OMAI nr. 117/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei fonduri externe nerambursabile

16 aug. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1777

Despre

  • M. Of. nr. 613 din 10 august 2016
  • OMAI nr. 117/2016
Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar

OMAI nr. 117/2016

(M. Of. nr. 613 din 10 august 2016)

Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Organizarea DFEN”)
Cap. III („Atribuțiile DFEN”)
Cap. IV („Conducerea DFEN”)
Cap. V („Atribuțiile structurilor DFEN”)
Cap. VI („Dispoziții finale”)


În M. Of. nr. 613 din 10 august 2016, a fost publicat OMAI nr. 117/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției fonduri externe nerambursabile.

În continuare, vom prezenta structura respectivului regulament.

Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Organizarea DFEN”)
Cap. III („Atribuțiile DFEN”)
Cap. IV („Conducerea DFEN”)
Cap. V („Atribuțiile structurilor DFEN”)
Cap. VI („Dispoziții finale”)

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivului regulament.

Cap. I („Dispoziții generale”) din OMAI nr. 117/2016

 

În capitolul I este definită Direcția fonduri externe nerambursabile, precum și atribuțiile aceteia. DFEN reprezintă structura de specialitate din cadrul MAI, fără personalitate juridică, cu competență teritorială generală în domeniul coordonării activităților referitoare la gestionarea fondurilor externe nerambursabile, precum și la punerea în aplicare a legislației care reglementează gestionarea acestui domeniu de activitate. DFEN coordonează, îndrumă și controlează, pe linie de specialitate, activitatea structurilor cu competențe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile (structuri de profil) și avizează oportunitatea înființării, reorganizării sau desființării, la nivelul MAI, a structurilor de profil.

Cap. II („Organizarea DFEN”) din OMAI nr. 117/2016

 

Capitolul al II-lea surprinde structura organizatorică a DFEN, care este compusă din: Conducerea DFEN; Serviciul fonduri dedicate(SFD); Serviciul asistență fonduri structurale (SAFS); Biroul granturi externe (BGE); Compartimentul secretariat și informații clasificate (CSIC); Compartimentul structura de securitate (CSS).

Cap. III („Atribuțiile DFEN”) din OMAI nr. 117/2016

 

În capitolul al III-lea sunt prezentate atribuțiile DFEN, și anume: coordonează și contribuie la elaborarea/monitorizarea programelor și planurilor generale sau sectoriale asumate la nivelul Guvernului sau al MAI, pe domeniul său de competență; execută activități de îndrumare, sprijin și control la nivelul structurilor de profil pe linia atragerii și utilizării fondurilor externe nerambursabile, potrivit competențelor sale legale; identifică oportunități de finanțare în vederea elaborării și implementării de proiecte care să contribuie la realizarea priorităților strategice ale MAI ș.a.

Cap. IV („Conducerea DFEN”) din OMAI nr. 117/2016

 

Potrivit capitolului al IV-lea, conducerea DFEN este asigurată de director și un director adjunct, funcționari publici cu statut special. Directorul conduce întreaga activitate a DFEN și o reprezintă în relațiile cu conducerea MAI, cu conducerile structurilor cu competențe în domeniu din celelalte ministere, instituții și autorități publice, cu Comisia Europeană și cu alte organisme internaționale. Directorul adjunct conduce activitatea structurilor DFEN stabilite prin dispoziție a directorului.

Cap. V („Atribuțiile structurilor DFEN”) din OMAI nr. 117/2016

 

În capitolul al V-lea sunt prezentate atribuțiile structurilor DFEN, după cum urmează:

1. SFD îndeplinește atribuții referitoare la accesarea, coordonarea și monitorizarea implementării programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile dedicate domeniului Afaceri interne, pentru structurile MAI și/sau alte structuri naționale.

2. SAFS îndeplinește atribuții referitoare la identificarea oportunităților de finanțare, accesarea, coordonarea, monitorizarea și controlul implementării programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe structurale și de investiții, denumite în continuare FESI, și alte fonduri externe nerambursabile, pentru structurile MAI.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

3. BGE îndeplinește atribuții referitoare la identificarea necesităților de finanțare, accesarea, coordonarea, monitorizarea și controlul implementării programelor/proiectelor finanțate prin granturi externe pentru structurile MAI.

4. CSIC îndeplinește atribuții subsumate activităților de secretariat și de gestionare a informațiilor clasificate.

5. CSS îndeplinește atribuțiile structurii de securitate la nivelul DFEN, precum și pe cele ale componentei de securitate pentru tehnologia informației și comunicații.

Cap. VI („Dispoziții finale”) din OMAI nr. 117/2016

 

În ultimul capitol este menționat faptul că personalul DFEN are obligația de a cunoaște și de a aplica, în părțile ce îl privesc, prevederile prezentului regulament.De asemenea, este prevăzut faptul că anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din respectivul regulament.

Alte prevederi relevante din OMAI nr. 117/2016

 

Art. 1 prevede faptul că se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției fonduri externe nerambursabile, prevăzut în anexa care face parte integrantă din respectivul ordin.

Art. 2 stabilește faptul că la data intrării în vigoare a respectivului ordin, OMAI nr. 65/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Schengen, publicat în M. Of. nr. 298 din 24 mai 2013, cu modif. ult., se abrogă.

OMAI nr. 117/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției fonduri externe nerambursabile was last modified: august 11th, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter