O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare și Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi – modificări (Legea nr. 167/2020)

10 aug. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 241

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Inteligența artificială în materie penală
Actul modificator

Sumar

O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare

(rep. M. Of. nr. 166 din 7 martie 2014; cu modif. ult.)

 

 

Legea nr. 167/2020 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, precum și pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați

(M. Of. nr. 713 din 7 august 2020)

– introduce:  art. 2 alin. (5^1)-(5^7), art. 26 alin. (1^1)-(1^2), art. 26 alin. (2^1)-(2^3),

– abrogă: art. 26 alin. (4).

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați

(rep. M. Of. nr. 326 din 5 iunie 2013; cu modif. ult.)

 

– introduce:  art. 6 alin. (1^2).

 

 

Pachet: Principiile procedurei judiciare

În M. Of. nr. 713 din 7 august 2020 s-a publicat Legea nr. 167/2020 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, precum și pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

Respectivul act normativ aduce unele modificări, dar și completări O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, precum și o completare Legii nr. 202/2020 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, precum și Legii nr. 202/2020 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

 

O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare

 

Art. 2 alin. (5^1)-(5^7) din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare (introdus prin Legea nr. 167/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 2, după alin. (5) se introduc șapte noi alineate, alin. (5^1)-(5^7), cu următorul conținut:

(5^1) Constituie hărțuire morală la locul de muncă și se sancționează disciplinar, contravențional sau penal, după caz, orice comportament exercitat cu privire la un angajat de către un alt angajat care este superiorul său ierarhic, de către un subaltern și/sau de către un angajat comparabil din punct de vedere ierarhic, în legătură cu raporturile de muncă, care să aibă drept scop sau efect o deteriorare a condițiilor de muncă prin lezarea drepturilor sau demnității angajatului, prin afectarea sănătății sale fizice sau mentale ori prin compromiterea viitorului profesional al acestuia, comportament manifestat în oricare dintre următoarele forme:

a) conduită ostilă sau nedorită;

b) comentarii verbale;

c) acțiuni sau gesturi.

(5^2) Constituie hărțuire morală la locul de muncă orice comportament care, prin caracterul său sistematic, poate aduce atingere demnității, integrității fizice ori mentale a unui angajat sau grup de angajați, punând în pericol munca lor sau degradând climatul de lucru. În înțelesul prezentei legi, stresul și epuizarea fizică intră sub incidența hărțuirii morale la locul de muncă.

(5^3) Fiecare angajat are dreptul la un loc de muncă lipsit de acte de hărțuire morală. Niciun angajat nu va fi sancționat, concediat sau discriminat, direct sau indirect, inclusiv cu privire la salarizare, formare profesională, promovare sau prelungirea raporturilor de muncă, din cauză că a fost supus sau că a refuzat să fie supus hărțuirii morale la locul de muncă.

(5^4) Angajații care săvârșesc acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă răspund disciplinar, în condițiile legii și ale regulamentului intern al angajatorului. Răspunderea disciplinară nu înlătură răspunderea contravențională sau penală a angajatului pentru faptele respective.

(5^5) Angajatorul are obligația de a lua orice măsuri necesare în scopul prevenirii și combaterii actelor de hărțuire morală la locul de muncă, inclusiv prin prevederea în regulamentul intern al unității de sancțiuni disciplinare pentru angajații care săvârșesc acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă.

(5^6) Este interzisă stabilirea de către angajator, în orice formă, de reguli sau măsuri interne care să oblige, să determine sau să îndemne angajații la săvârșirea de acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă.

(5^7) Angajatul, victimă a hărțuirii morale la locul de muncă, trebuie să dovedească elementele de fapt ale hărțuirii morale, sarcina probei revenind angajatorului, în condițiile legii. Intenția de a prejudicia prin acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă nu trebuie dovedită”.

 

Art. 26 alin. (1^1)-(1^2) din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare (introdus prin Legea nr. 167/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 26, după alin. (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1)-(1^2), cu următorul conținut:

(1^1) Constituie contravenție hărțuirea morală la locul de muncă săvârșită de către un angajat, prin lezarea drepturilor sau demnității unui alt angajat, și se pedepsește cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei.

(1^2) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă:

a) de la 30.000 lei la 50.000 lei neîndeplinirea de către angajator a obligațiilor prevăzute la art. 2 alin. (5^5);

b) de la 50.000 lei la 200.000 lei nerespectarea de către angajator a prevederilor art. 2 alin. (5^6)”.

 

Art. 6 alin. (1^2) din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare (introdus prin Legea nr. 167/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 6, după alin. (1^1) se introduce un nou alineat, alin. (1^2), cu următorul conținut:

(1^2) Hărțuirea morală la locul de muncă pe criteriul de sex este interzisă. Dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător”.

 

Art. 26 alin. (4) din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare (abrogat prin Legea nr. 167/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 26, alin. (4) prevedea:

„(4) Aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute la alin. (1) se prescrie în termen de 6 luni de la data soluționării petiției de către Consiliu”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 26, alin. (4) se abrogă.

 

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați

 

Art. 26 alin. (2^1)-(2^3) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați (introdus prin Legea nr. 167/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 26, după alin. (2) se introduc trei noi alineate, alin. (2^1)-(2^3), cu următorul conținut:

(2^1) Ori de câte ori va constata săvârșirea unei fapte de hărțuire morală la locul de muncă, instanța de judecată poate, în condițiile legii:

a) să dispună obligarea angajatorului la luarea tuturor măsurilor necesare pentru a stopa orice acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă cu privire la angajatul în cauză;

b) să dispună reintegrarea la locul de muncă a angajatului în cauză;

c) să dispună obligarea angajatorului la plata către angajat a unei despăgubiri în cuantum egal cu echivalentul drepturilor salariale de care a fost lipsit;

d) să dispună obligarea angajatorului la plata către angajat a unor daune compensatorii și morale;

e) să dispună obligarea angajatorului la plata către angajat a sumei necesare pentru consilierea psihologică de care angajatul are nevoie, pentru o perioadă rezonabilă stabilită de către medicul de medicină a muncii;

f) să dispună obligarea angajatorului la modificarea evidențelor disciplinare ale angajatului.

(2^2) Ori de câte ori va constata săvârșirea unei fapte de hărțuire morală la locul de muncă, Consiliul aplică, în condițiile legii, oricare dintre măsurile prevăzute la alin. (2^1) lit. a) și e).

(2^3) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 200.000 lei neaducerea de către angajator la îndeplinire a măsurilor dispuse de către Consiliu. Plata amenzii nu exonerează angajatorul de aducerea la îndeplinire a obligațiilor prevăzute la alin. (2^1)”.

O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare și Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați – modificări (Legea nr. 167/2020) was last modified: august 10th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter