Procedura de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici – modificări (OMFP nr. 217/2015)

13 mart. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3489

Despre

  • M. Of. nr. 164 din 9 martie 2015
  • OMFP nr. 217/2015
  • OMFP nr. 41/2014
  • Procedura de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici

În M. Of. nr. 164 din 9 martie 2015, s-a publicat Ordinul ministrului finanțelor publice (OMFP) nr. 217/2015 pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului delegat pentru buget nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale, precum și a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M. Of. nr. 40 din 17 ianuarie 2014).

 

SUMAR

Actul modificatActul modificatorEveniment
Ordinul nr. 41/2014 (M. Of. nr. 40 din 17 ianuarie 2014)OMFP nr. 217/2015 (M. Of. nr. 164 din 9 martie 2015)

introduce: art. 2 alin. (5), art. 3 alin. (1) lit. e), art. 4 alin. (1) lit. f), art. 5 alin. (1) lit. e)

modifică: art. 4 alin. (1) lit. e), art. 5 alin. (1) lit. d)

abrogă: art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (3) și (4), art. 5¹ alin. (2)

Campanie Craciun UJmag 2020

 

Respectivul ordin a fost emis în temeiul următoarelor prevederi:

– art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice (M. Of. nr. 52 din 28.1.2009; cu modif. și compl. ult.);

– art. 12 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară (M. Of. nr. 549 din 29 august 2013; cu modif. și compl. ult.).

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse Ordinului nr. 41/2014 prin OMFP nr. 217/2015:

Art. 2 alin. (5) Ordinul nr. 41/2014 (modificat prin OMFP nr. 217/2015)
Noua reglementare

La art. 2, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (5).

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (5) prevede: „Toate raportările trebuie să conțină date cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare și au același conținut economic cu indicatorii economici cuprinși în bugetele de venituri și cheltuieli și în situațiile financiare”.

 

Art. 3 alin. (1) lit. e) Ordinul nr. 41/2014 (modificat prin OMFP nr. 217/2015)
Noua reglementare 

La art. 3 alin. (1), după lit. d) se introduce o nouă literă, lit. e).

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (1) lit. e) are următorul conținut: „lista E – lista operatorilor economici care funcționează la nivelul administrației publice centrale și locale, aflați în stare de lichidare conform prevederilor legale”.

 

Art. 4 alin. (1) lit. e) Ordinul nr. 41/2014 (modificat prin OMFP nr. 217/2015)

Art. 4 alin. (1) prevede modul în care se raportează Anexele nr. 1-5 la Ministerul Finanțelor Publice de către operatorii economici prevăzuți la art. 3 alin. (1) lit. d).

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (1) lit. e) prevedea faptul că respectivele anexe se raportau astfel: anual, date finale pentru anul precedent – până la 25 mai anul curent, pe baza situațiilor financiare anuale întocmite potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (1) lit. e) prevede faptul că respectivele anexa se raportează astfel: „anual, date finale pentru anul precedent – în termenul depunerii situațiilor financiare anuale, potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Datele finale trebuie să fie în concordanță cu cele din situațiile financiare anuale întocmite conform legislației în vigoare”.

 

Art. 4 alin. (1) lit. f) Ordinul nr. 41/2014 (modificat prin OMFP nr. 217/2015)
Noua reglementare

La art. 4 alin. (1), după lit. e) se introduce o nouă literă, lit. f).

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (1) lit. f) prevede faptul că anexele nr. 1-5 se raportează astfel: „anual, date finale – în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către operatorii economici prevăzuți la art. 3 alin. (1) lit. d), aflați în stare de lichidare conform prevederilor legale. Datele raportate trebuie să fie în concordanță cu cele din raportarea contabilă anuală”.

 

Art. 4 alin. (2) Ordinul nr. 41/2014 (modificat prin OMFP nr. 217/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (2) prevedea faptul că prima raportare a datelor prevăzute la alin. (1) se va fi efectuat până la data de 25 ianuarie 2014, pentru perioada de raportare 1 ianuarie – 31 decembrie 2013.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (2) se abrogă.

 

Art. 5 alin. (1) lit. d) Ordinul nr. 41/2014 (modificat prin OMFP nr. 217/2015)

Art. 5 alin. (1) prevede modul în care anexele nr. 6 și 7 ale formularului S1001 se raportează la Ministerul Finanțelor Publice de către operatorii economici prevăzuți la art. 1.

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (1) lit. d) prevedea faptul că respectivele anexe se raportau astfel: anual, date finale – până la 25 mai anul curent, de către operatorii economici prevăzuți la art. 3 alin. (1) lit. a) și b). Datele finale trebuie să fie în concordanță cu cele din situațiile financiare anuale întocmite potrivit Legii nr. 32/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (1) lit. d) prevede faptul că anexele se raportează astfel: „anual, date finale – în termenul depunerii situațiilor financiare anuale, potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către operatorii economici prevăzuți la art. 3 alin. (1) lit. e). Datele finale trebuie să fie în concordanță cu cele din situațiile financiare anuale întocmite conform legislației în vigoare”.

 

Art. 5 alin. (1) lit. e) Ordinul nr. 41/2014 (modificat prin OMFP nr. 217/2015)
Noua reglementare

La art. 5 alin. (1), după lit. d) se introduce o nouă literă, lit. e).

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (1) lit. e) prevede faptul că anexele nr. 6 și 7 se raportează astfel: „anual, date finale – în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către operatorii economici prevăzuți la art. 3 alin. (1) lit. a) și b), aflați în stare de lichidare conform prevederilor legale. Datele raportate trebuie să fie în concordanță cu cele din raportarea contabilă anuală”.

 

Art. 5 alin. (3) și (4) Ordinul nr. 41/2014 (modificat prin OMFP nr. 217/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (3) prevede faptul că toate raportările conțin date cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare.

De asemenea, art. 5 alin. (4) prevedea faptul că prima raportare a datelor prevăzute la alin. (1) lit. a) se va fi efectuat până la data de 25 iunie 2014, pentru perioada de raportare 1 ianuarie – 31 mai 2014.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (3) și (4) se abrogă.

 

Art. 5¹ alin. (2) Ordinul nr. 41/2014 (modificat prin OMFP nr. 217/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5¹ alin. (2) prevedea faptul că prima raportare a datelor prevăzute la alin. (1) se va fi efectuat până la data de 25 iunie 2014, pentru perioada de raportare 1 ianuarie – 31 martie 2014.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5¹ alin. (2) se abrogă.

 

Alte prevederi ale OMFP nr. 217/2015

Potrivit art. II OMFP nr. 217/2015, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului delegat pentru buget nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale, precum și a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Procedura de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici – modificări (OMFP nr. 217/2015) was last modified: martie 13th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter