Monitoarele Oficiale nr. 233, 233Bis, 234, 235 și 236 din 30 Martie 2016

31 mart. 2016
Vizualizari: 1204

În data de 30 martie 2016 au fost publicate Monitoarele Oficiale nr. 233, 233Bis, 234, 235 și 236. Vă prezentăm, în continuare, sumarele respectivelor monitoare:

 

Monitoarele Oficiale nr. 233 și 233Bis din 30 martie 2016

În Monitoarele Oficiale nr. 233 și 233Bis din 30 martie 2016 s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 233 din 30 martie 2016Decizia CCR nr. 19/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 alin. (1) și (2) și art. 48 alin. (2) din Codul de procedură penală
H.G. nr. 183/2016 privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și trecerea unei părți din acesta din administrarea Institutului de Psihiatrie Socola în administrarea Direcției de Sănătate Publică a Județului Iași, instituții din subordinea Ministerului Sănătății
H.G. nr. 186/2016 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar și schimbării unității de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 345/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 Fânețele seculare Frumoasa
Ordinul ANAF nr. 962/2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă
M. Of. nr. 233Bis din 30 martie 2016Anexă la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 345/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 Fânețele seculare Frumoasa

 

Monitorul Oficial nr. 234 din 30 martie 2016

În Monitorul Oficial nr. 234 din 30 martie 2016 s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 234 din 30 martie 2016Ordinul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 47/2016 privind aprobarea conținutului, rapoartelor și a accesului la informații transmise de către organizatorii de jocuri de noroc la distanță, definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc
Ordinul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 48/2016 privind aprobarea Procedurii pentru îndeplinirea condițiilor de conectare a jocurilor de noroc de tip slot machine și pariuri joc tradițional
Ordinul ministrului sănătății nr. 391/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public
Hotărârea BEC nr. 2/H/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2016
Raportul Autorității Electorale Permanente nr. 3139/2016 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Organizația Sectorului 3 București
Raportul Autorității Electorale Permanente nr. 2186/2016 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Giurgiu
Rectificarea Parlamentului nr. 134/2016 la forma republicată a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Raportul Autorității Electorale Permanente nr. 3140/2016 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Organizația Sectorului 5 București

 

Monitorul Oficial nr. 235 din 30 martie 2016

În Monitorul Oficial nr. 235 din 30 martie 2016 s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 235 din 30 martie 2016Decizia CCR nr. 9/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 102 pct. 288 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
Decretul nr. 329/2016 privind rechemarea unui ambasador
Decizia CCR nr. 12/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
H.G. nr. 182/2016 privind completarea anexei nr. 31 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil care se află în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Maramureș
Decizia primului-ministru nr. 110/2016 privind numirea domnului Dan Dumitru Suciu în funcția de secretar de stat, purtător de cuvânt al Guvernului, în cadrul Cancelariei Primului-Ministru
Decizia primului-ministru nr. 112/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Eugen-Ștefan-Dorel Cojoacă a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională
Decizia primului-ministru nr. 111/2016 privind numirea domnului Cătălin Drulă în funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru
Decizia primului-ministru nr. 113/2016 privind stabilirea atribuțiilor domnului Cornel Coman, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
Decizia primului-ministru nr. 114/2016 privind stabilirea atribuțiilor doamnei Cynthia Carmen Curt, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
Decizia primului-ministru nr. 115/2016 privind stabilirea atribuțiilor domnului Șerban Claudiu Octavian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
Decizia primului-ministru nr. 116/2016 privind stabilirea atribuțiilor domnului Mircea Alexandru Nadolu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
Decizia primului-ministru nr. 117/2016 privind stabilirea atribuțiilor domnului Tuțu Dumitru Octavian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 342/2016 privind desemnarea organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții – Societatea Comercială CEPROCIM – S.A. – CIM – OCP în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcțiilor specifice de certificare a produselor pentru construcții și de certificare a controlului producției în fabrică

 

Monitorul Oficial nr. 236 din 30 martie 2016

În Monitorul Oficial nr. 236 din 30 martie 2016 s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 236 din 30 martie 2016Hotărârea Camerei Deputaților nr. 29/2016 privind numirea unui secretar general adjunct al Camerei Deputaților
Hotărârea Camerei Deputaților nr. 30/2016 privind respingerea cererii de încuviințare a reținerii domnului deputat Sebastian-Aurelian Ghiță
Hotărârea Camerei Deputaților nr. 31/2016 privind respingerea cererii de încuviințare a arestării preventive a domnului deputat Sebastian-Aurelian Ghiță
H.G. nr. 200/2016 privind prorogarea până la data de 1 iulie 2016 a termenului de aplicare a prevederilor H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, și pentru prelungirea până la data de 30 iunie 2016 a aplicării prevederilor H.G. nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015
H.G. nr. 201/2016 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică
H.G. nr. 202/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Maramureș de către domnul Rohian Anton
H.G. nr. 203/2016 privind aplicarea mobilității pentru domnul Drăghiea Nicolae din funcția publică de prefect al județului Mehedinți în funcția publică de inspector guvernamental
H.G. nr. 204/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Prahova de către doamna Paraschiv Rodica
H.G. nr. 206/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Maramureș de către domnul Lupuț Sebastian-Mihai
H.G. nr. 205/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Caraș-Severin de către doamna Albu Florența-Maria
H.G. nr. 236/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Mehedinți de către domnul Pavel Cristinel
H.G. nr. 208/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Prahova de către domnul Georgescu Cosmin
H.G. nr. 211/2016 privind rechemarea unui consul general
H.G. nr. 210/2016 privind rechemarea unui consul general
H.G. nr. 209/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Bistrița-Năsăud de către domnul Ciui Terente
Decizia primului-ministru nr. 118/2016 privind numirea domnului Drăghiea Nicolae în funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în aplicarea mobilității înalților funcționari publici
H.G. nr. 205/2016 privind rechemarea unui consul general
Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 321/2016 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de plante agricole și a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de legume

 

Informație preluată de pe site-ul Monitorului Oficial (www.monitoruloficial.ro).

Monitoarele Oficiale nr. 233, 233Bis, 234, 235 și 236 din 30 Martie 2016 was last modified: martie 31st, 2016 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.