Modificarea O.U.G. nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată (O.G. nr. 22/2016)

2 sept. 2016
4 voturi, medie: 4,50 din 54 voturi, medie: 4,50 din 54 voturi, medie: 4,50 din 54 voturi, medie: 4,50 din 54 voturi, medie: 4,50 din 5 (4 votes, average: 4,50 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 8.355

Despre

  • M. Of. nr. 658 din 29 august 2016
  • O.G. nr. 22/2016
  • O.U.G. nr. 77/1999

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 77/1999
(M. Of. nr. 256 din 4 iunie 1999)
O.G. nr. 22/2016
(M. Of. nr. 658 din 29 august 2016)
modifică: art. 2; art. 3; art. 4; art. 5; art. 6; art. 7

În M. Of. nr. 658 din 29 august 2016, a fost publicată O.G. nr. 22/2016 pentru modificarea O.U.G. nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată.

Conferintele Video Universul Juridic

În continuare, vom prezenta modificările aduse O.U.G. nr. 77/1999 prin O.G. nr. 22/2016.

Art. 2 din O.U.G. nr. 77/1999 (modificată prin O.G. nr. 22/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 prevedea faptul că persoanele juridice vor întocmi situația privind sumele restante mai vechi de 30 de zile către orice creditor, respectiv de la orice debitor, persoană juridică, după caz, cu sediul în România, care va cuprinde:
a) elemente de identificare a calității de debitor:
– denumirea, sediul social și codul fiscal;
– denumirea, sediul social și codul fiscal ale creditorului;
– numărul, data emiterii și valoarea facturii ce urmează să fie plătită creditorului;
b) elemente de identificare a calității de creditor:
– denumirea, sediul social și codul fiscal;
– denumirea, sediul social și codul fiscal ale debitorului;
– numărul, data emiterii și valoarea facturii ce urmează să fie încasată de la debitor;
c) alte elemente:
– volumul creditelor nerambursate în termen către băncile finanțatoare, inclusiv dobânzile aferente;
– volumul debitelor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, neachitate în termen, inclusiv majorările de întârziere datorate și penalizările, după caz;
– volumul creanțelor față de persoanele juridice, care se finanțează total sau parțial de la bugetul de stat;
– volumul creditelor comerciale acordate de agenții economici, nerambursate la scadență.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 dispune următoarele:

Art. 2

Persoanele juridice au obligația de a întocmi situația privind sumele restante mai vechi de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale sau de la scadență, dacă scadența este clar specificată, către orice creditor, respectiv de la orice debitor, persoană juridică, după caz, cu sediul în România, care va cuprinde:

a) elemente de identificare a calității de debitor:

1. denumirea, sediul social și codul fiscal;
2. denumirea, sediul social și codul fiscal ale creditorului;
3. numărul, data emiterii, scadența, dacă este clar specificată, valoarea și soldul facturii ce urmează să fie plătită creditorului;

b) elemente de identificare a calității de creditor:

1. denumirea, sediul social și codul fiscal;
2. denumirea, sediul social și codul fiscal ale debitorului;
3. numărul, data emiterii, scadența, dacă este clar specificată, valoarea și soldul facturii ce urmează să fie încasată de la debitor”.

 

Art. 3 din O.U.G. nr. 77/1999 (modificată prin O.G. nr. 22/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 prevedea faptul că situația întocmită conform art. 2 se va depune, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, la Institutul de Management și Informatică din cadrul Ministerului Industriei și Comerțului, în vederea includerii în procedura de compensare a datoriilor neplătite la termenele scadente, conform prevederilor legale în vigoare referitoare la Regulamentul de compensare a datoriilor nerambursate la scadență ale agenților economici din industrie și la Metodologia de monitorizare a datoriilor nerambursate la scadență ale agenților economici la care statul este acționar majoritar.

Situația prevăzută la alin. 1 se actualizează de către contribuabili, persoane juridice, periodic, la intervale de cel mult 30 de zile, în funcție de dotarea cu tehnică de calcul.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 dispune următoarele:

Art. 3

Situația întocmită conform art. 2 se va depune prin internet la adresa dedicată în acest scop, în vederea includerii în procedura de compensare a datoriilor neplătite la termenele scadente.
Situația prevăzută la alin. 1 se actualizează de către contribuabili, persoane juridice, în decurs de o zi lucrătoare de la momentul oricărei modificări survenite”.

 

Art. 4 din O.U.G. nr. 77/1999 (modificată prin O.G. nr. 22/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 prevedea faptul că personalul Institutului de Management și Informatică din cadrul Ministerului Industriei și Comerțului este obligat să asigure păstrarea, depozitarea și utilizarea informațiilor, datelor și situațiilor comunicate de agenții economici în condiții de confidențialitate și siguranță, în scopurile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, pentru prevenirea producerii unor prejudicii sau a lezării intereselor, de orice natură, ale acestora.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 dispune următoarele:

Art. 4

Personalul structurii de compensare a datoriilor din cadrul Sucursalei București a Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie – CPPI Bușteni, instituție publică subordonată Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, este obligat să asigure păstrarea, stocarea și utilizarea informațiilor, datelor și situațiilor comunicate de operatorii economici în condiții de confidențialitate și siguranță, în scopurile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, pentru prevenirea producerii unor prejudicii sau a lezării intereselor, de orice natură, ale acestora”.

 

Art. 5 din O.U.G. nr. 77/1999 (modificată prin O.G. nr. 22/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 prevedea faptul că următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni:
a) neținerea de către contribuabilul, persoană juridică, a evidenței plăților restante conform art. 1 din prezenta ordonanță de urgență;
b) nedepunerea la Institutul de Management și Informatică din cadrul Ministerului Industriei și Comerțului a situației prevăzute la art. 2 în termenul prevăzut la art. 3;
c) neluarea măsurilor pentru asigurarea protecției și confidențialității datelor, informațiilor și situațiilor aflate în păstrarea și gestionarea Institutului de Management și Informatică din cadrul Ministerului Industriei și Comerțului;
d) nerespectarea de către orice utilizator a îndatoririlor referitoare la confidențialitatea informațiilor, datelor și situațiilor.
Contravențiile prevăzute la alin. 1 lit. a) și b) se sancționează după cum urmează:
– cele de la lit. a), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;
– cele de la lit. b), cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.
Contravențiile prevăzute la lit. c) și d) se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

Constatarea contravențiilor prevăzute la lit. a) și b) și aplicarea sancțiunilor se efectuează de către organele de specialitate ale Ministerului Finanțelor.
Constatarea contravențiilor prevăzute la lit. c) și d) și aplicarea sancțiunilor se efectuează de către ofițeri ai Inspectoratului General al Poliției.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 dispune următoarele:

Art. 5

Constituie contravenții, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni, următoarele fapte:

a) neținerea și neactualizarea de către contribuabilul, persoană juridică, a evidenței obligațiilor de plată și a evidenței creanțelor;
b) netransmiterea de către contribuabilul, persoană juridică, prin internet la adresa dedicată în acest scop a situației prevăzute la art. 2 în termenele prevăzute la art. 3;
c) nerespectarea de către orice utilizator a îndatoririlor referitoare la confidențialitatea informațiilor, datelor și situațiilor Contravențiile prevăzute la alin. 1 se sancționează după cum urmează:

1. cele de la lit. a), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;
2. cele de la lit. b), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;
3. cele de la lit. c), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. 1 lit. a) și b) și aplicarea sancțiunilor se efectuează de către persoanele împuternicite din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.
Constatarea contravenției prevăzute la alin. 1 lit. c) și aplicarea sancțiunilor se efectuează de către ofițeri ai Inspectoratului General al Poliției Române, din oficiu”.

 

Art. 6 din O.U.G. nr. 77/1999 (modificată prin O.G. nr. 22/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 prevedea faptul că prevederile art. 5 se completează cu dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu excepția art. 25 și 26.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 dispune următoarele:

Art. 6

Contravențiilor prevăzute la art. 5 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 7 din O.U.G. nr. 77/1999 (modificată prin O.G. nr. 22/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 prevedea faptul că Institutul de Management și Informatică din cadrul Ministerului Industriei și Comerțului va transmite Ministerului Finanțelor – Direcția generală de prognoză, lunar și la cerere, situația centralizată cu privire la activitatea desfășurată de acesta în procesul de compensare a datoriei.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 dispune următoarele:

Art. 7

Structura de compensare a datoriilor din cadrul Sucursalei București a Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie – CPPI Bușteni va transmite Comisiei Naționale de Prognoză, la cerere, situația centralizată cu privire la activitatea desfășurată de acesta în procesul de compensare a datoriei”.

 

Alte prevederi relevante din O.G. nr. 22/2016

Art. II Prevederile art. I pct. 4 și 5 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării respectivei ordonanțe.

Art. III În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe, Guvernul va adopta o hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2001.

Art. IV Dispozițiile care stabilesc și sancționează contravenții intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării respectivei ordonanțe în Monitorul Oficial al României.

Art. V Ordinele de compensare, astfel cum sunt reglementate de H.G. nr. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar și a pierderilor din economie, și a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, cu modificările și completărilor ulterioare, sunt numerotate unic, evidența acestora fiind de competența Structurii de compensare a datoriilor din cadrul sucursalei București a Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A.

Modificarea O.U.G. nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată (O.G. nr. 22/2016) was last modified: septembrie 1st, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter