MF. Proiect: Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut

10 aug. 2022
Vizualizari: 180

Ministerul Finanțelor (MF) a supus dezbaterii publice Proiectul de Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut (Reabilitarea patrimoniului construit și a clădirilor cu destinație culturală) dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 1 iunie 2022 și la București la 9 iunie 2022.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului, pe adresa de e-mail: publicinfo@mfinante.gov.ro.

Redăm, în continuare, conținutul Proiectului:

Art. I – Se aprobă Acordul-cadru de împrumut (Reabilitarea patrimoniului construit și a clădirilor cu destinație culturală) dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în valoare de 216 milioane de euro, semnat la Paris la 1 iunie 2022 și la București la 9 iunie 2022, denumit în continuare Acord-cadru de împrumut.

Art. II – (1) Ministerul Culturii este desemnat agenție de implementare și, în această calitate, i se deleagă întreaga autoritate și responsabilitate în realizarea proiectului prevăzut la art. 1, denumit în continuare Proiectul.

(2) Ministerul Culturii implementează Proiectul prin Unitatea de Management a Proiectului, existentă în structura acestuia.

(3) Ministerul Finanțelor încheie cu Ministerul Culturii un acord subsidiar, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților în implementarea Proiectului și în aplicarea Acorduluicadru de împrumut.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

(…)

Art. V – Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, achitarea dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente împrumutului se asigură conform legislației în vigoare privind datoria publică prin mecanismul aferent finanțărilor rambursabile contractate de Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor, în vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice guvernamentale.

Art. VI –(1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finanțelor, să convină cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei amendamente la conținutul Acordului-cadru de împrumut care nu sunt de natură să majoreze obligațiile financiare asumate de România față de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.

(2) Amendamentele convenite potrivit alin.(1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați sursa informației.

(Copyright: freepik.com)

Sursa informației

MF. Proiect: H.G. pentru modificarea H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie

MF. Proiect: Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut was last modified: august 10th, 2022 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.