O.U.G. nr. 81/2021 privind intervenția imediată în cazul atacurilor exemplarelor de urs brun și pentru modificarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor și a altor acte normative

27 iul. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
407 views

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
 

O.U.G. nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 

 (M. Of. nr. 732 din 26 iulie 2021)

 

 

Prezenta ordonanță de urgență reglementează modul de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun (Ursus arctos) asupra persoanelor și bunurilor acestora în intravilanul localităților și stabilește sistemul de monitorizare a intervențiilor imediate realizate asupra exemplarelor de urs, prin alungare, tranchilizare și relocare ori extragere prin eutanasiere sau împușcare.

 

În M. Of. nr. 732 din 26 iulie 2021 s-a publicat O.U.G. nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Redăm, în cele ce urmează, cele mai importante dispoziții regăsite în respectivul act normativ.

Structura

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

CAPITOLUL II: Metodele de intervenție

CAPITOLUL III: Sesizarea cazurilor în care este necesară intervenția imediată

CAPITOLUL IV: Sancțiuni

CAPITOLUL V: Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative

CAPITOLUL VI: Dispoziții finale

ANEXA nr. 1: CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII de permanență/intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun

Videoconferința regională de insolvență Buzău

ANEXA nr. 2: PROCEDURĂ privind modul de acțiune a instituțiilor responsabile în gestionarea intervențiilor în cazul incidentelor generate de specia Ursus arctos (urs brun)

ANEXA nr. 3: REGISTRUL NAȚIONAL al relocărilor/extragerilor prin împușcare sau eutanasiere

ANEXA nr. 4: RAPORT DE EVENIMENT al echipei de intervenție constituit pe baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. …

 

Art. 2

(1) În vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și pentru asigurarea serviciilor de specialitate privind alungarea, relocarea ori extragerea prin împușcare a exemplarelor de urs, unitatea administrativ-teritorială poate încheia contract de prestări servicii de permanență/intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun cu gestionarul, cu respectarea legislației din domeniul achizițiilor publice. Modelul de contract de prestări servicii de permanență/intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun încheiat cu gestionarul este prevăzut în anexa nr. 1.

(2) În vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și pentru asigurarea serviciilor de specialitate privind tranchilizarea și relocarea ori extragerea prin eutanasiere a exemplarelor de urs, unitatea administrativ-teritorială poate încheia contract de prestări servicii cu medicul veterinar de liberă practică, cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice. Modelul de contract de prestări servicii încheiat cu medicul veterinar de liberă practică se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor, care se elaborează în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Echipa de intervenție este formată din:

a) primarul/viceprimarul unității administrativ-teritoriale pe raza căreia s-a produs evenimentul, desemnat în comitetul local de situații de urgență potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare;

b) personalul structurilor de jandarmi competente teritorial, aflat în serviciu în zona unde a fost semnalată prezența exemplarului de urs;

c) personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarului care a încheiat contract de prestări servicii de permanență/intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun cu unitatea administrativ-teritorială pentru asigurarea serviciilor de specialitate prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, în zona unde s-a produs evenimentul;

d) medicul veterinar.

(4) Conducătorul echipei de intervenție este primarul unității administrativ-teritoriale pe raza căreia s-a produs evenimentul sau, după caz, viceprimarul, în calitatea sa de conducător al comitetului local pentru situații de urgență.

 

Art. 4

(1) Intervenția imediată asupra exemplarelor de urs în intravilanul localităților se efectuează gradual prin următoarele metode:

a) alungare prin diverse mijloace;

b) tranchilizare și relocare;

c) extragere prin eutanasiere sau împușcare.

(2) În cazul intervenției prin tranchilizare și relocare, precum și al extragerii prin eutanasiere sau împușcare, nu este necesară eliberarea prealabilă a autorizației de recoltare/capturare prevăzute în Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităților de recoltare, capturare și/sau achiziție și/sau comercializare, pe teritoriul național sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante și fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate, precum și a plantelor și animalelor din flora și, respectiv, fauna sălbatice și a importului acestora, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Decizia privind alegerea uneia dintre metodele prevăzute la alin. (1) este luată de către conducătorul echipei de intervenție și se consemnează în raportul evenimentului prevăzut la art. 11 alin. (1).

 

Art. 5

(1) Intervenția imediată asupra exemplarelor de urs aflate în intravilanul localităților se efectuează gradual, începând cu metoda alungării.

(2) În cazul în care exemplarul alungat revine în intravilanul localităților, echipa de intervenție procedează la tranchilizarea și relocarea acestuia.

(3) Marcarea și monitorizarea exemplarelor tranchilizate care urmează a fi relocate se realizează prin montarea de colare GPS sau prin montarea de crotalii auriculare și microcip, care nu afectează în niciun fel integritatea corporală a acestora.

