Formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului – modificări (O.U.G. nr. 164/2002 modificată prin O.G. nr. 17/2015)

27 iul. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1438

Despre

  • M. Of. nr. 540 din 20 iulie 2015
  • O.G. nr. 17/2015
  • Modificarea O.U.G. nr. 146/2002

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat Actul modificatorSumar
O.U.G. nr. 146/2002
(rep. M. Of. nr. 295 din 16 aprilie 2008;
cu modif. și compl. ult.)
O.G. nr. 17/2015
(M. Of. nr. 540 din 20 iulie 2015)
modifică: art. 5 alin. (4) și (5), art. 9 alin. (6)-(8) 
introduce: art. 9 alin. (11), art. 9 alin. (81) și (82)

 

Data Protection; Un an de la aplicarea GDPR în România, Ediția a VII-a

În M. Of. nr. 540 din 20 iulie 2015, s-a publicat O.G. nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative.

O.G. nr. 17/2015 modifică următoarele acte normative:

Codul de procedură fiscală;

O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (rep. M. Of. nr. 75 din 21 ianuarie 2005; cu modif. și compl. ult.);

O.U.G. nr. 91/2014 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (M. Of. nr. 966 din 30 decembrie 2014);

O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului (rep. M. Of. nr. 295 din 16 aprilie 2008; cu modif. și compl. ult.);

O.U.G. nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene (M. Of. nr. 926 din 28 decembrie 2011; cu modif. ult.) aprobată prin Legea nr. 163/2012; cu modif. și compl. ult.).

 

Modificarea O.U.G. nr. 146/2002

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse O.U.G. nr. 146/2002 prin O.G. nr. 17/2015:

 

Art. 5 alin. (4) și (5) O.U.G. nr. 146/2002 (modificată prin O.G. nr. 17/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (4) prevedea faptul că în vederea efectuării cheltuielilor instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, aveau obligația de a prezenta unităților trezoreriei statului la care aveau conturile deschise bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat și repartizat pe trimestre în condițiile legii.

De asemenea, art. 5 alin. (5) dispunea faptul că la decontarea sumelor în numerar sau prin virament din conturile instituțiilor publice pentru efectuarea cheltuielilor, unitățile trezoreriei statului verifica existența bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor respective și a listelor de investiții, aprobate în condițiile legii, urmărind respectarea limitei creditelor bugetare deschise și repartizate sau a disponibilităților de fonduri, după caz, și a destinației acestora, precum și alte obiective stabilite prin norme metodologice de către Ministerul Economiei și Finanțelor.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (4) prevede: „În vederea efectuării cheltuielilor instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, au obligația de a transmite unităților Trezoreriei Statului la care au conturile deschise bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, potrivit reglementărilor legale în vigoare”.

De asemenea, art. 5 alin. (5) dispune: „La decontarea sumelor în numerar sau prin virament din conturile instituțiilor publice pentru efectuarea cheltuielilor, unitățile Trezoreriei Statului verifică existența bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor respective, urmărind respectarea încadrării în prevederile bugetare și în creditele bugetare deschise și repartizate și/sau în disponibilitățile de fonduri, după caz, precum și alte obiective stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare”.

 
Art. 9 alin. (11) O.U.G. nr. 146/2002 (modificată prin O.G. nr. 17/2015)

Noua reglementare

La art. 9, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (11).

Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. (11) prevede: „În cadrul contului curent în valută deschis la Banca Națională a României pe numele Ministerului Finanțelor Publice se pot deschide conturi analitice pe numele instituțiilor publice din administrația publică centrală, potrivit legislației în vigoare”.

 

Art. 9 alin. (6)-(8) O.U.G. nr. 146/2002 (modificată prin O.G. nr. 17/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 alin. (6) prevedea faptul că disponibilitățile în valută administrate de Ministerul Economiei și Finanțelor, păstrate la Banca Națională a României, erau purtătoare de dobândă. Rata dobânzii era stabilită prin convenție.

De asemenea, art. 9 alin. (7) dispunea faptul că disponibilitățile în valută administrate de Ministerul Economiei și Finanțelor, păstrate la bănci corespondente, erau purtătoare de dobândă. Rata dobânzii se stabilea prin convențiile încheiate.

În sfârșit, art. 9 alin. (8) stabilea faptul că dobânzile încasate de Ministerul Finanțelor Publice din fructificarea disponibilităților în valută prevăzute la alin. (6) reprezentau venituri ale bugetului de stat, dacă legea nu prevede altfel, iar dobânzile încasate din fructificarea disponibilităților în valută prevăzute la alin. (7) reprezintă venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Echivalentul în lei al acestora, determinat la cursul de schimb valabil la data efectuării operațiunii, se virează la bugetul de stat sau după caz la bugetul Trezoreriei Statului, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. (6) prevede: „Pentru disponibilitățile contului curent în valută administrat de Ministerul Finanțelor Publice, păstrate la Banca Națională a României, se bonifică dobândă. Rata dobânzii este stabilită prin convenție încheiată între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Națională a României”.

De asemenea, art. 9 alin. (7) dispune: „Pentru disponibilitățile în valută administrate de Ministerul Finanțelor Publice, păstrate la bănci corespondente, se bonifică dobândă. Dobânzile bonificate pentru aceste disponibilități reprezintă venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Rata dobânzii se stabilește prin convențiile încheiate”.

În sfârșit, art. 9 alin. (8) stabilește: „Suma netă pozitivă în valută bonificată de Banca Națională a României pentru disponibilitățile contului curent în valută administrat de Ministerul Finanțelor Publice, prevăzute la alin. (6), reprezintă venit al bugetului de stat, dacă legea nu prevede altfel. Echivalentul în lei al acesteia, determinat la cursul de schimb valabil la data efectuării operațiunii, se virează la bugetul de stat”.

 

Art. 9 alin. (81) și (82) O.U.G. nr. 146/2002 (modificată prin O.G. nr. 17/2015)

Noua reglementare

La art. 9, după alin. (8) se introduc două noi alineate, alin. (81) și (82).

Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. (81) prevede: „Suma netă negativă în valută bonificată de Banca Națională a României pentru disponibilitățile contului curent în valută administrat de Ministerul Finanțelor Publice, prevăzute la alin. (6), se asigură de la bugetul de stat. Echivalentul în lei al acesteia, determinat la cursul de schimb valabil la data efectuării operațiunii, se asigură de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni generale, capitolul 55 «Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi», titlul 30 «Dobânzi», articolul 30.03 «Alte dobânzi», la o poziție distinctă”.

De asemenea, art. 9 alin. (82) stabilește: „Suma netă în valută prevăzută la alin. (8) și (81) se determină ca diferență între suma în valută pozitivă și negativă bonificată de Banca Națională a României la contul curent în valută administrat de Ministerul Finanțelor Publice, prevăzut la alin. (6)”.

 

Alte prevederi ale O.G. nr. 17/2015

Potrivit art. VII, echivalentul în lei al rezultatului net al bonificării în valută în suma negativă, determinat ca diferență între dobânzile calculate de Banca Națională a României la disponibilitățile contului curent în valută prin utilizarea ratelor de dobânzi pozitive sau negative, obținut până la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, se asigură de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni generale, capitolul 55 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi”, titlul 30 „Dobânzi” articolul 30.03 „Alte dobânzi”, la o poziție distinctă. Echivalentul în lei se determină la cursul de schimb valabil la data efectuării operațiunii.

Conform art. VIII, suma negativă în valută bonificată de Banca Națională a României pentru disponibilitățile contului „Disponibil din sumele rezultate urmare vânzării certificatelor de emisii gaze cu efect de seră atribuite României EUA-uri și EUAA-uri, la nivelul Uniunii Europene”, administrat de Ministerul Finanțelor Publice, prevăzut la art. 9 alin. (11) din O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice. Echivalentul în lei al acesteia, determinat la cursul de schimb valabil la data efectuării operațiunii, se asigură de la bugetul Ministerului Finanțelor Publice, capitolul „Autorități publice și acțiuni externe” 51.01, titlul II „Bunuri și servicii” 20, articolul „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” 20.30.30.

Art. X prevede următoarele:

„(1) Sumele reprezentând dobândă negativă în euro bonificată de Banca Națională a României pentru disponibilitățile conturilor analitice administrate de Ministerul Finanțelor Publice – Autoritatea de Certificare și Plată, prevăzute la art. 9 alin. (11) din O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asigură, distinct pe fiecare dintre conturile analitice, din sumele reprezentând dobândă pozitivă acumulată la disponibilitățile din aceste conturi, altele decât cele provenite din prefinanțarea primită de la Comisia Europeană aferentă programelor operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență al Politicii de coeziune 2007-2013 și Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013.

(2) Dobânda pozitivă, cu excepția celei acumulate pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Serbia 2007-2013 și pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, rămasă neutilizată în urma efectuării operațiunilor prevăzute la alin. (1), se transferă, dacă legea nu prevede altfel, trimestrial, în contul 54.01.03.00 – Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente instrumentelor structurale.

Formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului – modificări (O.U.G. nr. 164/2002 modificată prin O.G. nr. 17/2015) was last modified: iulie 24th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter