Normele metodologice pentru implementarea Legii nr. 165/2019 pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – aprobare (OMSPCNAS nr. 820/1416/2020)

11 aug. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 176

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a
Sumar
Ordinul ministrului sănătății și președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (OMSPCNAS) nr. 820/1416/2020 privind aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea Legii nr. 165/2019 pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

(M. Of. nr. 720 din 10 august 2020)

Se aprobă Normele metodologice pentru implementarea Legii nr. 165/2019 pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

 

 

 

În M. Of. nr. 720 din 10 august 2020 s-a publicat OMSPCNAS nr. 820/1416/2020 privind aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea Legii nr. 165/2019 pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Astfel, prin respectivul act normativ se aprobă Normele metodologice pentru implementarea Legii nr. 165/2019 pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

 

Structura

 

– Anexa nr. 1 (Cerere);

– Anexa nr. 2 (Lista serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale decontate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în anul ………………..).

 

Pachet: Principiile procedurei judiciare

În continuare, vă prezentăm cele mai importante dispoziții ale Normelor metodologice pentru implementarea Legii nr. 165/2019 pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

 

Prezentare generală

 

Potrivit art. 1, persoana asigurată are dreptul de a fi informată la cerere, prin casele de asigurări de sănătate, cu privire la serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale decontate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de care a beneficiat în anul precedent.

De acest drept beneficiază persoanele care dețin calitatea de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, potrivit dispozițiilor art. 222 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Lista privind serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale de care a beneficiat persoana asigurată în anul precedent, suportate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, se pune la dispoziția acesteia de casa de asigurări de sănătate la care aceasta este luată în evidență.

În acest sens, în scopul obținerii informațiilor mai sus menționate, asiguratul formulează o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 și care este pusă la dispoziția asiguratului pe site-ul caselor de asigurări de sănătate sau la sediile acestora. Cererea, completată și semnată de către persoana asigurată sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia, se depune la sediul casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidență asiguratul sau se transmite prin e-mail cu semnătură electronică calificată și este însoțită, după caz, de copia actului de împuternicire.

Vă prezentăm, în continuare, modelul cererii, astfel:

„CERERE

1.Se completează de asigurat, pentru cererea formulată în nume propriu:

Subsemnatul/a, ……………………………………, domiciliat/ă în ……………………………………, CID/CNP ……………………………………, BI/CI …………………., persoană asigurată în evidența Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) ……………………………………, vă solicit să îmi furnizați Lista serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale decontate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de care am beneficiat în anul precedent.

2.Se completează de reprezentantul legal al asiguratului:

Subsemnatul/a ……………………………………, domiciliat/ă în ……………………………………, CID/CNP ……………………………………, BI/CI …………………., împuternicit/ă legal al/a domnului/doamnei …………………………………… domiciliat/ă în ……………………………………, CID/CNP ……………………………………, BI/CI …………………., persoană asigurată în evidența CAS …………………., prin ……………………………………, vă solicit să îmi furnizați

(Se trec tipul, numărul și data actului de împuternicire.)

Lista serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale decontate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de care a beneficiat persoana care m-a împuternicit în anul ………………… . Anexez la prezenta cerere o copie a actului de împuternicire.

3.Solicit ca această listă să îmi fie pusă la dispoziție …………………………………… (Se bifează o singură opțiune.):

|_| la ghișeul CAS

|_| prin e-mail, pe adresa ……………………………………

Parolă de acces:

|_|_|_|_|_|_|_|_|

4.Înțeleg că informațiile colectate și prelucrate de către CAS1 ………………… fac parte din categoria datelor cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și celorlalte prevederi legale în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și sunt furnizate în scopul soluționării prezentei cereri.

1 Cererile puse la dispoziția asiguraților potrivit art. 3 alin. (2) din normele metodologice se vor completa cu datele de contact ale fiecărei case de asigurări de sănătate.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați responsabilului cu protecția prelucrărilor de date2 din cadrul CAS ………………… .

2 Cererile puse la dispoziția asiguraților potrivit art. 3 alin. (2) din normele metodologice se vor completa cu datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor al fiecărei case de asigurări de sănătate.

Data ………………….Semnătura ………………….”.

 

 

Normele metodologice pentru implementarea Legii nr. 165/2019 pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății – aprobare (OMSPCNAS nr. 820/1416/2020) was last modified: august 11th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter