Raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare (Norma ASF nr. 21/2016)

12 apr. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1122

Despre

  • M. Of. nr. 268 din 8 aprilie 2016
  • Norma ASF nr. 21/2016

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul publicat în Monitorul OficialSumar
Norma ASF nr. 21/2016
(M. Of. nr. 268 din 8 aprilie 2016)
Art. 1 („Domeniul de aplicare și definiții”)
Art. 2 („Ghiduri EIOPA puse în aplicare”)
Art. 3 („Termenele de transmitere a raportărilor periodice de supraveghere aferente perioadei de tranziție”)
Art. 4 („Mijloacele de comunicare a raportărilor periodice de supraveghere”)
Art. 6 („Termenele de transmitere a raportărilor suplimentare”)
Art. 7 („Mijloacele de comunicare a raportărilor suplimentare”)
Art. 8 („Moneda raportărilor suplimentare”)
Art. 9 („Retransmiterea”)
Art. 10 („Răspunderea conducerii”)
Art. 11 („Sancțiuni”)
Art. 12 („Prevederi finale”)

 


În M. Of. nr. 268 din 8 aprilie 2016, a fost publicată Norma ASF nr. 21/2016  privind raportările referitoare la activitatea de asigurare și/sau de reasigurare.

Vom prezenta, în continuare, structura respectivei norme.

ordonanta militara

Art. 1 („Domeniul de aplicare și definiții”)
Art. 2 („Ghiduri EIOPA puse în aplicare”)
Art. 3 („Termenele de transmitere a raportărilor periodice de supraveghere aferente perioadei de tranziție”)
Art. 4 („Mijloacele de comunicare a raportărilor periodice de supraveghere”)
Art. 6 („Termenele de transmitere a raportărilor suplimentare”)
Art. 7 („Mijloacele de comunicare a raportărilor suplimentare”)
Art. 8 („Moneda raportărilor suplimentare”)
Art. 9 („Retransmiterea”)
Art. 10 („Răspunderea conducerii”)
Art. 11 („Sancțiuni”)
Art. 12 („Prevederi finale”)

În continuare, vom prezenta câteva dintre prevederile respectivei norme.

Art. 1 din Norma ASF nr. 21/2016
 
Art. 1 dispune, printre altele, asupra subiectelor cărora se adresează, și anume: societăților prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, supravegheate de A.S.F. în conformitate cu dispozițiile părții I din aceeași lege; sucursalelor stabilite pe teritoriul României de către societăți din state terțe, prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 237/2015; societăților participative, holdingurilor de asigurare sau holdingurilor financiare mixte, prevăzute la art. 160 alin. (1) din Legea nr. 237/2015; sucursalelor stabilite pe teritoriul României de către societăți autorizate în alte state membre, precum și asupra sensului termenilor folosiți în textul respectivei norme.

Art. 2 din Norma ASF nr. 21/2016
 
Art. 2 prevede faptul că ASF și entitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) – c) aplică:

a) Ghidul EI0PA-BoS-15/109 RO privind raportarea și publicarea informațiilor, prevăzut în anexa nr. 1;

b) Ghidul EIOPA-BoS-15/107 RO privind raportarea în scopul stabilității financiare, prevăzut în anexa nr. 2, în condițiile atingerii pragurilor de transmitere a raportărilor prevăzute în ghid; anexele la ghid se publică pe website-ul EIOPA.

Art. 3 din Norma ASF nr. 21/2016
 
Art. 3 reglementează termenele de transmitere a raportărilor periodice de supraveghere aferente perioadei de tranziție, și anume:

a) raportul privind solvabilitatea și situația financiară – la data publicării acestuia, dată care nu poate depăși:

(i) 20.05.2017, pentru raportul având ca dată de referință 31.12.2016;

(ii) 6.05.2018, pentru raportul având ca dată de referință 31.12.2017;

(iii) 22.04.2019 pentru raportul având ca dată de referință 31.12.2018;

(iv) 7.04.2020, pentru raportul având ca dată de referință 31.12.2019;

b) versiunile actualizate ale raportului prevăzut la lit. a), dacă este cazul – la data publicării;

c) raportul periodic de supraveghere – în termenele prevăzute la lit. a) pct. (i) și (iv);

d) raportul prevăzut la art. 312 alin. (3) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35, informațiile pe care societățile, conform prevederilor legale, nu le-au publicat în raportul menționat la lit. a), precum și evaluările prevăzute la art. 28 alin. (6) din Legea nr. 237/2015 – în termenele prevăzute la lit. a);

e) machetele cantitative anuale – în termenele prevăzute la lit. a);

f) machetele cantitative trimestriale:

(i) 26.05.2016, pentru data de referință 31.03.2016;

(ii) 25.08.2016, pentru data de referință 30.06.2016;

(iii) 25.11.2016, pentru data de referință 30.09.2016;

(iv) 25.02.2017, pentru data de referință 31.12.2016;

(v) 19.05.2017, pentru data de referință 31.03.2017;

(vi) 18.08.2017, pentru data de referință 30.06.2017;

(vii) 18.11.2017, pentru data de referință 30.09.2017;

(viii) 18.02.2018, pentru data de referință 31.12.2017;

(ix) 12.05.2018, pentru data de referință 31.03.2018;

(x) 11.08.2018, pentru data de referință 30.06.2018;

(xi) 11.11.2018, pentru data de referință 30.09.2018;

(xii) 11.02.2019, pentru data de referință 31.12.2018;

(xiii) 5.05.2019, pentru data de referință 31.03.2019;

(xiv) 4.08.2019, pentru data de referință 30.06.2019;

(xv) 4.11.2019, pentru data de referință 30.09.2019;

(xvi) 4.02.2020, pentru data de referință 31.12.2019.

Art. 4 din Norma ASF nr. 21/2016
 
Art. 4 prevede faptul că entitățile menționate la art. 1 alin. (2) lit. a) – c) transmit raportările menționate la art. 3 în format electronic, cu semnătură electronică extinsă, în înțelesul prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată; această cerință se aplică și în vederea transmiterii raportului ORSA prevăzut la art. 37 alin. (2) din Legea nr. 237/2015.

De asemenea, în vederea transmiterii machetelor cantitative anuale și trimestriale prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) și f) și art. 3 alin. (2) lit. d) și e), entitățile raportoare utilizează standardul XBRL, forma și regulile de validare (taxonomia) publicate de EIOPA pentru fiecare tip și perioadă de raportare.

Art. 5 din Norma ASF nr. 21/2016
 
Art. 5 dispune asupra situațiilor și raportărilor suplimentare pe care entitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) și b) transmit A.S.F., în termenele maxime prevăzute la art. 6, în baza evidențelor contabile și tehnico-operative.

Art. 6 din Norma ASF nr. 21/2016
 
Art. 6 reglementează termenele de transmitere a raportărilor suplimentare, raportările semestriale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. b) se transmit în termen de 45 de zile de la data de referință pentru care au fost întocmite. Cele trimestriale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) se transmit până în ultima zi calendaristică a lunii următoare încheierii trimestrului pentru care se face raportarea.

În ceea ce privește raportările lunare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d), acestea se transmit până în ultima zi calendaristică a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

În fine, situațiile financiare anuale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. a) se transmit în termen de 120 de zile de la data încheierii exercițiului financiar.

Art. 7 din Norma ASF nr. 21/2016
 
Art. 7 prevede faptul că raportările suplimentare prevăzute la art. 5 se transmit A.S.F. în format electronic în aplicația ASF-EWS, precum și în formă scrisă, pe suport hârtie.

Art. 8 din Norma ASF nr. 21/2016
 
Art. 8 reglementează faptul că în sensul respectivei norme, moneda de raportare este moneda utilizată pentru întocmirea situațiilor financiare ale entităților prevăzute la art. 1 alin. (2).

În continuare, este prevăzut faptul că în cazul în care se precizează valoarea activelor sau obligațiilor denominate în altă monedă decât moneda de raportare, valoarea lor se convertește la cursul de închidere disponibil în ultima zi a perioadei de raportare.

De asemenea, în cazul valorii unui element de venit sau cheltuială valoarea de conversie în moneda de raportare este aceeași cu valoarea de conversie utilizată în scop contabil.

Art. 9 din Norma ASF nr. 21/2016
 
Art. 9 dispune faptul că entitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) retransmit, de îndată ce este posibil, informațiile raportate cu ajutorul machetelor menționate în prezenta normă, atunci când, după data la care informațiile au fost transmise A.S.F., au survenit modificări semnificative ale informațiilor raportate inițial în legătură cu aceeași perioadă de raportare; în același timp, pentru toate modificările semnificative survenite după termenul de raportare, societatea transmite letric o notă explicativă cu impactul modificărilor și cauza care a dus la o raportare incompletă sau incorectă, precum și măsurile pe care societatea le va lua astfel încât aceste modificări să fie minime; modificările sunt considerate semnificative atunci când omiterea lor sau prezentarea lor eronată ar putea influența procesul decizional sau opinia A.S.F.

Art. 10 din Norma ASF nr. 21/2016
 
Art. 10 prevede faptul că membrii conducerii executive a entității raportoare răspund pentru caracterul complet, corect și conform cu realitatea și cerințele prevederilor legale al raportărilor transmise A.S.F.

Art. 11 din Norma ASF nr. 21/2016
 
Art. 11 dispune faptul că nerespectarea dispozițiilor respectivei norme se sancționează de către A.S.F. conform prevederilor art. 163 din Legea nr. 237/2015.

Alte prevederi relevante  din Norma ASF nr. 21/2016
 
Anexele nr. 1 – 22 fac parte integrantă din respectiva normă.

Raportările referitoare la activitatea de asigurare și/sau de reasigurare (Norma ASF nr. 21/2016) was last modified: aprilie 11th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter