Reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private (Norma ASF nr. 14/2015)

24 sept. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1196

Despre

  • M. Of. nr. 706 din 21 septembrie 2015
  • Norma ASF nr. 14/2015
  • Reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativSumar
Norma ASF nr. 14/2015
(M. Of. nr. 706 din 21 septembrie 2015)
Cap. I („Obiectul reglementării, aria de aplicabilitate, definiții și categorii de entități raportoare”)
Cap. II („Dispoziții și principii generale”)
Cap. III („Reguli generale de evaluare”)
Cap. IV („Bilanțul și contul de profit și pierdere”)
Cap. V („Situația fluxurilor de trezorerie și situația modificărilor capitalului propriu”)
Cap. VI („Note explicative la situațiile financiare anuale”)
Cap. VII („Raportul administratorilor”)
Cap. VIII („Situații financiare anuale consolidate și rapoarte consolidate”)
Cap. IX („Aprobarea, semnarea și publicarea situațiilor financiare anuale”)
Cap. X („Auditul”)
Cap. XI („Controlul intern contabil și financiar”)
Cap. XII („Planul de conturi”)
Cap. XIII („Transpunerea conturilor din balanța de verificare la 31 decembrie 2015 în noul plan de conturi”)
Cap. XIV („Funcțiunea conturilor”)
Cap. XV („Răspunderea”)
Cap. XVI („Dispoziții finale”)

 

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

În M. Of. nr. 706 din 21 septembrie 2015, s-a publicat Norma Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private.

 

Norma ASF nr. 14/2015 are următoarea structură:

Cap. I („Obiectul reglementării, aria de aplicabilitate, definiții și categorii de entități raportoare”): art. 1-13

Cap. II („Dispoziții și principii generale”): art. 14-70

Cap. III („Reguli generale de evaluare”): art. 71-121

Cap. IV („Bilanțul și contul de profit și pierdere”): art. 122-401

Cap. V („Situația fluxurilor de trezorerie și situația modificărilor capitalului propriu”): art. 402-416

Cap. VI („Note explicative la situațiile financiare anuale”): art. 417-424

Cap. VII („Raportul administratorilor”): art. 425-430

Cap. VIII („Situații financiare anuale consolidate și rapoarte consolidate”): art. 431-424

Cap. IX („Aprobarea, semnarea și publicarea situațiilor financiare anuale”): art. 425-500

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Cap. X („Auditul”): art. 501-504

Cap. XI („Controlul intern contabil și financiar”): art. 505-507

Cap. XII („Planul de conturi”): art. 508 și 509

Cap. XIII („Transpunerea conturilor din balanța de verificare la 31 decembrie 2015 în noul plan de conturi”): art. 510 și 511

Cap. XIV („Funcțiunea conturilor”): art. 512-515

Cap. XV („Răspunderea”): art. 516-519

Cap. XVI („Dispoziții finale”): art. 520-525

 

Vă prezentăm, în continuare, prevederile respectivei norme:

 

Obiectul reglementării

Potrivit art. 1, respectiva normă stabilește:

a) formatul și conținutul situațiilor financiare anuale, principiile contabile și regulile de recunoaștere, evaluare, scoatere din evidență și prezentare a elementelor în situațiile financiare anuale individuale, regulile de întocmire, aprobare, auditare, potrivit legii, și publicare a situațiilor financiare anuale, planul de conturi, precum și conținutul și funcțiunea conturilor contabile aplicabile sistemului de pensii private;

b) reguli privind întocmirea situațiilor financiare anuale consolidate aplicabile sistemului de pensii private.

(2) Contabilitatea aplicabilă sistemului de pensii private cuprinde:

a) contabilitatea fondurilor de pensii administrate privat și a fondurilor de pensii facultative;

b) contabilitatea administratorilor fondurilor de pensii administrate privat și/sau fondurilor de pensii facultative, care sunt societăți de pensii înființate potrivit prevederilor legale în vigoare;

c) contabilitatea brokerilor de pensii private, societăți comerciale înființate și autorizate potrivit prevederilor legale în vigoare;

d) contabilitatea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, înființat potrivit Legii nr. 187/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.

 

Aria de aplicabilitate

Art. 2 stabilește faptul că norma se aplică următoarelor categorii de entități:

a) fonduri de pensii administrate privat și fonduri de pensii facultative, denumite în continuare fonduri de pensii private;

b) administratori ai fondurilor de pensii administrate privat și/sau ai fondurilor de pensii facultative, care sunt societăți de pensii înființate potrivit prevederilor legale în vigoare, denumiți în continuare administratori;

c) brokeri de pensii private, societăți înființate și autorizate potrivit prevederilor legale în vigoare;

d) Fond de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, denumit în continuare Fond de garantare, înființat potrivit Legii nr. 187/2011.

 

Categorii de entități raportoare

Art. 11 prevede următoarele:

„(1) În procesul de consolidare, în funcție de criteriile de mărime, grupurile se împart în două categorii, astfel: grupuri mici și mijlocii, respectiv grupuri mari.

(2) Grupurile mici și mijlocii sunt grupurile constituite din societățile-mamă și filialele care urmează să fie incluse în consolidare și care, pe bază consolidată, nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii la data bilanțului societății-mamă:

a) totalul activelor: 24.000.000 euro;

b) cifra de afaceri netă: 48.000.000 euro;

c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 250.

(3) Grupurile mari sunt grupurile constituite din societățile-mamă și filialele care urmează să fie incluse în consolidare și care, pe bază consolidată, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii la data bilanțului societății-mamă:

a) totalul activelor: 24.000.000 euro;

b) cifra de afaceri netă: 48.000.000 euro;

c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 250.

(4) Determinarea valorii criteriilor de mărime prevăzute la alin. (1)-(3) se bazează pe indicatorii corespunzători societății-mamă și filialelor cuprinse în consolidare.

(5) La stabilirea criteriilor de mărime, societatea-mamă poate să nu ia în considerare filialele pe care intenționează să le excludă din consolidare în baza oricărei situații prevăzute la art. 442”.

 

Intrarea în vigoare

Potrivit art. 523 alin. (2), respectiva normă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

Abrogări

Art. 524 dispune faptul că la data intrării în vigoare a respectivei norme se abrogă:

a) Norma nr. 14/2007 privind reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 37/2007 (M. Of. nr. 488 și 488 bis din 20 iulie 2007; cu modif. și compl. ult.);

b) Norma nr. 18/2008 privind reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 34/2008 (M. Of. nr. 618 din 22 august 2008).

Dispoziții finale

Conform art. 525, respectiva normă transpune parțial prevederile Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 182 din 29 iunie 2013.

 

Reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private (Norma ASF nr. 14/2015) was last modified: septembrie 24th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter