Nerespectarea, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere sau neexecutarea obligaţiilor impuse ori stabilite de lege. Revocarea suspendării şi dispunerea executării pedepsei (NCP, NCPP)

21 ian. 2021
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
242 views
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SP) nr. 904/2018

NCP: art. 96 alin. (1); NCPP: art. 275 alin. (3) și (6)

Campanie Craciun UJmag 2020

În speța dedusă judecății, Serviciul de Probațiune Dolj a solicitat Curții de Apel București revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere și dispunerea executării, în regim de detenție, a pedepsei aplicate contestatorului A. prin Sentința penală definitivă de condamnare nr. 115 din 8 iunie 2017 a Curții de Apel București, secția a II-a penală, din dosarul nr. x/2016, întrucât, conform celor prezentate de organul căruia i-a fost încredințată supravegherea contestatorului, ulterior rămânerii definitive a hotărârii de condamnare anterior menționată, Serviciul de Probațiune Dolj a procedat la convocarea condamnatului la toate adresele cunoscute, acesta neprezentându-se la sediul instituției în vederea începerii executării supravegherii și, prin urmare, s-au invocat dispozițiile art. 96 alin. (1) C. pen., potrivit cărora: „Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credință, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse ori stabilite de lege, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei”.

Curtea de Apel București, învestită cu această sesizare, față de cele prezentate de Serviciul de probațiune și în urma propriilor demersuri efectuate în cauză, astfel cum au fost menționate în hotărârea pronunțată, a dispus, prin Sentința penală nr. 134/F din data de 27 iunie 2018 pronunțată în dosarul nr. x/2018, revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei aplicate condamnatului A. prin Sentința penală nr. 115/F din 8 iunie 2017 a Curții de Apel București, secția a II-a penală, definitivă prin Decizia penală nr. 402/A din 20 noiembrie 2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția penală, și executarea în regim de detenție a pedepsei principale rezultante de 2 ani și 2 luni închisoare aplicată condamnatului A. prin sentința penală indicată.

În fața primei instanțe, pe parcursul mai multor termene de judecată, condamnatul a fost citat la ultima adresă de domiciliu cunoscută din Craiova, Calea x, județul Dolj, conform verificărilor de la dosar cu privire la acest aspect și prin afișare la sediul instanței, dar și cu mandat de aducere la adresa indicată, din cuprinsul actelor dosarului, rezultând că numitul A. nu a avut cunoștință de existența pe rolul instanței a cauzei de față având ca obiect sesizarea Serviciului Probațiune Dolj privind imposibilitatea punerii în executare a sentinței definitive de condamnare cu suspendare sub supraveghere, în ceea ce îl privește, în raport cu convocările, fără rezultat, ale persoanei în discuție, care nu s-a prezentat la organul desemnat cu supravegherea în vederea respectării obligațiilor impuse prin sentința de condamnare.

Deși prin sentința contestată în cauză s-au arătat demersurile efectuate de instanță pentru contactarea condamnatului și aflarea domiciliului actual, instanța nu a făcut toate diligențele necesare în vederea citării acestuia inclusiv la adresele indicate de Serviciul de probațiune unde au fost efectuate convocările indicate de acesta sau la adresa menționată pe procesul-verbal de predare a citației emise de instanță pentru termenul din 22 iunie 2018, unde organul de poliție menționează o altă adresă a destinatarului. De fapt, singura adresă la care instanța de fond a dispus citarea succesivă a condamnatului la termenele stabilite în cauză este cea din Craiova, județ Dolj, deși instanța reține în cuprinsul hotărârii sale că la această adresă contestatorul nu mai locuiește din cursul anului 2006.

În consecință, din conținutul actelor și lucrărilor dosarului rezultă că instanța de fond nu a făcut toate demersurile necesare aducerii la cunoștință condamnatului despre desfășurarea procesului de față, considerând în mod greșit procedura de citare cu persoana în cauză ca fiind îndeplinită și procedând la judecarea pricinii, cu atât mai mult că, efectuarea unor astfel de diligențe ar fi lămurit cauza dedusă judecății sub mai multe aspecte, cum ar fi cel sesizat de Serviciul de probațiune cu privire la neprimirea convocărilor emise de acesta persoanei în cauză.

Pentru aceste motive, pentru a se judeca cauza cu procedura completă față de condamnatul A., Înalta Curte de Casație și Justiție va admite contestația formulată de contestatorul A. împotriva Sentinței penale nr. 134/F din 27 iunie 2018 pronunțată de Curtea de Apel București, secția I penală, în dosarul nr. x/2018.

Va desființa sentința penală contestată și va trimite cauza spre rejudecare la aceeași instanță.

Totodată, va constata că în prezenta cauză contestatorul a fost arestat de la 11 august 2018 până la 31 octombrie 2018 și a executat suplimentar, ca măsură compensatorie, 12 zile de închisoare.

Potrivit art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare ocazionate de soluționarea contestației rămân în sarcina statului, iar potrivit art. 275 alin. (6) C. proc. pen., onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu în cauza de față și onorariul parțial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu în cauza reunită, se vor plăti din fondul Ministerului Justiției.

Sursa informației: www.scj.ro.

Nerespectarea, cu rea-credință, a măsurilor de supraveghere sau neexecutarea obligațiilor impuse ori stabilite de lege. Revocarea suspendării și dispunerea executării pedepsei (NCP, NCPP) was last modified: ianuarie 16th, 2021 by Redacția ProLege
Videoconferința regională de insolvență Buzău

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter