Monitoarele Oficiale nr. 759, 760, 760Bis, 761, 761Bis, 762 și 763 din 29 septembrie 2016

30 sept. 2016
Vizualizari: 995

În data de 29 septembrie 2016 au fost publicate Monitoarele Oficiale nr. 759, 760, 760Bis, 761, 761Bis, 762 și 763. Vă prezentăm, în continuare, sumarele respectivelor monitoare:

 

Monitorul Oficial nr. 759 din 29 septembrie 2016

Ordinul ANCPI nr. 1129/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 33 de unități administrativ-teritoriale din județul Alba

Ordinul ANCPI nr. 1131/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unități administrativ-teritoriale din județul Teleorman

Ordinul ANRDE nr. 53/2016 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. b) și lit. c) și art. 7 alin. (1) și alin. (3) lit. b) din Procedura de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013

Ordinul ANRDE nr. 59/2016 pentru modificarea ordinelor președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

 

Monitoarele Oficiale nr. 760 și 760Bis din 29 septembrie 2016

Ordinul ministrului sănătății nr. 1075/2016 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 810/2015 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România și a prețurilor de referință generice ale acestora

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1134/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele și locurile de operare și limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum și limitele radelor portuare și ale zonelor de ancoraj

Ordinul MMAP nr. 1644/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0113 Cânepiști

Ordinul ANCPI nr. 1171/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unități administrativ-teritoriale din județul Bihor

(760Bis)

Anexele nr 1 și 2 la ordinul MMAP nr. 1644/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0113 Cânepiști

 

Monitoarele Oficiale nr. 761 și 761Bis din 29 septembrie 2016

Ordinul ANCPI nr. 1163/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale din județul Covasna

Ordinul ANCPI nr. 1164/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 14 unități administrativ-teritoriale din județul Galați

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Ordinul ANCPI nr. 1165/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale din județul Mehedinți

Ordinul MMAP nr. 1523/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului Parcului Național Cheile Bicazului-Hășmaș și al siturilor Natura 2000 ROSCI0027 și ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hășmaș (fără suprafața de suprapunere cu ROSCI0033 Cheile Șugăului-Munticelu)

Legea nr. 321/2016 privind comercializarea produselor alimentare (republicare)

(761Bis)

Anexele nr. 1 și 2 la ordinul MMAP nr. 1523/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului Parcului Național Cheile Bicazului-Hășmaș și al siturilor Natura 2000 ROSCI0027 și ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hășmaș (fără suprafața de suprapunere cu ROSCI0033 Cheile Șugăului-Munticelu)

 

Monitorul Oficial nr. 762 din 29 septembrie 2016

Hotărârea Camerei Deputaților nr. 86/2016 privind vacantarea unui loc de deputat

Hotărârea Camerei Deputaților nr. 87/2016 privind vacantarea unui loc de deputat

Hotărârea Camerei Deputaților nr. 88/2016 privind vacantarea unui loc de deputat

H.G. nr. 687/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Vaslui de către domnul Olteanu Daniel

H.G. nr. 689/2016 privind încetarea raportului de serviciu al domnului Dogariu Eugen, subprefect al județului Timiș

H.G. nr. 688/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Constanța de către domnul Anefi Ersun

H.G. nr. 691/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către domnul Zinca Marius

H.G. nr. 690/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Hunedoara de către domnul Ungur Valer

Ordinul MFP nr. 2247/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea ICEM – S.A.

Ordinul MECRMA nr. 861/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea ICEM – S.A.

Ordinul MMFPSPV nr. 1414/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea ICEM – S.A.

Ordinul ANRDE nr. 54/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA – S.R.L.

Ordinul ANRDE nr. 55/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ EST – S.A.

Ordinul ANRDE nr. 56/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea M.M. DATA – S.R.L.

Ordinul ANRDE nr. 57/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PROGAZ P&D – S.A.

Ordinul ANRDE nr. 58/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.

 

Monitorul Oficial nr. 763 din 29 septembrie 2016

Decizia Senatului nr. 6/2016 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 29-30 septembrie 2016

H.G. nr. 667/2016 privind aprobarea obiectivului de investiții „Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014-2020)“, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia

H.G. nr. 681/2016 privind trecerea unor drumuri auto forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al orașului Gura Humorului, județul Suceava

H.G. nr. 692/2016 privind numirea unui consul general

H.G. nr. 694/2016 privind rechemarea și numirea unui consul general

H.G. nr. 693/2016 privind numirea unui consul general

H.G. nr. 696/2016 privind numirea unui consul general

H.G. nr. 695/2016 privind numirea unui consul general

H.G. nr. 697/2016 privind numirea unui consul general

H.G. nr. 698/2016 privind numirea unui consul general

H.G. nr. 699/2016 privind numirea unui consul general

H.G. nr. 700/2016 privind numirea unui consul general

Decizia primului-ministru nr. 307/2016 pentru revocarea din calitatea de membru al Consiliului de administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a doamnei Mihaela Carmen Bardoș și pentru numirea în calitatea de membru a doamnei Oana Bîzgan-Gayral în cadrul aceluiași consiliu

H.G. nr. 701/2016 privind numirea unui consul general

H.G. nr. 702/2016 privind numirea unui consul general

Decizia ÎCCJ nr. 13/2016 in dosarul nr. 12/2016

 

Informație preluată de pe site-ul Monitorului Oficial (www.monitoruloficial.ro).

 

Monitoarele Oficiale nr. 759, 760, 760Bis, 761, 761Bis, 762 și 763 din 29 septembrie 2016 was last modified: septembrie 30th, 2016 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.