Modelul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe – aprobare (Decizia ORDA nr. 115/2020)

1 oct. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 131

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicat în Monitor

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a
Sumar
Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) nr. 115/2020 pentru modalitatea de stabilire a personalului împuternicit să constate contravențiile și să aplice amenzile prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, precum și pentru aprobarea modelului procesului-verbal de constatare șisancționare a contravențiilor

(M. Of. nr. 890 din 30 septembrie 2020)

 

Respectivul act normativ reglementează modalitatea de stabilire a personalului împuternicit să constate contravențiile și să aplice amenzile prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe și aprobă modelul procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor

 

 

În M. Of. nr. 890 din 30 septembrie 2020 s-a publicat Decizia directorului general al ORDA nr. 115/2020 pentru modalitatea de stabilire a personalului împuternicit să constate contravențiile și să aplice amenzile prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, precum și pentru aprobarea modelului procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.

Astfel, prin respectivul act normativ se reglementează modalitatea de stabilire a personalului împuternicit să constate contravențiile și să aplice amenzile prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, și aprobă modelul procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.

Conform art. 3, persoanele împuternicite să constate contravențiile și să aplice amenzile prevăzute la art. 190 și 191 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt numite prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

 

Vă prezentăm, în continuare, modelul procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.

 

Prezentare generală

 

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Vă prezentăm, în continuare, modelul „ modelul procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, astfel:

ANEXA nr. 1: PROCES-VERBAL de constatare și sancționare a contravențiilor seria ……. nr. ……………..

Încheiat astăzi, ……, luna …………………….., anul …………, în …………………………………………………………….

Subsemnatul(a), …………………………………………………., în calitate de agent constatator, având funcția de …………………… din cadrul ……………………………., Legitimație de serviciu nr. …………….., constat că:

Domnul/Doamna …………………………., CNP ………………., identificat(ă) cu BI/CI seria ….. nr. …………, eliberat(ă) de …………. la data ………., cu domiciliul/reședința în localitatea ……………….., sectorul/județul ……………, str. ……………… nr. ….., bl. …., sc. …., et. ….., ap. ….., nerezident – pașaport/document de trecere a frontierei seria …… nr. ………, data eliberării ………., stat emitent ……………….

Persoana juridică …………………………….., cu sediul social în localitatea …………………….., sectorul/județul ……………………., str. ……………….. nr. ….., bl. ….., sc. ….., et. ….., ap. ….., înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. ………….., C.U.I./C.I.F. ………………., reprezentată de domnul/doamna ……………….., CNP ………….., identificat(ă) cu BI/CI seria ….. nr. …………, eliberat(ă) de ………… la data …………, cu domiciliul/reședința în localitatea ………………, sectorul/județul …………, str. ……………. nr. ……, bl. ….., sc. ….., et. ….., ap. ….., nerezident – pașaport/document de trecere a frontierei seria ….. nr. …………, data eliberării …………, stat emitent …………….., în ziua ……, luna …………………….., anul …………, ora ……….., locul ……………………………………, a săvârșit următoarele:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

faptă/e prevăzută/e și sancționată/e de:

Articol/e prevedereArticol/e sancționareAct normativAmendăAvertisment

Având în vedere faptele constatate se stabilește:

– avertisment/amendă în valoare totală de ………………….. lei (în cifre) (adică …………………………………) (în litere);

– confiscarea ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Contravenientul poate să achite în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării prezentului proces-verbal jumătate din minimul amenzii, adică suma de ………………… lei, în contul nr. ………………………, deschis la …………………………………, beneficiar bugetul de stat.

Copia dovezii plății (chitanță de plată, ordin de plată etc.) se va depune la sediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor sau se poate transmite prin poștă sau prin e-mail, de îndată ce amenda a fost achitată. În caz de neachitare a amenzii în termenul menționat mai sus se va proceda la executarea silită, potrivit legii.

Contravenientul este/nu este de față/refuză/nu poate să semneze.

Martor asistent ……………………………………………., domiciliat în localitatea ………………………, județul/sectorul …………………, str. ……………….. nr. ….., bl. ….., sc. ….., et. ….., ap. ….., BI/CI seria ……. nr. …………., CNP ……………..

Nu a fost de față niciun martor ……………………………………………………

Alte mențiuni: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Contravenientul poate face plângere împotriva prezentului proces-verbal în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea însoțită de copia procesului-verbal de constatare a contravenției se va depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.

Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care unul s-a înmânat contravenientului astăzi, …………………./va fi comunicat contravenientului în termen de două luni de la data încheierii procesului-verbal.

Agent constatator,

…………………………

Martor asistent,

…………………………

Am primit copia procesului-verbal.

Semnătura contravenientului,

…………………………

ANEXA nr. 2: Caracteristicile de tipărire

1. Denumire: Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor

2. Sistem de înseriere și numerotare propriu: seria AA nr. 0000001

3. Caracteristici tehnice:

– fiecare formular de proces-verbal se tipărește, pe față, în 3 exemplare;

– se tipărește pe hârtie autocopiativă de culoare albă, scrisă cu cerneală de culoare neagră și culoare albastră;

– format A4;

– este înseriat și numerotat;

– formularele se leagă în blocuri lipite a câte 50 de seturi de procese-verbale, diferite.

4. Formularele se tipăresc pe hârtie de calitate, care să asigure lizibilitatea scrisului atât pe original, cât și pe copii.”

Modelul procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe – aprobare (Decizia ORDA nr. 115/2020) was last modified: octombrie 1st, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter