Ministerul Finanțelor Publice: Proiect de Lege pentru modificarea și completarea O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal

3 nov. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 514

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În data de 2 noiembrie 2017, pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (www.mfinante.ro) a fost publicat proiect de Lege pentru modificarea și completarea O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal.

De asemenea, a fost atașată acestui proiect și Expunerea de motive.

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

Potrivit Expunerii de motive, promovarea acestui act normativ este determinată în principal de:

evitarea situațiilor ce restrâng drepturile practicienilor în insolvență urmare înscrierii în cazierul fiscal al acestora, în calitate de reprezentanți desemnați potrivit legii, a informațiilor privind inactivitatea debitorilor declarată anterior deschiderii procedurii de insolvență simplificată, faliment sau dizolvare, declarată în temeiul art. 92 alin. (1) lit. a) – c) și e) – g) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, situații care nu presupun culpa practicienilor în insolvență;

– reglementarea unor termene privind înscrierea/scoaterea informațiilor în cazierul fiscal pentru situații prevăzute în mod expres;

eliminarea obligației persoanelor care solicită eliberarea certificatului de cazier fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanță de a transmite documentele care atestă identitatea și calitatea acestora.

Astfel, prin acest proiect se propune exceptarea înscrierii în cazierul fiscal al practicienilor în insolvență a informațiilor privind inactivitatea fiscală declarată de organul fiscal anterior deschiderii procedurii insolvenței în formă simplificată, intrării în faliment sau pronunțării ori adoptării unei hotărâri de dizolvare a contribuabilului, pentru situațiile prevăzute de art. 92 alin. (1) lit. a) – c) și e) – g) din Codul de procedură fiscală, respectiv:

neîndeplinirea, pe parcursul unui semestru calendaristic, a niciunei obligații declarative prevăzută de lege;
sustragerea de la efectuarea controalelor de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
– organul fiscal central constată că nu funcționează la domiciliul fiscal declarat;
durata de funcționare a societății este expirată;
– societatea nu mai are organe statutare;
durata deținerii spațiului cu destinație de sediu social este expirată.

Potrivit precizărilor Ministerului Finanțelor Publice, acesta mai propune și majorarea de la 5 la 15 zile a termenului de îndeplinire a obligației organelor care au competență să constate faptele care fac obiectul înscrierii în cazierul fiscal și să aplice sancțiuni, de a comunica actele prin care au fost sancționate aceste fapte și care au rămas definitive prin neexercitarea căi de atac prevăzută de lege.

În situația înscrierii inactivitații fiscale ulterior radierii persoanei juridice sau a entității fără personalitate juridică în cazierul fiscal al reprezentanților legali sau al reprezentanților desemnați, se propune ca aceasta să fie scoasă din evidență la data împlinirii unui termen de un an de la data înscrierii.

Conform Notei de fundamentare, se are în vedere eliminarea obligației persoanelor care solicită eliberarea certificatului de cazier fiscal în format electronic, de a transmite documentele care atestă identitatea și calitatea acestora.

Prin această măsură se urmărește îmbunătățirea și modernizarea sistemului administrației fiscale prin ușurarea sarcinii de conformare fiscală, prin îmbunătățirea serviciilor prestate, inclusiv prin furnizarea unui număr mai mare de servicii prestate în mediul electronic.

De asemenea, măsura vine și în sprijinul contribuabililor prin simplificarea procedurii de solicitare a certificatului de cazier fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanță, care conduce astfel la un sistem eficient și rapid de emitere și comunicare a certificatului.

În plus, o altă propunere vizează faptul ca informațiile înscrise în cazierul fiscal al practicianului în insolvență până la data intrării în vigoare a noului act normativ, care privesc inactivitatea fiscală a contribuabilului aflat în procedura de insolvență în formă simplificată, a contribuabilului care a intrat în faliment sau a contribuabilului pentru care s-a pronunțat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare, dar care vizează activitatea desfășurată de către contribuabil anterior desemnării în procedură a practicianului în insolvență să fie scoase la cererea acestuia.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

În ceea ce privește impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat, se arată că proiectul de act normativ nu creează distorsiuni ale mecanismelor concurențiale existente și nu are impact asupra domeniului ajutoarelor de stat.

Se mai menționează și faptul că proiectul de act normativ are un impact favorabil asupra mediului de afaceri, întrucât asigură un caracter nedistricriminatoriu și unitar al reglementării, ceea ce ușurează și aplicarea acestuia.

Ministerul informează că s-a elaborat raportul testului IMM și că în ceea ce privește măsurile normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ va fi necesară modificarea și completarea Ordinului Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea și gestionarea cazierului fiscal, procedura de înscriere, scoatere și rectificare a informațiilor în/din cazierul fiscal, solicitare și eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul și conținutul formularisticii necesare, precum și nivelul de acces corespunzător la informațiile din cazierul fiscal.

Sursa informației

Ministerul Finanțelor Publice: Proiect de Lege pentru modificarea și completarea O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal was last modified: noiembrie 6th, 2017 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter