Normele privind înscrierea ca membru al CAFR şi înscrierea în Registrul membrilor CAFR (Hotărârea CAFR nr. 67/2018)

17 aug. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 421

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicat în Monitorul Oficial

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a
Sumar
Hotărârea nr. 67/2018 pentru aprobarea Normelor privind înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și înscrierea în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România

(M. Of. nr.   711 din 16 august 2018)

Se aprobă normele referitoare la înscrierea ca membru al CAFR, precum și la înregistrarea în Registrul membrilor CAFR.

 

 

În M. Of. nr. 711 din 16 august 2018 a fost publicată Hotărârea nr. 67/2018 pentru aprobarea Normelor privind înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și înscrierea în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România.

Prin Hotărârea nr. 67/2018, sunt aprobate Normele privind înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și înscrierea în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România.

 

Aceste norme reglementează procedurile care trebuie îndeplinite în vederea înscrierii auditorilor financiari persoane fizice, respectiv a firmelor de audit în registrul anterior menționat. De asemenea, acestea stabilesc și documentele care trebuie să însoțească cererea de înscriere a persoanelor interesate, o dispoziții interesant fiind aceea cu privire la posibilitatea limitării publicității unor informații existente în Registrul membrilor CAFR. Astfel, legea reglementează posibilitatea ca în acele cazuri temeinic justificate și la solicitarea persoanelor interesate, unele informații înscrise în Registrul membrilor CAFR să nu fie date publicității. Prin „cazuri temeinic justificate” se înțelege acea situație în care publicarea informațiilor în chestiune ar constitui o amenințare iminent la securitatea personală.

 

Structura Normelor privind înscrierea ca membru al  CAFR și înscrierea în Registrul membrilor CAFR

 

– Cap. I („Dispoziții generale”);

– Cap. II („Înscrierea auditorilor financiari și a firmelor de audit ca membri CAFR”);

Conferința națională de executare silită, ediția a XI-a, Online

– Cap. III („Registrul membrilor CAFR”);

– Cap. IV („Dispoziții finale”);

– Anexa nr. 1 („Cerere pentru înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România”);

– Anexa nr. 2 („Declarație privind încadrarea în categoria auditorilor financiari activi sau nonactivi”);

Anexa nr. 3 („Modelul Certificatului de membru”);

Anexa nr. 4 („Cerere pentru înscrierea firmei de audit ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România”);

Anexa nr. 5 („Lista codurilor CAEN care pot fi înscrise în obiectul de activitate al firmelor de audit care solicită înscrierea sau menținerea în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România”);
Anexa nr. 6 („Modelul Autorizației de membru”);

Anexa nr. 7 („Formular pentru actualizarea datelor personale ale auditorilor financiari din Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România”);

Anexa nr. 8 („Formular pentru actualizarea datelor personale ale firmelor de audit din Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România”).

 

În continuare, vă vom prezenta unele dintre dispozițiile relevante identificate în cadrul Normelor privind înscrierea ca membru al CAFR și înscrierea în Registrul membrilor CAFR.

 

Prezentarea generală

 

Capitolul I („Dispoziții generale”)

Scopul Normelor este acela de a reglementa atât procedura de înscriere ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România , cât și acele cerințe referitoare la Registrul membrilor CAFR, auditorii financiari și firmele de audit care solicită înscrierea urmând a fi înregistrați într-un registru dedicat membrilor CAFR. De asemenea, potrivit art. 2, respectivul registru este ținut de ținut de Cameră, în conformitate cu prevederile acestor Norme.

 

Capitolul II („Înscrierea auditorilor financiari și a firmelor de audit ca membri CAFR”)

Potrivit art. 3, activitățile de audit financiar se pot exercita de către persoanele fizice autorizate în acest sens în România, dar numai după înscrierea acestora în calitate de membru CAFR, în acord cu dispozițiile Regulamentului de organizare și funcționare al CAFR. Astfel, pentru a se putea înscrie în Registrul membrilor CAFR, auditorii au obligația să depună la Cameră următoarele documente: o cerere de înscriere datată și semnată, declarația pe propria răspundere privind încadrarea în categoria auditorilor financiari activi sau nonactivi, declarația privind respectarea criteriilor pentru buna reputație, conform normelor privind buna reputație, precum și copia documentului care face dovada achitării taxei pentru atribuirea calității de membru al Camerei. După efectuarea procedurilor de verificare a cererii, candidații admiși sunt înscriși ca membri CAFR și primesc următoarele: certificat, carnet și parafă de membru al Camerei. Aceste documente sunt eliberte după aprobarea de către ASPAAS a tuturor etapelor de autorizare și înregistrare potrivit legii.

În cazul înscrierii firmelor de audit ca membre ale CAFR, dar și în Registrul aferent acesteia, cererea trebuie în mod obligatoriu să fie semnată de reprezentantul legal al firmei de audit, depunându-se fie la sediul CAFR, fie la reprezentanțele regionale ale CAFR. Potrivit art. 7, această cerere trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

a) actul constitutiv cu codurile CAEN compatibile (copie) și toate documentele de modificare a acestuia, care atestă structura organului administrativ sau de conducere al firmei de audit, precum și repartizarea drepturilor de vot în cadrul acesteia (copie conformă cu originalul);

b) certificatul constatator, la zi, eliberat de registrul comerțului, în original;

c) certificatul de înregistrare de la registrul comerțului (copie conform cu originalul);

d) copia carnetelor de membru al Camerei ale tuturor auditorilor financiari din firma de audit (asociați, administratori, angajați), cu viza la zi (copie conformă cu originalul), precizând calitatea fiecărei persoane; e) lista cu persoanele fizice sau juridice, membri CAFR, care efectuează auditul financiar în numele firmei de audit;

f) declarația privind respectarea criteriilor pentru buna reputație ca membru CAFR – pentru firma de audit și pentru auditorii financiari și firmele de audit care efectuează auditul financiar în numele firmei de audit, asociați și administratori, conform normelor adoptate de Cameră;

g) listă cu toți membrii organului administrativ ori de conducere, precizând numele, prenumele, adresele profesionale sau adresele de corespondență, după caz;

h) dovada achitării taxei pentru atribuirea calității de membru al Camere.

Dacă după efectuarea procedurilor de verificare și aprobarea de către Consiliul CAFR, firmele de audit au fost înscrise ca membri, acestora li se va elibera autorizația e membru al CAFR.

 

Capitolul III („Registrul membrilor CAFR”)

Înregistrarea auditorilor financiari și a firmelor de audit în Registrul membrilor CAFR se face de către Cameră, acest registru fiind împărțit în patru secțiuni: auditori financiari activi, auditori financiari nonactivi, firme de audit și auditori din terțe țări.  În cazul auditorilor financiari persoane fizice, Registrul CAFR trebuie să conțină cel puțin următoarele mențiuni, potrivit art. 9 alin. (1):

a) numele, adresa de corespondență și numărul individual de înregistrare;

b) numele, adresa, adresa paginii de internet, dacă este cazul, și numărul de înregistrare a firmelor de audit la care este angajat auditorul financiar sau cu care este asociat ca partener sau în vreun alt mod, dacă este cazul;

c) informații cu privire la toate celelalte înregistrări ca auditor financiar la alte organisme profesionale din domeniu sau la autoritățile competente ale altor state membre și/sau ale altor țări terțe, inclusiv numele autorităților de înregistrare și, dacă este cazul, numerele de înregistrare la acestea;

d) modalitatea în care membrii CAFR, auditori financiari persoane fizice, își desfășoară activitatea din punct de vedere economic (persoană fizică autorizată, persoană fizică independentă, alte forme de exercitare a activității din punct de vedere economic, prevăzute de lege).

Se remarcă și posibilitatea recunoscută de lege ca în acele cazuri temeinic justificate și la solicitarea persoanelor interesate, unele informații înscrise în Registrul membrilor CAFR să nu fie date publicității, prin noțiunea „cazuri temeinic justificate” desemnându-se acele situații în care publicarea informațiilor în chestiune ar constitui o amenințare iminent la securitatea personală. Totuși, un extras din Registrul membrilor CAFR se va publica pe pagina de internet, fiind accesibil publicului. Registrul se actualizează ca urmare a solicitărilor transmise prin formularul de actualizare a informațiilor personale, actualizarea realizându-se potrivit situațiilor de sancționare prevăzute în ROF.

 

Capitolul IV („Dispoziții finale”)

Potrivit art. 12, Normele urmează a se aplica de la dat intrării lor în vigoare, iar art. 13 stabilește faptul că toți auditorii financiari, respectiv toate firmele de audit care au fost înregistrate ca membre ale CAFR anterior intrării în vigoare a acestei reglementări, sunt înregistrați în Registrul membrilor CAFR.

În ceea ce privește orice alte reglementări ale CAFR, acestea se vor aplica numai în măsura în care nu contravin respectivelor Norme și altor prevederi legale în vigoare, în vreme ce prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate de CAFR în vederea aplicării acestei reglementări se va face de către Cameră. Aceasta are calitatea de operator de date cu caracter personal, cu respectarea prevederilor legale europene și naționale. De asemenea, potrivit art. 16, anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din Norme.

Normele privind înscrierea ca membru al CAFR și înscrierea în Registrul membrilor CAFR (Hotărârea CAFR nr. 67/2018) was last modified: august 17th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter