MMSS. Proiect: Ordin privind procedura de încadrare în sectoarele de negociere colectivă a unităților definite conform art. 1 pct. 21 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social

15 mart. 2023
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 46

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordin privind procedura de încadrare în sectoarele de negociere colectivă a unităților definite conform art. 1 pct. 21 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect de act normativ, pot fi transmise la adresa de e-mail: [email protected], în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site, respectiv 15-24 martie 2023.

Redăm, în continuare, prevederile regăsite în Proiect:

Art. 1 – (1) Se aprobă procedura de încadrare în sectoarele de negociere colectivă a unităților definite conform art. 1 pct. 21 din Legea nr. 367/2022.

(2) Procedura de la alin. (1) este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 – Încadrarea în sectorul de negociere colectivă solicitat se efectuează pe perioada de valabilitate a contractului colectiv de muncă, respectiv de la data înregistrării cererii, și se prelungește de drept dacă nu există o altă solicitare a angajatorului respectiv.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Anexă – PROCEDURA DE ÎNCADRARE în sectoarele de negociere colectivă prevăzute la art. 2 alin. (3) din Hotărârea de Guvern nr. 171/2023 privind stabilirea sectoarelor de negociere colectivă și a codurilor CAEN aferente acestora

Art. 1 – (1) Prezenta procedură are ca scop informarea părților participante la negocierea colectivă sectorială asupra opțiunii unei unități de încadrare într-un sector de negociere colectivă.

(2) Procedura se realizează prin publicarea pe site-ul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, denumit în continuare MMSS, a cererii de încadrare într-unul din sectoarele de negociere colectivă.

(3) Cererea de încadrare prevăzută la alin. (2) se depune, de către reprezentantul unității în format letric, la registratura MMSS sau se transmite prin poșta electronică a MMSS, la adresa [email protected]

(4) În vederea depunerii, respectiv a transmiterii electronice a solicitării prevăzute la alin. (1), reprezentantul unității transmite următoarele documente:

a) cerere scrisă pentru publicarea pe site, prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta Procedură;

b) împuternicire semnată de angajator/patron, în cazul în care persoana care solicită publicarea este alta decât reprezentantul legal al angajatorului/patronului;

c) copie după actul de identitate al reprezentantului legal al angajatorului/patronului sau, după caz, al persoanei împuternicite de către acesta, după caz;

d) copie după certificatul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/ certificatul de înregistrare fiscală;

e) copie după actul de înființare sau actul constitutiv/statutul Beneficiarului, din care să rezulte codurile CAEN aferente domeniilor de activitate economică prevăzute în Hotărârea de guvern Nr. 171/2023 privind stabilirea sectoarelor de negociere colectivă și a codurilor CAEN aferente acestora;

f) declarație pe proprie răspundere prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta Procedură, prin care se atestă calitatea de reprezentant legal al angajatorului/patronului sau, după caz, de împuternicit al acestuia, în cazul în care documentele prevăzute la lit. a) – e) se transmit prin e-mail.

(2) În cazul în care, documentele prevăzute la alin. (1) se transmit prin e-mail, Direcția de specialitate competentă, după verificarea acestora, transmite angajatorului/patronului dovada/link-ul cu publicarea solicitării, prin e-mail, la aceeași adresă de poștă electronică de la care s-au primit documentele, în termen de cinci zile lucrătoare de la data primirii solicitării.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

(3) În cazul în care, documentele prevăzute la alin. (1) transmise prin e-mail nu sunt corecte sau complete, Direcția de specialitate competentă transmite angajatorului/patronului solicitarea de corectare/completare a acestora, prin e-mail, la aceeași adresă de poștă electronică, în termen de cinci zile lucrătoare de la data primirii acestora.

Art. 2 – În termen de cinci zile de la primirea, conformă cu cele prevăzute la art. 1 ale prezentei Proceduri, solicitarea angajatorului/ patronului, va fi publicată pe site-ul ministerului muncii și solidarității sociale.

Anexa nr. 1 la Procedură CERERE

Anexa nr. 2 la Procedură DECLARAȚIE

Pentru informații privind Proiectul, vă invităm să consultați sursa informației.

Sursa informației

Vezi și MMSS. Proiect: Ordin privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al anului 2023

 

MMSS. Proiect: Ordin privind procedura de încadrare în sectoarele de negociere colectivă a unităților definite conform art. 1 pct. 21 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social was last modified: martie 15th, 2023 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.