de cont întocmite distinct pentru fiecare zi nelucrătoare”.

 

Subpct. 3.1 lit. c) și e) din anexa nr. 1 la Norme (modificate prin OMFP nr. 2403/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, subpct. 3.1 lit. c) și e) din anexa nr. 1 dispuneau faptul că banca are următoarele obligații:

c) de a transmite Băncii prin mijloacele de comunicație securizate puse la dispoziție de MFP un fișier electronic de plăți care conține mesaje electronice de plată aferente ordinelor de plată de restituiri/retururi;
(…)
e) de a cripta și de a semna toate fișierele electronice cu semnătura electronică calificată.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, subpct. 3.1 lit. c) și e) din anexa nr. 1 prevăd următoarele: banca are următoarele obligații:

c) de a asigura transferul în ziua z+1 lucrătoare în contul MFP deschis la trezoreria operativă centrală, cu cod IBAN …….., a sumelor colectate în contul tranzitoriu în ziua lucrătoare anterioară , inclusiv a sumelor colectate în zilele nelucrătoare anterioare, dacă este cazul, pe bază de ordin de plată care se decontează prin Societatea Națională de Transfer de Fonduri și Decontări – TRANSFOND – S.A.;

(…)

e) de a transmite zilnic MFP în sistem informatic extrasul contului tranzitoriu aferent zilei pentru care se face transferul. Pentru zilele nelucrătoare instituția de credit va transmite în prima zi lucrătoare următoare, concomitent cu transferul sumelor colectate la nivelul contului tranzitoriu în zilele nelucrătoare, fișiere electronice de plăți și extrase de cont întocmite distinct pentru fiecare zi nelucrătoare. La finele fiecărei luni, extrasele de cont transmise zilnic în sistem informatic vor fi eliberate și pe suport hârtie, semnate de persoanele autorizate, sau în sistem informatic, semnate electronic cu semnătură calificată;”.

 

Normele metodologice privind informațiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăți către bugetele componente ale bugetului general consolidat – modificări (OMFP nr. 2403/2016) was last modified: octombrie 11th, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter