Ministerul Finanțelor. Proiect: Ordin pentru modificarea unor reglementări privind documentele financiar-contabile

13 mart. 2023
470 views

Ministerul Finanțelor (MF) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea unor reglementări privind documentele financiar-contabile.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la proiectele de acte normative, pot fi transmise la adresa de e-mail: publicinfo@mfinante.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării (13 martie 2023) pe site.

Redăm, în continuare, prevederile principale regăsite în Proiect:

Art. 1 – Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 bis din 9 decembrie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 7 – Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin”.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

2. După punctul 35 al Anexei nr. 1 se introduce un punct nou, punctul 35^1, cu următorul cuprins:

„35^1 Reconstituirea prevăzută de prezentele norme este obligatorie pentru documentele financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse, care se află în termenul de păstrare prevăzut de legea contabilității”.

3. După punctul 37 al Anexei nr. 1 se introduce un punct nou, punctul 37^1, cu următorul cuprins:

„37^1 Registrele de contabilitate obligatorii și documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 timp de 5 ani calculați de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exercițiului financiar în care au fost întocmite, inclusiv pentru statele de salarii”.

4. Se abrogă: articolul 5, punctele 38 și 39 ale Anexei 1 și Anexa 4.

Art. 2 – Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 170/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 24 februarie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După punctul 1 al Capitolului IV se adaugă un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:

„1^1 Registrele de contabilitate obligatorii și documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 timp de 5 ani calculați de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exercițiului financiar în care au fost întocmite, inclusiv pentru statele de salarii”.

2. Se abrogă punctele 2 și 3 ale Capitolului IV.

Art. 3 – Reglementările contabile privind organizarea și conducerea contabilității în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial, cuprinse în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.103/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 984 din 12 decembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După punctul 10 al Cap. 2 lit. B se adaugă un nou punct, punctul 10^1, cu următorul cuprins:

„10^1 Registrele de contabilitate obligatorii și documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 timp de 5 ani calculați de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exercițiului financiar în care au fost întocmite, inclusiv pentru statele de salarii”.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

2. Se abrogă punctele 11 și 12 ale Cap. 2 lit. B.

Pentru informații suplimentare privind Proiectul și Referatul de aprobare, vă invităm să consultați sursa informației.

Ministerul Finanțelor. Proiect: Ordin pentru modificarea unor reglementări privind documentele financiar-contabile was last modified: martie 13th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.