MMSS. Proiect: Ordin pentru modificarea Ordinului nr. 173/65/3042/C/2021 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare şi intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională în acordarea serviciilor de sprijin şi protecţie pentru victimele infracţiunilor

18 aug. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 80

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale, al ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse, al ministrului afacerilor interne și al ministrului justiției pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului muncii și protecției sociale, ministrului afacerilor interne și ministrului justiției nr. 173/65/3042/C/2021 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare și intervenție multidisciplinară și interinstituțională în acordarea serviciilor de sprijin și protecție pentru victimele infracțiunilor.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect de act normativ, pot fi transmise la adresa de e-mail: [email protected], în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Redăm, în continuare, principalele modificări prevăzute în Proiect:

Articol unic. Metodologia de evaluare și intervenție multidisciplinară și interinstituțională în acordarea serviciilor de sprijin și protecție pentru victimele infracțiunilor prevăzută în Anexă la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale, ministrului afacerilor interne și ministrului justiției cu nr. 173/65/3042/C/2021 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare și intervenție multidisciplinară și interinstituțională în acordarea serviciilor de sprijin și protecție pentru victimele infracțiunilor, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 587 din 11 iunie 2021, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 al Anexei Metodologie de evaluare și intervenție multidisciplinară și interinstituțională în acordarea serviciilor de sprijin și protecție pentru victimele după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

„(3) Identificarea și referirea victimelor traficului de persoane se realizează conform procedurilor prevăzute de Mecanismul național de identificare și referire a victimelor traficului de persoane.”

2. La articolul 13 al Anexei Metodologie de evaluare și intervenție multidisciplinară și interinstituțională în acordarea serviciilor de sprijin și protecție pentru victimele, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În aplicarea art. 7 alin. (4) lit. a) din lege, fiecărei persoane care se adresează CSVI/SSVI din cadrul DGASPC sau, după caz, altor furnizori de servicii sociale publici sau privați, prevăzuți la art. 31 din lege, i se înmânează un material de informare care cuprinde cel puțin informațiile prevăzute în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta metodologie. Activitatea de informare prevăzută la art. 7 alin. (4) lit. a) nu este limitată la înmânarea acestui formular și se va realiza în mod individualizat, adaptat în funcție de nevoile fiecărui caz în parte.”

3. Articolul 18 al Anexei Metodologie de evaluare și intervenție multidisciplinară și interinstituțională în acordarea serviciilor de sprijin și protecție pentru victimele se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 18 (1) În aplicarea prevederilor art. 39 alin. (10) și (11) din lege, prin protocolul de cooperare interinstituțională încheiat între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Justiției, prevăzut în anexa nr. 2 la metodologie se stabilesc:

a) fișele cu datele pe care DGASPC le înregistrează în Registrul special privind victimele infracțiunilor referite serviciilor de sprijin și protecție, cu indicatori generali pentru adulții victime ale infracțiunilor, și indicatori specifici pentru copii, precum și indicatori specifici pentru victimele traficului de persoane;

b) procedura de înregistrare a datelor în registru;

c) modalitatea transmiterii datelor statistice la Ministerul Justiției, respectiv la Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane;

d) publicarea datelor statistice”.

Pentru a consulta mai multe detalii privind Proiectul și Nota de fundamentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

 

(Copyright: freepik.com)

Sursa informației

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

🔔Vezi și MMSS. Proiect: O.U.G. pentru stabilirea unor măsuri în domeniul salarizării personalului plătit din fonduri publice

MMSS. Proiect: Ordin pentru modificarea Ordinului nr. 173/65/3042/C/2021 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare și intervenție multidisciplinară și interinstituțională în acordarea serviciilor de sprijin și protecție pentru victimele infracțiunilor was last modified: august 18th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.