Ministerul Educației. Proiect: O.U.G. privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 300 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

22 iun. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
25 views

Ministerul Educației a inițiat Proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului (O.U.G.) prin care Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi se derulează și în anul școlar 2022-2023.

Astfel, această inițiativă se înscrie în demersul deja început de Ministerul Educației de a reduce abandonul școlar și rata de părăsire timpurie a școlii, determinate de probleme cronice de la nivelul sistemului național de învățământ, cumulate cu problemele economice și sociale accentuate de  pandemia Covid-19.

De asemenea, implementarea programului-pilot este prevăzută începând cu data de 1 septembrie 2022, dată de referință pentru începerea noului an școlar 2022-2023, termen până la care unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale trebuie să finalizeze procedurile de achiziție publică a suportului alimentar și să încheie contractele de prestări servicii.

Totodată, comparativ cu anul școlar 2021-2022, limita valorică zilnică se majorează cu 50%, de la 10 la 15 lei/masă/beneficiar.

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Proiectului de O.U.G. privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 300 de unități de învățământ preuniversitar de stat:

Art. 1 

(1) În anul școlar 2022 – 2023, pe perioada desfășurării cursurilor, preșcolarilor și elevilor din 300 de unități de învățământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unități-pilot, li se acordă, zilnic, cu titlu gratuit, un suport alimentar constând într-o masă caldă sau într-un pachet alimentar, în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată, în
limita unei valori zilnice de 15 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.

(2) Pe durata de implementare prevăzută la alin. (1), personalul necesar desfășurării Programului-pilot poate fi suplimentat, la solicitarea unităților-pilot, prin:

a) angajarea unor categorii de personal pe perioada implementării programului, cu încadrarea în numărul total de posturi aprobat la nivelul inspectoratului școlar, în baza analizei cu privire la personalul necesar implementării programului, realizată de inspectoratul școlar;

b) detașare sau delegare de personal din cadrul autorităților administrației publice locale, cu modificarea corespunzătoare a fișei postului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Limita valorică prevăzută la alin. (1) cuprinde prețul produselor, cheltuielile de transport, de distribuție și de depozitare a acestora, după caz.

(4) La cererea motivată a părinților/reprezentantului legal, formulată în scris și susținută de un document-suport, înregistrată la secretariatul unității de învățământ în care este înmatriculat preșcolarul/elevul, preșcolarii și elevii care din considerente de natură medicală, culturală sau religioasă nu pot beneficia de masa caldă sau, după caz, de pachetul alimentar, vor beneficia de produse alimentare adecvate situației acestora, în limita valorii zilnice prevăzute la alin. (1). În cazul preșcolarilor și elevilor care din considerente de natură culturală sau religioasă nu pot beneficia de masa caldă sau, după caz, de pachetul alimentar, documentul-suport este reprezentat de declarația pe propria răspundere a părinților/reprezentantului legal (…).

(…)

Art. 2
(1) Pentru finanțarea Programului-pilot în perioada desfășurării activităților didactice în anul școlar 2022 – 2023 se alocă bugetelor locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pe raza cărora se află unitățile -pilot, sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București. Până la aprobarea legii bugetului de stat pe anul 2023, începând cu luna ianuarie a anului 2023, sumele lunare integrale pentru finanțarea Programului-pilot se asigură în temeiul art. 40 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) pot fi suplimentate din veniturile proprii ale bugetelor locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau din alte surse de finanțare, legal prevăzute, în următoarele situații:

a) stabilirea prin hotărâre a consiliului local a unei valori zilnice mai mari decât cea prevăzută la art. 1 alin. (1);

b) creșterea, în perioada aplicării Programului-pilot, a numărului de preșcolari/elevi beneficiari din unitățile-pilot;

c) asigurarea unor spații pentru prepararea, depozitarea sau servirea mesei;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

d) asigurarea transportului către beneficiari al suportului alimentar, dacă cheltuielile aferente depășesc bugetul alocat inițial, după caz.

(3) Reflectarea în bugetele unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat primite, precum și a creditelor destinate implementării Programului-pilot se va face cu ajutorul indicatorilor distincți, prevăzuți în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. (…)”

Accesul la întreg proiectul și informații despre acesta este disponibil aici.

Pentru mai multe informații, vă invităm să accesați sursa informației.

(Copyright: freepik.com)

Sursa informației

Vezi și Ministerul Educației. Proiect: H.G. privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și superior de stat în anul școlar/universitar 2022-2023

Ministerul Educației. Proiect: O.U.G. privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 300 de unități de învățământ preuniversitar de stat was last modified: iunie 22nd, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter