Neconstituționalitate – D.C.C. nr. 1/2021 (M. Of. nr. 77/25.01.2021): Art. I pct. 8 şi 9 din Legea pentru aprobarea O.U.G. nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare

26 ian. 2021
3 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 5 (3 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 153

Decizia CCR

Actul normativSumar
 

D.C.C. nr. 1/2021

(M. Of. nr. 77 din 25 ianuarie 2021)

 

 

Art. I pct. 8 și 9 din Legea pentru aprobarea O.U.G. nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

 

Neconstituționalitate

 

În M. Of. nr. 77 din 25 ianuarie 2021 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 1/2021 prin care a fost admisă obiecția de neconstituționalitate referitoare la dispozițiile art. I pct. 8 și 9 din Legea pentru aprobarea O.U.G. nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare.

 

Obiecția de neconstituționalitate

Obiectul controlului de constituționalitate îl constituie Legea pentru aprobarea O.U.G. nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare, mai precis art. I pct. 1 – 6, 8 și 9, care au următorul cuprins:

Art. I. – Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135 din 14 august 2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 18 august 2020, cu următoarele modificări și completări:

1. După articolul 3 se introduce un nou articol, art. 31, cu următorul cuprins:

«Art. 31. – În bugetul Camerei Deputaților – sume alocate din bugetul de stat – se majorează creditele bugetare și de angajament astfel: 3.000 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii și 2.635 mii lei la titlul 71 Active nefinanciare.»

2. După articolul 10 se introduce un nou articol, art. 101, cu următorul cuprins:

«Art. 101. – Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să suplimenteze cu suma de 67.000 mii lei credite de angajament, respectiv 45.000 mii lei credite bugetare, Cap. 80.01 – Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă, Titlul 55 – Alte transferuri, Art. 01 alin. 05 2 – Programul de realizare a Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, prin diminuarea cu suma de 67.000 mii lei credite de angajament, respectiv 45.000 mii lei credite bugetare de la Cap. 83.01 – Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare, Titlul 80 – Împrumuturi, Art. 30 – Alte Împrumuturi.»

3. Partea introductivă a articolului 23 și litera c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

«Art. 23. – Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2020 pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează cu suma de 3.675.780 mii lei, după cum urmează:

Videoconferința regională de insolvență Buzău

c) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor cu suma de 2.616.437 mii lei;»

4. La articolul 23 după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1) cu următorul cuprins:

«c1) din suma prevăzută la lit. c) se repartizează în mod egal municipiilor reședință de județ suma de 500.000 mii lei, cu excepția municipiului București;»

5. La articolul 24, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

«a) suma de 2.104.100 mii lei se alocă, pe județe și municipiul București, în scopul achitării plăților restante înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale la data de 31 august 2020 inclusiv, raportate potrivit legii. Alocarea suplimentară de 1.000.000 mii lei se face conform anexei nr. 7 la legea de aprobare a prezentei Ordonanțe de urgență.»

6. La articolul 24 după litera c) se introduce o nouă literă, lit. d) cu următorul cuprins:

«d) Sumele repartizate pe județe, pentru achitarea plăților restante înregistrate în contabilitate la data de 31 august 2020, inclusiv, și rămase neutilizate să fie repartizate, prin decizia șefului administrației finanțelor publice județene, pentru echilibrarea bugetelor județelor, municipiilor, orașelor și comunelor.»

[…]

8. Articolul 42 se abrogă.

9. Articolul 43 se abrogă

 

 

D.C.C. nr. 1/2021

Prin Decizia nr. 1/2021, Curtea Constituțională a admis obiecția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. I pct. 8 și 9 din Legea pentru aprobarea O.U.G. nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare sunt neconstituționale.

Totodată, Curtea a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. I pct. 1-6 din Legea pentru aprobarea O.U.G. nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Neconstituționalitate – D.C.C. nr. 1/2021 (M. Of. nr. 77/25.01.2021): Art. I pct. 8 și 9 din Legea pentru aprobarea O.U.G. nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare was last modified: ianuarie 26th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter