OPANRE nr. 115/2013 privind aprobarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare – modificări (OPANRE nr. 28/2016)

21 iul. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 653

Despre

  • M. Of. nr. 534 din 15 iulie 2016
  • Ordinul nr. 28/2016
  • Ordinul nr. 115/2013

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar 
OPANRE nr. 115/2013
(M. Of. nr. 16 din 10 ianuarie 2014; cu modif. ult.)
OPANRE nr. 28/2016
(M. Of. nr. 534 din 15 iulie 2016)
– introduce: art. 7 alin. (4); art. 10 alin. (3)
– modifică: art. 3 alin. (2) lit. f; art. 3 alin. (2) lit. g); art. 4 alin. (1) lit. b), pct. ii); art. 12 alin. (4); art. 17 alin. (1) lit. a); Anexa nr. 2, lit. A, pct. 14; anexa nr. 2, lit. B, pct. 4
– abrogă: art. 14 alin. (3)

În M. Of. nr. 534 din 15 iulie 2016, a fost publicat OPANRE nr. 28/2016 privind modificarea și completarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare.

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

În continuare, vom prezenta respectivele modificări.

Art. 3 alin. (2) lit. f) din OPANRE nr. 115/2013 (modificat prin OPANRE nr. 28/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (2) lit. f) prevedea faptul că în înțelesul respectivei proceduri, următorii termeni se definesc astfel:

f). proiect de centrală/unitate de cogenerare nou(ă) – proiect investițional pentru realizarea/instalarea, într-o centrală nouă sau existentă, a uneia sau mai multor unități noi de cogenerare, ale căror echipamente principale nu au mai produs energie electrică și/sau termică în România sau într-o altă țară.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (2) lit. f)  dispune următoarele:

f). proiect de centrală/unitate de cogenerare nou(ă) – proiect investițional pentru realizarea/instalarea, într-o centrală nouă sau existentă, a uneia sau mai multor unități noi de cogenerare, ale căror echipamente principale nu au mai produs energie electrică și/sau termică în România sau într-o altă țară și care se află în perioada de valabilitate a certificatului de garanție”.

 

Art. 3 alin. (2) lit. g) din OPANRE nr. 115/2013 (modificat prin OPANRE nr. 28/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (2) lit. g) prevedea faptul că în înțelesul respectivei proceduri, următorii termeni se definesc astfel:

g). proiect de retehnologizare a unei centrale/unități de cogenerare – proiect investițional prin care se aduc schimbări majore unei centrale/configurații de producție în cogenerare existente, prin suplimentarea sau înlocuirea unor echipamente principale ale unităților de cogenerare din centrală/configurație, precum turbine, cazane, motoare termice etc., cu echipamente care nu au mai produs energie electrică și/sau termică în România sau într-o altă țară, pentru care costul de investiție pentru retehnologizare depășește 50% din costul de investiție pentru o centrală/unitate de cogenerare nouă echivalentă, având drept rezultat modificarea capacității electrice a respectivei configurații.

Noua reglementare

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (2) lit. f)  dispune următoarele:

g) proiect de retehnologizare a unei centrale/unități de cogenerare – proiect investițional prin care se aduc schimbări majore unei centrale/configurații de producție în cogenerare existente, prin suplimentarea sau înlocuirea unor echipamente principale ale unităților de cogenerare din centrală/configurație, precum turbine, cazane, motoare termice etc., cu echipamente care nu au mai produs energie electrică și/sau termică în România sau într-o altă țară și care se află în perioada de valabilitate a certificatului de garanție, pentru care costul de investiție pentru retehnologizare depășește 50% din costul de investiție pentru o centrală/unitate de cogenerare nouă echivalentă, având drept rezultat modificarea capacității electrice a respectivei configurații;”.

 

Art. 4 alin. (1) lit. b), pct. ii) din OPANRE nr. 115/2013 (modificat prin OPANRE nr. 28/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (1) lit. b), pct. ii) prevedea faptul că în anul curent, numai pentru situația prevăzută la art. 7 alin. (3), caz în care se solicită un aviz pentru acreditare finală.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (1) lit. b), pct. ii)  dispune următoarele:

în anul curent, numai pentru situația prevăzută la art. 7 alin. (3), caz în care se solicită un aviz pentru acreditare finală, ulterior obținerii autorizației de înființare de la ANRE;”.

 

 Art. 7 alin. (4) din Ordinul nr. 115/2013 (modificat prin Ordinul nr. 28/2016)

Noua reglementare

La art. 7, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4).

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (4) dispune următoarele:

În cazul unei solicitări de aviz pentru acreditare finală pentru anul n+1, dacă solicitantul consideră că până la data de 10 noiembrie a anului «n», documentația transmisă nu va întruni toate condițiile necesare acordării avizului de acreditare finală conform prezentei proceduri, poate solicita în scris ca documentația transmisă să fie considerată documentația prevăzută la alin. (3) lit. a). Cererea trebuie transmisă către ANRE până la data de 10 noiembrie a anului «n», însoțită de declarația privind punerea în funcțiune în anul n+1 a unităților de cogenerare”.

 

Art. 10 alin. (3) din OPANRE nr. 115/2013 (modificat prin OPANRE nr. 28/2016)

 

Noua reglementare

La art. 10, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3).

Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (3) dispune următoarele:

Sunt eligibile pentru obținerea avizului acele unități de cogenerare noi sau retehnologizate, care prin performanțele estimate în exploatare respectă condițiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din Regulament, pentru Energia Electrică Totală a Configurației (EETC) și, după caz, la art. 10 alin. (3) din Regulament. Prevederile art. 11 și ale art. 12 alin. (1) din Regulament nu se aplică în condițiile prezentei proceduri”.

 

Art. 12 alin. (4) din OPANRE nr. 115/2013 (modificat prin OPANRE nr. 28/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 alin. (4) prevedea faptul că pentru a obține acreditarea în vederea accesării schemei de sprijin, proiectele noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare trebuie să utilizeze echipamente principale noi care nu au mai produs energie electrică și/sau termică în România sau într-o altă țară.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (4) dispune următoarele:

Pentru a obține acreditarea în vederea accesării schemei de sprijin, proiectele noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare trebuie să utilizeze echipamente principale noi, care nu au mai produs energie electrică și/sau termică în România sau într-o altă țară, și care se află în perioada de valabilitate a certificatului de garanție, cu excepția situației prevăzute la art. 14 alin. (2)”.

 

Art. 14 alin. (3) din OPANRE nr. 115/2013 (modificat prin OPANRE nr. 28/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 alin. (3) prevedea faptul că acele capacități electrice de înaltă eficiență ale unităților de cogenerare intrate în exploatare comercială după anul 2010, dar care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru schema de sprijin prevăzute de legislație, pot fi incluse în Lista capacităților cu acreditare finală ulterior, ca urmare a unor modificări ce conduc la îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, dar numai după solicitarea și obținerea avizului pentru acreditare finală, conform prevederilor prezentei proceduri.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 14 alin. (3) Abrogat.

 

Art. 17 alin. (1) lit. a) din OPANRE nr. 115/2013 (modificat prin OPANRE nr. 28/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 17 alin. (1) lit. a) prevedea faptul că lista capacităților se actualizează în următoarele situații:

a) pentru unitățile de cogenerare aflate în exploatare comercială la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, în următoarele situații: (…)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 17 alin. (1) lit. a) dispune următoarele:

„a) pentru unitățile de cogenerare înscrise în Lista capacităților și aflate în exploatare comercială la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, dacă apar modificări față de capacitatea electrică de înaltă eficiență a unei unități de cogenerare înregistrată anterior, ca urmare a aplicării prevederilor Regulamentului;”.

 

Anexa nr. 2, lit. A, pct. 14 din OPANRE nr. 115/2013 (modificat prin OPANRE nr. 28/2016)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, Anexa nr. 2, lit. A, pct. 14 prevedea faptul că valoarea cantității de energie electrică potențial calificabilă ca fiind produsă în cogenerare de înaltă eficiență de fiecare din capacitățile care fac obiectul proiectului, care ar putea beneficia de Schema de sprijin într-un an calendaristic sau într-un sezon de operare complet:

Evaluarea este întocmită de operatorul economic, pe baza datelor de proiect/prognoză de funcționare, conform prevederilor din Cap. III, Secțiunea 1 „Condiții de calificare pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență de o Configurație de producție în cogenerare“ și Cap. V „Calcule de autoevaluare pentru calificare” din Regulament.

Operatorul economic care solicită un aviz conform Procedurii trebuie să opteze, înainte de a trece la evaluare, asupra perioadei luate în considerare pentru consumul de combustibil și producțiile de energie termică și electrică în cogenerare, care poate fi, în condițiile stabilite în Cap. III, Secțiunea a 3-a „Principii, etape și documente necesare calificării“ din Regulament, un an calendaristic sau un sezon de operare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, Anexa nr. 2, lit. A, pct. 14 dispune următoarele:

Valoarea cantității de energie electrică potențial calificabilă ca fiind produsă în cogenerare de înaltă eficiență de fiecare din capacitățile care fac obiectul proiectului, care ar putea beneficia de Schema de sprijin într-un an calendaristic sau într-un sezon de operare complet.

Evaluarea este întocmită de operatorul economic, pe baza datelor de proiect/prognoză de funcționare, conform prevederilor cap. III secțiunea 1 «Condiții de calificare pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență de o Configurație de producție în cogenerare» și cap. V «Calcule de autoevaluare pentru calificare» din Regulament. Nu se aplică prevederile art. 11, art. 12 alin. (1), art. 49 și ale secțiunilor a 3-a și a 4-a din cap. V din Regulament.

Operatorul economic care solicită un aviz conform Procedurii trebuie să opteze, înainte de a trece la evaluare, asupra perioadei luate în considerare pentru consumul de combustibil și producțiile de energie termică și electrică în cogenerare, care poate fi, în condițiile stabilite în cap. III, secțiunea a 3-a «Principii, etape și documente necesare calificării din Regulament, un an calendaristic sau un sezon de operare»”.

 

Anexa nr. 2, lit. B, pct. 4 din OPANRE nr. 115/2013 (modificat prin OPANRE nr. 28/2016)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, Anexa nr. 2, lit. B, pct. 4 prevedea faptul că datele de referință și rezultatele calculelor de determinare a capacității electrice de cogenerare potențial calificabilă ca fiind de înaltă eficiență (MW) pentru un an calendaristic/sezon de operare complet, a cantității de energie electrică potențial calificabilă ca fiind produsă în cogenerare de înaltă eficiență și a cantității de energie electrică estimată a beneficia de schema de sprijin, atât pentru lunile de funcționare din primul an în care capacitatea de cogenerare intră în exploatare comercială, cât și pentru primul an calendaristic sau sezon de operare complet, care se prezintă integral conform machetelor din anexa nr. 3 la Regulament.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, Anexa nr. 2, lit. B, punctul 4 dispune următoarele:

Datele de referință și rezultatele calculelor de determinare a capacității electrice de cogenerare potențial calificabilă ca fiind de înaltă eficiență (MW) pentru un an calendaristic/sezon de operare complet, a cantității de energie electrică potențial calificabilă ca fiind produsă în cogenerare de înaltă eficiență, nefiind aplicabile prevederile art. 11, art. 12 alin. (1), art. 49 și ale secțiunilor a 3-a și a 4-a din cap. V din Regulament, precum și a cantității de energie electrică estimată a beneficia de schema de sprijin, atât pentru lunile de funcționare din primul an în care capacitatea de cogenerare intră în exploatare comercială, cât și pentru primul an calendaristic sau sezon de operare complet, care se prezintă integral conform machetelor din anexa nr. 3 la Regulament”.

 

Alte prevederi relevante din OPANRE nr. 28/2016

Operatorii economici care derulează proiecte investiționale pentru unități noi sau retehnologizate în centrale de cogenerare, operatorii economici care dețin sau exploatează comercial unități de cogenerare, furnizorii clienților casnici și Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A. duc la îndeplinire prevederile respectivului ordin.

Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor respectivului ordin.

OPANRE nr. 115/2013 privind aprobarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare – modificări (OPANRE nr. 28/2016) was last modified: iulie 20th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter