Aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de TVA (OPANAF nr. 631/2016)

23 feb. 2016
Vizualizari: 1026
Actul publicat în Monitorul OficialFormulare aprobate

OPANAF nr. 631/2016

(M. Of. nr. 131 din 19 februarie 2016)

– „Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii (091)”, cod MFP: 14.13.01.10.11/a, prevăzute în anexa nr. 1;
– „Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activității economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (093)”, cod MFP: 14.13.01.10.11/s.f., prevăzute în anexa nr. 2;
– „Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)”, cod MFP: 14.13.01.10.11/t, prevăzute în anexa nr. 3;
– „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (098)”, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/tva, prevăzute în anexa nr. 4.

În M. Of. nr. 131 din data de 19 februarie 2016 s-a publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

Art. 1 stabilește modelul, conținutul și instrucțiunile de completare ale formularelor următoare:

  1. a) „Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii (091)”, cod MFP: 14.13.01.10.11/a, prevăzute în anexa nr. 1;
  2. b) „Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activității economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (093)”, cod MFP: 14.13.01.10.11/s.f., prevăzute în anexa nr. 2;
  3. c) „Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)”, cod MFP: 14.13.01.10.11/t, prevăzute în anexa nr. 3;
  4. d) „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (098)”, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/tva, prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 2 prevede faptul că se aprobă modelul și conținutul formularului „Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal”, cod 14.13.02.60/096, prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 3 face vorbire despre caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare ale formularelor de la art. 1 și 2, și anume faptul că sunt prevăzute în anexa nr. 6.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Art. 4 prevede faptul că anexele nr. 1 – 6 fac parte integrantă din respectivul ordin.

Conform art. 5, referirile la Codul fiscal din cuprinsul respectivului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată” al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7 stabilește faptul că la data intrării în vigoare a respectivului ordin se abrogă:

  1. „a) Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 15 ianuarie 2010, cu modificările și completările ulterioare;
  2. b) Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.768/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 795 din 27 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare”.

Art. 8 dispune că Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor fi cele care vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor respectivului ordin.

Aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de TVA (OPANAF nr. 631/2016) was last modified: februarie 23rd, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.