(4) Extragerea ursului prin eutanasiere sau împușcare se face în următoarele situații:

a) dacă intervențiile prin metoda alungării, respectiv a tranchilizări și relocării nu dau rezultate și gradul de risc se modifică la nivel mare, conform procedurii de evaluare a riscului;

b) dacă siguranța și securitatea persoanelor sau a bunurilor de orice fel aparținând acestora sunt puse în pericol;

c) dacă siguranța și securitatea membrilor echipei de intervenție sunt puse în pericol;

d) dacă exemplarul de urs în cauză se rănește în cursul acțiunii de intervenție și devine agresiv și nu sunt identificate alte soluții potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;

e) dacă exemplarul de urs în cauză este prins într-o capcană neautorizată, prezintă răni și devine agresiv și nu sunt identificate alte soluții potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;

f) dacă exemplarul de urs în cauză prezintă răni incompatibile cu viața.

(5) Intervenția imediată asupra exemplarelor de urs aflate în intravilanul localităților se efectuează gradual, prin analizarea la fața locului de către echipa de intervenție a nivelului de risc stabilit potrivit Procedurii privind modul de acțiune a instituțiilor responsabile în gestionarea intervențiilor în cazul incidentelor generate de specia Ursus arctos (urs brun), prevăzută în anexa nr. 2.

 

Art. 7

(1) Prin prezenta ordonanță de urgență se stabilește sistemul de monitorizare a intervențiilor imediate realizate în intravilanul localităților asupra exemplarelor de urs, prin alungare, tranchilizare și relocare ori extragere prin eutanasiere sau împușcare.

(2) Sistemul de monitorizare prevăzut la alin. (1) se stabilește pe baza registrului național al alungărilor, tranchilizărilor și relocărilor ori extragerilor prin eutanasiere sau împușcare a exemplarelor de urs, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Aplicarea măsurilor de monitorizare a intervențiilor imediate prevăzute la alin. (1) este asigurată de:

a) Agenția Națională pentru Protecția Mediului și structurile teritoriale;

b) Garda Națională Forestieră, prin structurile teritoriale;

c) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, prin direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor;

d) unitățile administrativ-teritoriale pe raza cărora s-a produs evenimentul;

e) centrele de reabilitare/îngrijire.

 

Art. 9

Agențiile județene pentru protecția mediului au următoarele responsabilități și atribuții:

a) desemnează o persoană de contact privind alungarea, tranchilizarea și relocarea ori extragerea prin eutanasiere sau împușcare a exemplarelor de urs;

b) transmit Agenției Naționale pentru Protecția Mediului date relevante în conformitate cu cerințele registrului național prevăzut la art. 7 alin. (2), ori de câte ori este cazul;

c) colaborează cu unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia s-a produs evenimentul pentru punerea în aplicare a sistemului de monitorizare a intervențiilor imediate realizate în intravilanul localității asupra exemplarelor de urs, prin alungare, tranchilizare și relocare ori extragere prin eutanasiere sau împușcare, prevăzut la art. 7 alin. (1).

 

Art. 11

(1) După finalizarea acțiunii de intervenție imediată, în cel mult 24 de ore, se întocmește un raport al evenimentului, în 3 exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, care este semnat de:

a) conducătorul echipei de intervenție;

b) medicul veterinar care participă la intervenție;

c) personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarului sau al Gărzii forestiere, care participă la intervenția imediată;

d) conducătorul efectivelor de jandarmi care participă la intervenția imediată.

(2) La raport se anexează, după caz, declarațiile persoanelor păgubite.

(3) Raportul evenimentului prevăzut la alin. (1) se transmite în termen de 24 de ore de la întocmire către agenția județeană pentru protecția mediului, precum și către comitetul județean pentru situații de urgență competent.

 

Sancțiuni

Art. 15

Împiedicarea prin orice mijloace a intervenției imediate de către orice persoane constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 7.000 lei la 10.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, constituie infracțiune.

Art. 16

Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute la art. 15 se realizează de către ofițeri și subofițeri din cadrul Jandarmeriei Române, respectiv ofițeri și agenți din cadrul Poliției Române.

Art. 17

Contravenției prevăzute la art. 15 îi sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

 

Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative: Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor

(M. Of. nr. 425 din 10 iunie 2014; cu modif. și compl. ult.)

 

O.U.G. nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

(M. Of. nr. 732 din 26 iulie 2021)

– introduce: art. 37 alin. (1^1), art. 74 alin. (1) lit. a^1).

 

Art. 37 alin. (1^1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 37, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:

(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor cinegetice, precum și personalul tehnic de specialitate al Gărzilor forestiere pot utiliza arma de vânătoare deținută legal pentru intervenții asupra exemplarelor de urs brun care pun în pericol siguranța și securitatea persoanelor sau a bunurilor acestora, de orice fel.

 

 

Art. 74 alin. (1) lit. a^1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 74 alin. (1), după lit. a) se introduce o nouă literă, lit. a^1), cu următorul cuprins:

a^1) Gărzile forestiere, prin personalul tehnic de specialitate, pot deține și folosi arme de vânătoare și muniția corespunzătoare în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

 

Totodată, prin O.U.G. nr. 81/2021 se modifică și următoarele acte normative:

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2021 privind înființarea Gărzii Forestiere Naționale;

– Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor;

– Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006.

O.U.G. nr. 81/2021 privind intervenția imediată în cazul atacurilor exemplarelor de urs brun și pentru modificarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor și a altor acte normative was last modified: iulie 27th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter