Modelul şi conţinutul unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice – modificări (OPANAF nr. 1.110/2016)

8 apr. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 853

Despre

  • M. Of. nr. 257 din 6 aprilie 2016
  • OPANAF nr. 1.110/2016
  • OPANAF nr. 3.622/2015
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
OPANAF nr. 3.622/2015
(M. Of. nr. 943 din 21 decembrie 2015)
OPANAF nr. 1.110/2016
(M. Of. nr. 257 din 6 aprilie 2016)
modifică: art. 2
introduce: art. 1 alin. (1) lit. h) și i), anexa nr. 3 lit. l), m) și n)
completează: anexa nr. 1

 

În M. Of. nr. 257 din 6 aprilie 2016, a fost publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 1.110/2016 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 3.622/2015 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice.

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse de OPANAF nr. 1.110/2016 Ordinului nr. 3.622/2015.

Art. 1 alin. (1) lit. h) și i) din OPANAF nr. 3.622/2015 (modificat prin OPANAF nr. 1.110/2016)
 

Noua reglementare

La art. 1 alin. (1), după lit. g) se introduc două noi litere, lit. h) și i).

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (1) lit. h) și i) prevăd următoarele:

h) 256 «Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice», cod 14.13.02.13/o, și «Anexă la Decizia de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice»;

i) 257 «Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice», cod 14.13.02.13/d.d.o”.

 
Art. 2  din OPANAF nr. 3.622/2015 (modificat prin OPANAF nr. 1.110/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 stabilea faptul că „formularele prevăzute la art. 1 se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2016 și stabilirea plăților anticipate cu titlu de impozit pe venit și contribuții sociale”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 dispune următoarele:

(1) Formularele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-g) se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2016 și stabilirea plăților anticipate cu titlu de impozit pe venit și contribuții sociale.

(2) Formularele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. h) și i) se utilizează pentru impunerile din oficiu efectuate de organul fiscal central competent începând cu anul 2016”.

 
Anexa nr. 1 la OPANAF nr. 3.622/2015 (modificat prin OPANAF nr. 1.110/2016)
 

Pachet: Principiile procedurei judiciare
Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, anexa nr. 1 se completează cu formularele 256 „Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”, „Anexă la Decizia de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice” și 257 „Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”, prevăzute în anexa la respectivul ordin.

 
Anexa nr. 3 lit. l), m) și n) la OPANAF nr. 3.622/2015 (modificat prin OPANAF nr. 1.110/2016)
 

Noua reglementare

La anexa nr. 3 „Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor”, după lit. k) se introduc trei noi litere, lit. l), m) și n).

Potrivit noii reglementări, lit. l), m) și n) din anexa nr. 3 prevăd următoarele:
l) Denumire: «Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice (formular 256)»
Codul: 14.13.02.13/o
Formatul: A4/t2
Caracteristicile de tipărire:
– pe ambele fețe;
– se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.
Se difuzează gratuit.
Se utilizează la stabilirea din oficiu a impozitului pe venitul/câștigul net anual impozabil realizat de persoanele fizice.
Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal central competent.
Circulă:
– un exemplar, la organul fiscal central competent;
– un exemplar, la contribuabil.
Se arhivează la dosarul contribuabilului, împreună cu referatul privind estimarea bazei de impunere și «Anexă la Decizia de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice», după caz.
m) Denumire «Anexă la Decizia de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice»
Formatul: A4/t1
Caracteristicile de tipărire:
– pe o singură față;
– se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.
Se difuzează gratuit.
Se utilizează pentru evidențierea impozitului anual datorat stabilit din oficiu, repartizat pe termenele de scadență prevăzute de lege, pe veniturile din activități impuse pe baza normelor de venit și/sau din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria din contractul încheiat între părți este exprimată în lei, pentru care nu există obligația depunerii declarației anuale de venit.
Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal central competent.
Circulă împreună cu formularul 256 «Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice»:
– un exemplar, la organul fiscal central competent;
– un exemplar, la contribuabil.
Se arhivează la dosarul contribuabilului, împreună cu referatul privind estimarea bazei de impunere și formularul 256 «Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice».
n) Denumire: «Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice (formular 257)»
Codul: 14.13.02.13/d.d.o
Formatul: A4/t1
Caracteristicile de tipărire:
– pe o singură față;
– se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.
Se difuzează gratuit.
Se utilizează la anularea deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice, potrivit legii.
Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal central competent.
Circulă:
– un exemplar, la organul fiscal central competent;
– un exemplar, la contribuabil.
Se arhivează la dosarul contribuabilului împreună cu referatul privind estimarea bazei de impunere, formularul 256 «Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice» și «Anexă la Decizia de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice», după caz.

 
Alte prevederi relevante din OPANAF nr. 1.110/2016
 
Art. II prevede faptul că Anexa face parte integrantă din respectivul ordin.

Art. III stabilește faptul că Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare și Direcția generală de tehnologia informației din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile respectivului ordin.

 

Modelul și conținutul unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice – modificări (OPANAF nr. 1.110/2016) was last modified: aprilie 7th, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter