Legea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – modificări (O.U.G. nr. 6/2016)

16 mart. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1946

Despre

  • M. Of. nr. 190 din 14 martie 2016
  • O.U.G. nr. 6/2016
  • Legea nr. 508/2004

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 508/2004
(M. Of. nr. 1089 din 23 noiembrie 2004; cu modif. și compl. ult.)
O.U.G. nr. 6/2016
(M. Of. nr. 190 din 14 martie 2016)
modifică: art. 2 lit. b), art. 5, art. 11
introduce: art. 91, art. 23 alin. (1) lit. d)

În M. Of. nr. 190 din 14 martie 2016, a fost publicată O.U.G. nr. 6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal, ordonanță care modifică mai multe acte normative, și anume:
– Codul de procedură penală;
– Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (rep. M. Of. nr. 827 din 13 septembrie 2005; cu modif. și compl. ult.);
– Legea nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (M. Of. nr. 1089 din 23 noiembrie 2004;cu modif. și compl. ult.);
– Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații (M. Of. nr. 33 din 3 martie 1992; cu modif. și compl. ult.).

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse de O.U.G. nr. 6/2016 Legii nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Art. 2 lit. b) din Legea nr. 508/2004 (modificată prin O.U.G. nr. 6/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 lit. b) stabilea faptul că Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism are următoarea atribuție, printre altele: conducerea, supravegherea și controlul actelor de cercetare penală, efectuate din dispoziția procurorului de către ofițerii și agenții de poliție judiciară aflați în coordonarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 lit. b) dispune următoarele: „Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism are următoarele atribuții: […]

b) conducerea, supravegherea și controlul actelor de cercetare penală, efectuate din dispoziția procurorului de către ofițerii și agenții de poliție judiciară organizați în cadrul structurilor specializate în combaterea criminalității organizate, la nivel central și teritorial, aflați în coordonarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, ori detașați în cadrul direcției. Ofițerii și agenții de poliție judiciară detașați efectuează numai activitățile prevăzute de art. 142 alin. (1) din Codul de procedură penală”.

 
Art. 5 din Legea nr. 508/2004 (modificată prin O.U.G. nr. 6/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 prevedea faptul că Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se încadrează cu procurori, specialiști în domeniul prelucrării și valorificării informațiilor, economic, financiar, bancar, vamal, informatic și în alte domenii, personal auxiliar de specialitate, personal economic și administrativ, în limita posturilor prevăzute.

De asemenea, dispunea faptul că numărul specialiștilor, personalului auxiliar de specialitate și al personalului economic și administrativ, încadrat în serviciile, birourile ori compartimentele înființate la nivelul structurii centrale ori în serviciile și birourile teritoriale, este stabilit de procurorul-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în funcție de volumul și de complexitatea activității, în limita numărului total de posturi.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 stabilește următoarele:

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se încadrează cu procurori, specialiști în domeniul prelucrării și valorificării informațiilor, economic, financiar, bancar, vamal, informatic și în alte domenii, ofițeri și agenți de poliție judiciară, personal auxiliar de specialitate, personal economic și administrativ, în limita posturilor prevăzute”.

 
Art. 91 din Legea nr. 508/2004 (modificată prin O.U.G. nr. 6/2016)
 

Noua reglementare

Pachet: Principiile procedurei judiciare

După art. 9, se introduce un articol nou, art. 91.

Potrivit noii reglementări, art. 91 dispune următoarele:

„(1) În vederea desfășurării activităților prevăzute de art. 142 alin.  (1)  din  Codul  de procedură penală, în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism funcționează, prin detașare, ofițeri sau agenți de poliție judiciară, sub directa conducere și controlul nemijlocit al procurorilor direcției, în limita posturilor prevăzute de lege.

(2) Detașarea ofițerilor și agenților de poliție judiciară se dispune la solicitarea procurorului șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism de către ministrul afacerilor interne, pe o perioadă de cel mult 3 ani, cu posibilitatea prelungirii din 3 în 3 ani, cu acordul acestora.

(3) Numirea în funcții a ofițerilor și agenților de poliție judiciară de la alin. (1) se  face  prin  ordin  al procurorului șef al acestei direcții.

(4) Încetarea detașării ofițerilor și a agenților de poliție judiciară în cadrul direcției se poate dispune înaintea perioadei prevăzute la alin.(2) prin ordin motivat al procurorului șef al direcției.

(5) Pe durata detașării ofițerii și agenții de poliție judiciară nu pot primi de la organele ierarhic superioare nicio însărcinare.

(6)  Dispozițiile  procurorilor  din  cadrul  Direcției  de  Investigare  a  Infracțiunilor  de  Criminalitate Organizată și Terorism sunt obligatorii pentru ofițerii și agenții de poliție. Actele întocmite de aceștia din dispoziția scrisă a procurorului sunt efectuate în numele acestuia.

(7) Ofițerii și agenții de poliție judiciară prevăzuți la alin.(1) au drepturile și obligațiile prevăzute de lege pentru ofițerii de poliție și agenții de poliție, cu excepțiile prevăzute în prezenta lege și beneficiază, în mod corespunzător, de drepturile prevăzute la art. 11 și 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor , procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(8) Salarizarea ofițerilor și agenților de poliție judiciară prevăzuți la alin. (1) se realizează potrivit dispozițiilor legale aplicabile ofițerilor și agenților de poliție judiciară din cadrul Direcției Naționale Anticorupție.

(9) Atribuțiile prevăzute de lege pentru ministrul afacerilor interne privind drepturile și răspunderile ce revin ofițerilor și agenților de poliție judiciară detașați se exercită de procurorul șef al Direcției de Investigare  a  Infracțiunilor  de  Criminalitate  Organizată  și  Terorism.  Atribuțiile  privind  acordarea gradelor profesionale pentru ofițerii și agenții de poliție judiciară detașați se exercită de ministrul afacerilor  interne,  la  propunerea  procurorului  șef  al  Direcției  de  Investigare  a  Infracțiunilor  de Criminalitate Organizată și Terorism.

(10) Dispozițiile art. 6 din Legea nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare, republicată, se aplică în mod corespunzător în raport de activitatea ofițerilor și agenților de poliție judiciară”.

 
Art. 11 din Legea nr. 508/2004 (modificată prin O.U.G. nr. 6/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 dispunea faptul că funcția de procuror sau de specialist în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 stabilește următoarele:

Funcția de procuror, agent sau ofițer de poliție judiciară ori de specialist în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior”.

 
Art. 23 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 508/2004 (modificată prin O.U.G. nr. 6/2016)
 

Noua reglementare
La art. 23 alin. (1), după lit. c) se introduce o nouă literă, lit. d).
Potrivit noii reglementări, art. 23 alin. (1) lit. d) prevede următoarele: „Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism funcționează cu următorul număr total de posturi: []

d) 40 de posturi de ofițeri și agenți de poliție judiciară, cu suplimentarea în mod corespunzător a numărului maxim de posturi prevăzut pentru Ministerul Public”.

 
ISTORIC
 

Act modificatActe modificatoare
Legea nr. 508/2004

(M. Of. nr. 1089 din 23 noiembrie 2004; cu modif. și compl. ult.)

O.U.G. nr. 7/2005 (M. Of. nr. 177 din 1 martie 2005)
Legea nr. 247/2005 (M. Of. nr. 653 din 22 iulie 2005)
O.U.G. nr. 190/2005 (M. Of. nr. 1179 din 28 decembrie 2005)
O.U.G. nr. 27/2006 (M. Of. nr. 314 din 7 aprilie 2006)
Legea nr. 356/2006 (M. Of. nr. 677 din 7 august 2006)
O.U.G. nr. 60/2006 (M. Of. nr. 764 din 7 septembrie 2006 )
O.U.G. nr. 131/2006 (M. Of. nr. 1046 din 29 decembrie 2006)
Decizia CCR nr. 365/2009 (M. Of. nr. 237 din 9 aprilie 2009)
O.U.G. nr. 54/2010 (M. Of. nr. 421 din 23 iunie 2010)
Legea nr. 202/2010 (M. Of. nr. 714 din 26 octombrie 2010)
H.G. nr. 54/2011 (M. Of. nr. 77 din 31 ianuarie 2011)
Legea nr. 187/2012 (M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012)
Lege nr. 255/2013 (M. Of. nr. 515 din 14 august 2013)
O.U.G. nr. 3/2014 (M. Of. nr. 98 din 7 februarie 2014)
H.G. nr. 486/2015 (M. Of. nr. 486 din 2 iulie 2015)
H.G. nr. 541/2015 (M. Of. nr. 524 din 14 iulie 2015)
O.U.G. nr. 6/2016 (M. Of. nr. 190 din 14 martie 2016)

 

Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – modificări (O.U.G. nr. 6/2016) was last modified: martie 15th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter