Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2019 – aprobare (OMFP nr. 1998/2019)

18 apr. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1701

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicat în Monitor

Monitor Dosare

Sumar

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice (OMFP) nr. 1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice

(M. Of. nr. 284 din 15 aprilie 2019)

Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice.

 

În M. Of. nr. 284 din 15 aprilie 2019 s-a publicat OMFP nr. 1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice.

Astfel, prin respectivul ordin se aprobă Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, prevăzute în anexă.

 

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale respectivelor norme.

 

Structură

 

Cap. I („Situații financiare trimestriale și raportări financiare lunare”);

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Cap. II („Depunerea situațiilor financiare trimestriale și a raportărilor financiare lunare”).

 

Prezentare generală

 

La finalul trimestrelor I, II și III în anul 2019 instituțiile publice vor întocmi situațiile financiare, compuse din următoarele:

– bilanț;

– cont de rezultat patrimonial;

– situația fluxurilor de trezorerie;

– conturi de execuție bugetară;

– anexe la situațiile financiare care includ politici contabile;

– note explicative.

Conform pct. 1.4.(1), modelele formularelor actualizate pentru situațiile financiare trimestriale și raportările financiare lunare în anul 2019, precum și corelațiile ce trebuie respectate între formularele de situații financiare în anul 2019 sunt publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/institutii publice/legislatie.

În ceea ce privește unitățile de învățământ preuniversitar de stat ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite, pentru fondurile primite de la bugetul local și în bugetele cărora au fost aprobate credite bugetare aferente cluburilor sportive școlare fără personalitate juridică, acestea vor lua măsuri în vederea includerii în situațiile financiare pe care le depun la unitatea administrativ-teritorială în vederea centralizării și a operațiunilor efectuate de acestea.

De asemenea,  la situațiile financiare trimestriale în anul 2019, pentru fondurile primite de la bugetul de stat prin unitățile teritoriale ale Ministerului Educației Naționale, unitățile de învățământ preuniversitar de stat întocmesc și depun toate formularele de situații financiare pe care le prezintă inspectoratelor școlare în vederea centralizări. Pe de altă parte, unitățile de învățământ preuniversitar de stat ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite, pentru fondurile primite de la bugetul de stat prin unitățile teritoriale ale Ministerului Educației Naționale și în bugetele cărora au fost aprobate credite bugetare aferente cluburilor sportive școlare fără personalitate juridică, iau măsuri în vederea includerii în situațiile financiare pe care le prezintă inspectoratelor școlare în vederea centralizării și a operațiunilor efectuate de acestea.

Potrivit pct. 1.6, instituțiile publice întocmesc în anul 2019 următoarele raportări financiare lunare:

  1. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome, indiferent de sursa de finanțare:

– execuția centralizată a bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, inclusiv a activităților finanțate integral din venituri proprii;

– execuția cheltuielilor efectuate de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” și execuția cheltuielilor efectuate de la titlul 58 ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020”;

– indicatorii din bilanț: „Creanțe comerciale și avansuri”, cod rând 22, „Avansuri acordate”, cod rând 22.1, „Datorii comerciale și avansuri”, cod rând 61, „Avansuri primite”, cod rând 61.1, „Contribuții sociale”, cod rând 63.1, „Salariile angajaților”, cod rând 72, „Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)” cod rând 73;

– anexa nr. 30 „Plăți restante”.

  1. Unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanțare:

– execuția cheltuielilor efectuate din finanțările rambursabile externe și interne;

– execuția centralizată a bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, inclusiv a activităților finanțate integral din venituri proprii;

– execuția cheltuielilor efectuate de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” și execuția cheltuielilor efectuate de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020”;

– indicatorii din bilanț: „Creanțe comerciale și avansuri” cod rând 22, „Avansuri acordate”, cod rând 22.1, „Datorii comerciale și avansuri”, cod rând 61, „Avansuri primite”, cod rând 61.1, „Contribuții sociale”, cod rând 63.1, „Salariile angajaților”, cod rând 72, „Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)” cod rând 73. Ordonatorii de credite întocmesc o notă explicativă pentru creșterile semnificative ale sumelor raportate în bilanț la indicatorii menționați;

–anexa nr. 30b „Plăți restante”. Ordonatorii de credite întocmesc o notă explicativă referitoare la plăți restante și arierate, în care se explică cauzele creșterilor semnificative ale sumelor raportate pe categorii de plăți restante/arierate și pe numărul de zile de întârziere (peste 90 de zile, peste 120 de zile, peste un an), precum și componența sumelor raportate la finele perioadei;

– anexa nr. 30b.1 „Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale la data de ….”. Se arhivează la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și a municipiului București și nu se centralizează;

– anexa nr. 30b.2 “Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale la data de 31 martie 2013”. Se arhivează la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și a municipiului București și nu se centralizează.

Situațiile financiare trimestriale și raportările financiare lunare întocmite de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale, precum și de administrațiile județene ale finanțelor publice și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice pentru bugetele locale se depun la Ministerul Finanțelor Publice la termenul prevăzut de legislația în vigoare.

Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019 – aprobare (OMFP nr. 1998/2019) was last modified: aprilie 18th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter