Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică – modificări (H.G. nr. 218/2019)

24 apr. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 255

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Monitor Dosare
Actul modificator

Sumar

Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin H.G. nr. 1.470/2007

(M. Of. nr. 870 din 19 decembrie 2007; cu modif. ult.)

 

 

H.G. nr. 218/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin H.G. nr. 1.470/2007

(M. Of. nr. 294 din 16 aprilie 2019)

– modifică: subpct. 3.2.6 și subpct. 3.2.6^1, subpct. 3.3.1. și 3.3.2, subpct. 3.3.4, pct. 4.1.a), b).162 subpct. 6 și subpct. 8, pct. 4.1.a), b).1^2 subpct. 9;

– introduce:  pct. 4.1.a), b).1^2 subpct. 4^2-4^4,  pct. 4.1.a), b).1^2 subpct. 8^1;

– abrogă: subpct. 3.3.3.

 

În M. Of. nr. 294 din 16 aprilie 2019, s-a publicat H.G. nr. 218/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin H.G. nr. 1.470/2007.

Astfel, respectiva hotărâre aduce unele modificări, dar și completări Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin H.G. nr. 1.470/2007 (M. Of. nr. 870 din 19 decembrie 2007; cu modif. ult.).

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin H.G. nr. 1.470/2007.

 

Subpct. 3.2.6-3.2.6^1 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică (modificat prin H.G. nr. 218/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, subpct. 3.2.6-3.2.6^1 prevedeau:

„3.2.6.  Pentru administrarea riscurilor asociate datoriei publice guvernamentale, Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să facă următoarele operațiuni, fără a se limita la acestea:

a) swap-uri valutare, contracte futures, opțiuni și alte operațiuni specifice de administrare a riscului valutar;

b) contracte forward, swap-uri pe rata dobânzii, opțiuni și alte operațiuni specifice de administrare a riscului de dobândă;

c) operațiuni de administrare a serviciului datoriei publice guvernamentale prin refinanțarea datoriei scadente și/sau rambursarea anticipată a unei datorii existente nescadente, incluzând modificarea condițiilor aferente datoriei existente prin operațiuni de răscumpărare anticipată a titlurilor de stat, de preschimbare a acestora cu titluri de stat noi, de preschimbare a unor instrumente cu alte instrumente de natura datoriei publice guvernamentale, precum și alte operațiuni;

d) operațiuni de administrare a riscului de credit aferent portofoliului de datorie guvernamentală prin acordarea/perceperea de garanții/colaterale celorlalte părți cu care încheie contracte/acorduri în procesul de administrare a datoriei publice guvernamentale.

3.2.6^1. În scopul limitării riscurilor asumate de către stat în utilizarea instrumentelor de datorie, în funcție de complexitatea fiecărei tranzacții și a documentației contractuale aferente, Ministerul Finanțelor Publice, prin direcția de specialitate, poate selecta firme de avocatură pentru prestarea de servicii de consultanță juridică, conform legii;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, subpct. 3.2.6-3.2.6^1 se modifică și vor avea următorul conținut:

„3.2.6. Pentru administrarea riscurilor asociate datoriei publice guvernamentale, Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să realizeze, în numele statului, următoarele operațiuni, fără a se limita la acestea:

a) swapuri valutare, swapuri pe rata dobânzii, contracte futures, contracte forward, opțiuni și alte operațiuni cu instrumente financiare derivate;

b) operațiuni de administrare a serviciului datoriei publice guvernamentale prin refinanțarea datoriei scadente și/sau rambursarea anticipată a unei datorii existente nescadente, incluzând modificarea condițiilor aferente datoriei existente prin operațiuni de răscumpărare anticipată a titlurilor de stat, de preschimbare a acestora cu titluri de stat noi, de preschimbare a unor instrumente cu alte instrumente de natura datoriei publice guvernamentale, precum și alte operațiuni;

c) operațiuni de administrare a riscului de credit aferent portofoliului de datorie guvernamentală prin acordarea/ perceperea de garanții/colaterale celorlalte părți cu care încheie contracte/acorduri în procesul de administrare a datoriei publice guvernamentale.

3.2.6^1. În scopul limitării riscurilor asumate de către stat în utilizarea instrumentelor de datorie, operațiunilor de administrare a pasivelor și operațiunilor cu instrumente financiare derivate, în funcție de complexitatea fiecărei tranzacții și a documentației contractuale aferente, Ministerul Finanțelor Publice, prin direcția de specialitate, poate selecta firme de avocatură pentru prestarea de servicii de consultanță juridică, conform legii”.

Subpct. 3.3.1-3.3.2 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică (modificat prin H.G. nr. 218/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, subpct. 3.3.1-3.3.2 prevedeau:

„3.3.1. În scopul realizării operațiunilor de administrare a riscurilor asociate obligațiilor de natura datoriei publice guvernamentale, Ministerul Finanțelor Publice poate încheia cu instituții financiare contracte/acorduri-cadru (acorduri ISDA) care nu generează obligații financiare pentru părțile semnatare, dar care stipulează condițiile generale în care se vor desfășura operațiunile între părți.

3.3.2. Acordurile menționate la pct. 3.3.1 definesc și reglementează operațiunile de compensare bilaterală (netting), care presupun compensarea, până la obținerea unei sume nete (off-set), convertită într-o singură valută, a valorilor unor drepturi sau obligații de plată rezultate între Ministerul Finanțelor Publice și instituțiile financiare cu care se încheie acordurile/contractele financiare pentru administrarea datoriei guvernamentale și/sau de administrare a riscurilor aferente obligațiilor de natura datoriei publice guvernamentale”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, subpct. 3.3.1-3.3.2 se modifică și vor avea următorul conținut:

„3.3.1. În scopul realizării operațiunilor de administrare a riscurilor asociate obligațiilor de natura datoriei publice guvernamentale, Ministerul Finanțelor Publice, în numele statului, poate încheia contracte/acorduri-cadru – acorduri ISDA – cu instituții financiare și/sau cu entități înființate în acest scop de către instituțiile financiare pentru operațiuni cu instrumente financiare derivate care nu generează obligații financiare pentru părțile semnatare, dar care stipulează condițiile generale în care se vor desfășura operațiunile între părți.

3.3.2. Acordurile prevăzute la subpct. 3.3.1 definesc și reglementează operațiunile de compensare bilaterală – netting, care presupun compensarea, până la obținerea unei sume nete – off-set, precum și operațiunile de compensare cu clauză de exigibilitate imediată”.

 

Subpct. 3.3.3 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică (abrogat prin H.G. nr. 218/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, subpct. 3.3.3 prevedea:

„3.3.3. În baza acordurilor încheiate cu instituțiile financiare, prevăzute la pct. 3.3.2, Ministerul Finanțelor Publice poate utiliza instrumente financiare derivate (swap-uri valutare, de rată a dobânzii, contracte forward sau futures, opțiuni etc.) pentru asigurarea riscurilor specifice unor obligații de natura datoriei guvernamentale existente și/sau viitoare fără a mai fi necesară o selecție prealabilă a instituției financiare care va oferi instrumentul ales”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, subpct. 3.3.3 se abrogă.

 

Subpct. 3.3.4 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică (modificat prin H.G. nr. 218/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, subpct. 3.3.4 prevedea:

„3.3.4. Instrumentele financiare derivate, utilizate în conformitate cu pct. 3.3.2, pot genera schimbarea fluxurilor de numerar pentru obligațiile de natura datoriei publice guvernamentale existente și/sau viitoare, ele fiind strâns legate de aceste obligații-suport. Definițiile și condițiile de utilizare pentru aceste instrumente se stabilesc prin norme aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, subpct. 3.3.4 se modifică și va avea următorul conținut:

„3.3.4. Instrumentele financiare derivate, utilizate în conformitate cu subpct. 3.3.1, pot genera schimbarea fluxurilor de numerar pentru obligațiile de natura datoriei publice guvernamentale existente și/sau viitoare, ele fiind strâns legate de aceste obligații-suport”.

 

Pct. 4.1.a), b).1^2 subpct. 4^2-4^4 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică (introdus prin H.G. nr. 218/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la pct. 4.1.a), b).1^2, după subpct. 4^1 se introduc trei noi subpuncte, subpct. 4^2-4^4, cu următorul conținut:

„4.1.a), b).1^2 Procedura lansării emisiunilor de titluri de stat destinate populației prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale Poșta Română – S.A. și instituțiilor de credit presupune parcurgerea următoarelor etape:

(…)

4^2. Ministerul Finanțelor Publice va încheia contracte de derulare a emisiunilor de titluri de stat pentru persoanele fizice cu instituțiile de credit care își exprimă interesul să intermedieze vânzarea, colectarea subscrierilor și efectuarea plăților către investitori. Contractele includ prevederi privind responsabilitățile și obligațiile părților, nivelul comisionului plătit de emitent instituțiilor de credit și mecanismul de plată a acestuia, cerințe de raportare, mecanismul de plată a sumelor aferente emisiunilor către investitori persoane fizice, precum și alte elemente considerate relevante de către emitent.

4^3. Pentru activitățile derulate de instituțiile de credit, Ministerul Finanțelor Publice va plăti comisioane din bugetul de stat, al căror cuantum este de 0,1% pentru efectuarea operațiunilor legate de activitatea de vânzare a titlurilor de stat pentru populație, aplicat la valoarea de închidere a fiecărei emisiuni, și de 0,1% pentru plățile serviciului datoriei aferent acestor titluri, inclusiv pentru operațiunile de răscumpărare anticipată, aplicat la valoarea operațiunilor efectuate către deținătorii de titluri de stat.

4^4. Pe parcursul perioadei de subscriere, instituțiile de credit virează sumele rezultate din vânzarea titlurilor de stat în contul Ministerului Finanțelor Publice, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data încasării sumelor aferente subscrierii. Eventualele sume virate eronat, peste nivelul sumelor datorate, se restituie la solicitarea fiecărei instituții de credit adresată Ministerului Finanțelor Publice. Răspunderea pentru sumele solicitate pentru restituire de către instituțiile de credit revine exclusiv acestora”.

 

Pct. 4.1.a), b).1^2 subpct. 6 și subpct. 8 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică (modificat prin H.G. nr. 218/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la pct. 4.1.a), b).1^2, subpct. 6 și subpct. 8 prevedeau:

„4.1.a), b).1^2 Procedura lansării emisiunilor de titluri de stat destinate populației prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale Poșta Română – S.A. și instituțiilor de credit presupune parcurgerea următoarelor etape:

(…)

6. Responsabilitatea pentru sumele colectate de la investitorii persoane fizice și transferate către Ministerul Finanțelor Publice în cadrul emisiunilor de titluri pentru populație și pentru plata serviciului datoriei aferent acestor titluri către investitorii persoane fizice revine Companiei Naționale Poșta Română – S.A., respectiv instituțiilor de credit, după caz.

(…)

8. Procedura detaliată privind modalitatea de emitere, de vânzare și distribuție, mecanismul de răscumpărare anticipată și/sau de transfer al dreptului de proprietate asupra titlurilor de stat, de rambursare și plată a dobânzilor și valorii nominale, de înregistrare și raportare prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și instituțiilor de credit se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice. Procedura detaliată privind modalitatea de emitere, de vânzare și distribuție, mecanismul de răscumpărare anticipată și/sau de transfer al dreptului de proprietate asupra titlurilor de stat, de rambursare și plată a dobânzilor și valorii nominale, de înregistrare și raportare prin intermediul subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale Poșta Română – S.A. se aprobă prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale. Cheltuielile care fac obiectul deducerilor se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice pentru titlurile de stat distribuite prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și respectiv prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și ministrului comunicațiilor și societății informaționale pentru titlurile de stat distribuite prin intermediul oficiilor poștale ale Companiei Naționale Poșta Română – S.A”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la pct. 4.1.a), b).1^2, subpct. 6 și subpct. 8 se modifică și vor avea următorul conținut:

4.1.a), b).1^2 Procedura lansării emisiunilor de titluri de stat destinate populației prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale Poșta Română – S.A. și instituțiilor de credit presupune parcurgerea următoarelor etape:

(…)

6. Responsabilitatea pentru sumele colectate de la investitorii persoane fizice și transferate către Ministerul Finanțelor Publice în cadrul emisiunilor de titluri pentru populație și pentru plata serviciului datoriei aferent acestor titluri către investitorii persoane fizice revine Companiei Naționale Poșta Română – S.A., respectiv instituțiilor de credit, după caz.

Obligațiile statului reprezentând datorie publică guvernamentală aferentă emisiunilor de titluri de stat pentru populație se consideră rambursate la momentul transferului sumelor aferente plăților de dobândă, valorii nominale și bonusului de dobândă, după caz, în contul instituțiilor de credit.

(…)

8. Procedura detaliată privind modalitatea de emitere, de vânzare și distribuție, mecanismul de răscumpărare anticipată și/sau de transfer al dreptului de proprietate asupra titlurilor de stat, de rambursare și plată a dobânzilor și valorii nominale, de rambursare către investitori a subscrierilor efectuate cu încălcarea prevederilor prospectului de emisiune, de înregistrare și raportare prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și instituțiilor de credit, precum și formatul contractului care se încheie cu instituțiile de credit se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice. Procedura detaliată privind modalitatea de emitere, de vânzare și distribuție, mecanismul de răscumpărare anticipată și/sau de transfer al dreptului de proprietate asupra titlurilor de stat, de rambursare și plată a dobânzilor și valorii nominale, de rambursare către investitori a subscrierilor efectuate cu încălcarea prevederilor prospectului de emisiune, de înregistrare și raportare prin intermediul subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale Poșta Română – S.A. se aprobă prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale. Cheltuielile care fac obiectul deducerilor se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice pentru titlurile de stat distribuite prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și instituțiilor de credit și, respectiv, prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și ministrului comunicațiilor și societății informaționale pentru titlurile de stat distribuite prin intermediul oficiilor poștale ale Companiei Naționale Poșta Română – S.A”.

 

Pct. 4.1.a), b).1^2 subpct. 8^1 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică (introdus prin H.G. nr. 218/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la pct. 4.1.a), b).1^2, după subpct. 8 se introduce un nou subpunct, subpct. 8^1, cu următorul conținut:

„4.1.a), b).1^2 Procedura lansării emisiunilor de titluri de stat destinate populației prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale Poșta Română – S.A. și instituțiilor de credit presupune parcurgerea următoarelor etape:

(…)

8^1. În situația în care, ulterior încheierii unei perioade de subscriere, în cadrul unei emisiuni sunt identificate sume ca fiind subscrise de către investitori cu încălcarea prevederilor legale stabilite prin prospectul de emisiune și înregistrate ca titluri de stat destinate finanțării deficitului bugetar și refinanțării datoriei publice, acestea se restituie investitorilor utilizând mecanismul de răscumpărare anticipată, sumele fiind asigurate prin contractarea de împrumuturi din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului”.

 

Pct. 4.1.a), b).1^2 subpct. 9 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică (modificat prin H.G. nr. 218/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la pct. 4.1.a), b).1^2, subpct. 9 prevedea:

„4.1.a), b).1^2 Procedura lansării emisiunilor de titluri de stat destinate populației prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale Poșta Română – S.A. și instituțiilor de credit presupune parcurgerea următoarelor etape:

(…)

9. Prevederile subpct. 2 și 8 se aplică tuturor emisiunilor de titluri de stat destinate populației efectuate în cadrul programului Tezaur prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale Poșta Română – S.A. și instituțiilor de credit”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la pct. 4.1.a), b).1^2, subpct. 9 se modifică și va avea următorul conținut:

„4.1.a), b).1^2 Procedura lansării emisiunilor de titluri de stat destinate populației prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale Poșta Română – S.A. și instituțiilor de credit presupune parcurgerea următoarelor etape:

(…)

9. Prevederile subpct. 2, 8 și 8^1 se aplică tuturor emisiunilor de titluri de stat destinate populației efectuate în cadrul programului Tezaur prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale Poșta Română – S.A. și instituțiilor de credit”.

Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică – modificări (H.G. nr. 218/2019) was last modified: aprilie 24th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter