O.U.G. nr. 36/2020 – adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgenţă (modificarea Statutului polițistului și a altor acte normative)

1 apr. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3.350

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Original Black Friday pe UJmag.ro!
Actul modificatorSumar
Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
(M. Of. nr. 155 din 20 iulie 1995; cu modif. ult.)

O.U.G. nr. 36/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României

(M. Of. nr. 268 din 31 martie 2020)

– modifică: art. 19, art. 85 alin. (4), art. 109 alin. (3) și alin. (13);

– introduce: art. 29 lit. i), art. 35^1 alin. (4)-(6), art. 35^2 alin. (4), art. 35^3 alin. (4)-(5), art. 35^13-35^14, art. 76 alin. (2).

Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
(M. Of. nr. 440 din 24 iunie 2002; cu modif. ult.)

– modifică: art. 27^25 alin. (1) lit. f), art. 44 alin. (4)-(5), art. 60 alin. (1), art. 60 alin. (2) partea introductivă, art. 69 alin. (2);

– introduce: art. 27^6 alin. (3), art. 27^9 alin. (3), art. 27^27 alin. (2^), art. 44 alin. (6), art. 58^4 alin. (2), art. 59^1 alin. (5)-(6), art. 59^3 alin. (2), art. 60 alin. (4^1), art. 60^1, art. 61^1.

Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști

(M. Of. nr. 868 din 24 octombrie 2006; cu modif. ult.)

– modifică: art. 17, art. 46;

– introduce: art. 30 alin. (3)-(6), art. 40 alin. (2^1).

Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare

(M. Of. nr. 631 din 30 iulie 2019; cu modif. ult.)

Conferintele Video Universul Juridic
– introduce: art. 133 alin. (1).

 

În M. Of. nr. 268 din 31 martie 2020 a fost publicată O.U.G. nr. 36/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.

Astfel, respectiva ordonanță aduce unele modificări, dar și completări următoarelor acte normative:

Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare (M. Of. nr. 155 din 20 iulie 1995; cu modif. ult.);

Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului (M. Of. nr. 440 din 24 iunie 2002; cu modif. ult.);

Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști (M. Of. nr. 868 din 24 octombrie 2006; cu modif. ult.);

Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare (M. Of. nr. 631 din 30 iulie 2019; cu modif. ult.);

 

În continuare, vă prezentăm modificările și completările aduse fiecăruia dintre cele patru acte normative.

 

Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

 

Art. 19 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare (modificat prin O.U.G. nr. 36/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, art. 19 prevedea că:

„Art. 19

La declararea stării de război sau a mobilizării, precum și în situații deosebite stabilite de ministrul apărării naționale, concediile de odihnă, fără plată, paternal, de acomodare, pentru creșterea copilului, de studii, vacanțele și permisiile se suspendă, cadrele militare în activitate fiind obligate să se prezinte la unitățile militare de care aparțin, în cel mai scurt timp posibil.

Pe timpul cât durează stările de război sau de mobilizare, cadrelor militare în activitate și celor în rezervă, concentrate sau mobilizate, li se pot acorda permisii și concedii potrivit ordinului ministrului apărării naționale”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, art. 19 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 19

Pe timpul stării de urgență și de asediu, comandanții/șefii structurilor militare pot dispune întreruperea concediilor de odihnă, de odihnă suplimentare, fără plată, de studii și pentru formare profesională ale cadrelor militare în activitate din subordine, în funcție de nevoile instituțiilor militare.

Pe timpul stării de urgență, comandanții/șefii structurilor militare pot dispune unilateral efectuarea totală sau parțială a concediilor de odihnă/de odihnă suplimentare pentru cadrele militare în activitate din subordine.

La declararea mobilizării sau a stării de război, concediile de odihnă, de odihnă suplimentare, fără plată, paternal, de acomodare, pentru creșterea copilului, de studii, pentru formare profesională, vacanțele și permisiile se întrerup, cadrele militare în activitate fiind obligate să se prezinte la unitățile militare de care aparțin, în cel mai scurt timp posibil.

Pe timpul mobilizării și pe timp de război, cadrelor militare în activitate și celor în rezervă, concentrate sau mobilizate, li se pot acorda permisii și concedii, potrivit ordinului ministrului apărării naționale.

Pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, comandanții/șefii stabilesc programul de lucru al cadrelor militare, în funcție de evoluția situației și misiunile încredințate.

Pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, cadrele militare pot efectua deplasări în alte garnizoane sau unități administrativ-teritoriale, altele decât cele din care face parte unitatea militară în care își desfășoară activitatea, ori pot părăsi teritoriul național, în condițiile stabilite prin ordin al conducătorului instituției”.

 

Art. 29 lit. i) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare (introdus prin O.U.G. nr. 36/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 29, după lit. h) se introduce o nouă literă, lit. i), cu următorul conținut:

Cadrelor militare în activitate le este restrânsă exercitarea unor drepturi și libertăți, astfel:

(…)

i) pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, primirea în audiență și soluționarea petițiilor se suspendă”.

 

 

Art. 35^1 alin. (4)-(6) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare (introdus prin O.U.G. nr. 36/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 35^1, după alin. (3) se introduc trei noi alineate, alin. (4)-(6), cu următorul conținut:

„(4) Pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, sancțiunile disciplinare pentru cadrele militare în activitate se aplică astfel:

a) avertismentul sau mustrarea scrisă – de către comandanții/șefii nemijlociți și superiorii acestora;

b) diminuarea soldei de funcție sau de comandă – de către comandanții de brigăzi/similare și superiorii acestora;

c) amânarea înaintării în gradul următor – comandanții de divizii/similare, comandantul Comandamentului forțelor pentru operații speciale și comandantul Comandamentului apărării cibernetice și superiorii acestora;

d) retrogradarea în funcție – șefii categoriilor de forțe, comandantul Comandamentului logistic întrunit, comandantul Comandamentului comunicațiilor și informaticii.

(5) Șefii structurilor centrale aplică sancțiunile prevăzute la alin. 4 pentru întregul personal militar din subordine.

(6) Dispozițiile alin. 4 și 5 se aplică în mod corespunzător Serviciului de Informații Externe, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului de Telecomunicații Speciale, funcțiile similare celor prevăzute la alin. 4 fiind echivalate prin ordin al conducătorului instituției”.

 

Art. 35^2 alin. (4) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare (introdus prin O.U.G. nr. 36/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 35^2, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul conținut:

„(4) La stabilirea sancțiunii disciplinare pentru abaterile disciplinare săvârșite pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, comandantul/șeful cu competențe de aplicare a acesteia are în vedere gravitatea faptei care constituie abatere disciplinară și efectele produse de aceasta, prin raportare la împrejurarea în care aceasta a fost săvârșită”.

 

Art. 35^3 alin. (4)-(5) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare (introdus prin O.U.G. nr. 36/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 35^3, după alin. (3) se introduc două noi alineate, alin. (4)-(5), cu următorul conținut:

„(4) Pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, prin excepție de la prevederile alin. 2 și 3, comandanții/șefii aplică sancțiunile disciplinare în mod direct sau pot dispune efectuarea unei cercetări disciplinare pentru fundamentarea deciziei.

(5) Pentru efectuarea cercetării disciplinare prevăzute la alin. 4, comandanții/șefii desemnează, în funcție de complexitatea faptelor, un ofițer sau o comisie, care întocmește și prezintă un raport, în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data desemnării”.

 

Art. 35^13-35^14 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare (introdus prin O.U.G. nr. 36/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, după art. 35^12 se introduc două noi articole, art. 35^13-35^14, cu următorul conținut:

„Art. 35^13

Pentru abaterile disciplinare săvârșite pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, procedura disciplinară nu se suspendă, cu excepția situațiilor în care, potrivit legii, au fost sesizate organele de urmărire penală.

Art. 35^14

Actul administrativ prin care se aplică sancțiunea pentru abaterile disciplinare săvârșite pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război produce efecte de la data comunicării acestuia și poate fi contestat direct la instanța de contencios administrativ, potrivit legii”.

 

Art. 76 alin. (2) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare (introdus prin O.U.G. nr. 36/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 76, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul conținut:

„Pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, mutarea cadrelor militare dintr-o unitate în alta, precum și în cadrul aceleiași unități poate fi efectuată ori de câte ori este nevoie”.

 

Art. 85 alin. (4) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare (modificat prin O.U.G. nr. 36/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 85, alin. (4) prevedea că:

„Pe timp de război, al mobilizării, stării de asediu și stării de urgență cadrele militare nu se trec în rezervă prin demisie”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 85, alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

„Pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, cadrele militare nu se trec în rezervă în condițiile alin. 1 lit. a), a1), c), d), e), e1), g), h), i), i1) și j)”.

 

Art. 109 alin. (3) și alin. (13) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare (modificat prin O.U.G. nr. 36/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 109, alin. (3) și alin. (13) prevedeau că:

„Dispozițiile art. 2 alin. 2^1 lit. A, lit. B lit. a) și b), art. 5 alin. 2, art. 36 alin. 1 lit. c^1), lit. i) și alin. 3, art. 37 lit. e), art. 38, alin. 1 lit. b), art. 40, art. 41^1, art. 48 alin. 2 și 3, art. 50 alin. 5, art. 51 alin. 2, art. 75 alin. 2-4, art. 75^1, art. 77^1 alin. 1, art. 85 alin. 1 lit. e^1), art. 95, art. 100 alin. 2 și 3 și art. 108^1 se aplică în exclusivitate cadrelor militare din structurile Ministerului Apărării Naționale.

(…)

Dispozițiile art. 2 alin. 2, art. 48 alin. 1, art. 51 alin. 1, art. 52 alin. 1, art. 55 alin. 1 privind durata îndeplinirii funcției, art. 56-59, art. 62 și art. 80 și 81 nu se aplică ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor din structurile Ministerului Apărării Naționale”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 109, alin. (3) și alin. (13) se modifică și vor avea următorul conținut:

„Dispozițiile art. 2 alin. 21 lit. A, lit. A1, lit. B lit. a) și b), art. 5 alin. 2, art. 351 alin. 4 și 5, art. 36 alin. 1 lit. i) și alin. 3, art. 37 lit. e), art. 38 alin. 2, art. 40 alin. 2, art. 411, art. 48 alin. 2 și 3, art. 50 alin. 5, art. 51 alin. 2, art. 53 alin. 4, art. 75 alin. 2-4, art. 751, art. 771 alin. 2, art. 85 alin. 1 lit. e1) și art. 1081 se aplică în exclusivitate cadrelor militare din structurile Ministerului Apărării Naționale.

(…)

Dispozițiile art. 2 alin. 2, art. 3513, art. 51 alin. 1, art. 52 alin. 1, art. 55 alin. 1 privind durata îndeplinirii funcției, art. 56-59, art. 62, art. 771 alin. 1, art. 80 și 81 nu se aplică ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor din structurile Ministerului Apărării Naționale”.

 

Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului

 

Art. 27^6 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului (introdus prin O.U.G. nr. 36/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 27^6, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul conținut:

„(3) Prin excepție de la alin. (2), în situația instituirii stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, pentru delegarea dispusă în condițiile prevederilor alin. (2) nu este necesar acordul scris al polițistului”.

 

Art. 27^9 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului (introdus prin O.U.G. nr. 36/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 27^9, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul conținut:

„(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în situația instituirii stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, detașarea poate fi dispusă fără acordul polițistului pentru o perioadă de cel mult 12 luni, fără a depăși perioada pe care s-a instituit starea de urgență, de asediu, de mobilizare și de război”.

 

Art. 27^25 lit. f) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului (modificat prin O.U.G. nr. 36/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 27^25, lit. f) prevedea că:

„(1) Raportul de serviciu al polițistului se suspendă de drept în următoarele situații:

(…)

f) a fost instituită carantina, în condițiile legii;”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 27^25, lit. f) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Raportul de serviciu al polițistului se suspendă de drept în următoarele situații:

(…)

f) a fost instituită carantina, în condițiile legii, cu excepția situațiilor în care carantina se instituie la locul de muncă sau în care activitatea profesională se desfășoară, pe perioada carantinei, de la domiciliu sau telemuncă”.

 

Art. 27^27 alin. (2^1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului (introdus prin O.U.G. nr. 36/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 27^27, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul conținut:

„(2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), în situația instituirii, după caz, a stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, șeful unității poate dispune, în funcție de evoluția situației operative și de specificul activităților și necesitățile unității, încetarea suspendării dispusă în condițiile art. 2725 alin. (1) lit. c), d) și i) ori ale art. 2726 alin. (1) lit. b) și alin. (2). În această situație, polițistul este obligat să se prezinte la unitatea în care este încadrat, în cel mai scurt timp posibil”.

 

Art. 44 alin. (4)-(5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului (modificat prin O.U.G. nr. 36/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 44, alin. (4)-(5) prevedeau că:

„(4) La instituirea stării de urgență sau a stării de asediu ori în caz de mobilizare și de război polițistul va acționa conform legii.

(5) În cazul producerii vreuneia dintre situațiile prevăzute la alin. (3) și (4) polițistul care se afla într-o altă localitate se va prezenta la cea mai apropiată unitate a Ministerului Afacerilor Interne, informând superiorii săi despre aceasta”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 44, alin. (4)-(5) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(4) La instituirea stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, polițistul aflat în concediu de odihnă, concediu de studii, învoire plătită sau concediu fără plată este obligat să contacteze în cel mai scurt timp posibil șeful nemijlocit, care dispune cu privire la condițiile de întrerupere a acestor situații și de reluare a activității, în funcție de specificul acesteia și necesitățile unității.

(5) În situația instituirii stării de urgență, șeful unității poate dispune/aproba, în funcție de evoluția situației operative și de specificul activităților și necesitățile unității, efectuarea totală/parțială a concediului de odihnă sau acordarea unor zile de învoire plătită, după caz”.

O.U.G. nr. 36/2020 – adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgență (modificarea Statutului polițistului și a altor acte normative) was last modified: mai 5th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter