Măsuri luate de Guvern pentru înlăturarea inechităților salariale pentru aproximativ 650.000 de angajați din sistemul bugetar

14 iun. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1050

Potrivit comunicatului publicat pe site-ul Guvernului, acesta a aprobat Ordonanța de Urgență care modifică și completează O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, în scopul de a îndrepta erorile făcute în ultimii cinci ani în salarizarea sistemului bugetar. Actul normativ este rezultatul consultărilor în cadrul mai multor întâlniri cu reprezentanți ai tuturor familiilor ocupaționale.

Cheltuiala bugetară pe care o presupune aplicarea noilor măsuri în 2016 este estimată la 873 milioane lei, iar pentru 2017, la 2,6 miliarde lei.

Modificările introduse prin actul normativ adoptat de Guvern au în vedere, în principal, următoarele aspecte:

1. Reducerea disfuncționalităților de încadrare în sistemul public, prin:

– Eliminarea inechităților de salarizare pentru funcții egale și muncă egală în cadrul aceleiași unități. Acest lucru se va face prin aducerea salariilor la nivelul maxim aflat în plată la nivelul instituției publice, autorității publice, unității  pentru toate familiile ocupaționale, în limita alocărilor bugetare.

– În cazul personalului din aparatul propriu al ministerelor, eliminarea  diferențelor de salarizare se va face prin acordarea a 70% din nivelul de salarizare al Secretariatului General al Guvernului. În situația în care salariile de bază calculate la nivelul a 70% din nivelul de salarizare de la Secretariatul General al Guvernului sunt mai mici, se păstrează nivelul salariilor aferente lunii iulie 2016.

Inteligența artificială în materie penală

– Eliminarea diferențelor de salarizare provenite din neacordarea soldei de merit, ca urmare a aplicării Legii-cadru nr. 330/2009 și a O.U.G. nr. 1/2010, pentru familia ocupațională Apărare, ordine publică și siguranță națională. Astfel, pentru  personalul militar, polițiști din aceeași instituție publică, respectiv unitate, soldele de funcție/salariile de funcție în care nu au fost cuprinse sumele compensatorii corespunzătoare soldei de merit/ salariului de merit la nivelul anului 2009, vor fi stabilite la nivelul în plată al soldelor de funcție/salariilor de funcție care cuprind aceste sume compensatorii. Aceste drepturi salariale se vor acorda în două etape: 50% din acestea începând cu luna august 2016 și 50% începând cu luna august 2017.

– Reglementarea situației pentru personalul care deține titlul științific de doctor și nu beneficiază de suma compensatorie inclusă în anul 2010 în salariul de bază, prin acordarea unei sume compensatorii aferentă titlului științific de doctor stabilită la nivelul similar în plată pentru aceeași funcție, grad didactic, tranșă de vechime în învățământ și gradație corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învățământ, respectiv grad/treaptă profesională și gradație corespunzătoare vechimii în muncă la celelalte categorii de personal din instituția, autoritatea publică, unitatea/unitatea similară.

2. Restructurarea completă a sistemului de salarizare din sănătate, începând cu luna august 2016, prin stabilirea unei grile de salarizare cu valori nominale ale salariilor, în vederea eliminării inechităților existente

– Stabilirea unei creșteri suplimentare de aproximativ 10% față de restul funcțiilor a salariilor debutanților, în vederea creșterii atractivității carierei în sistemul public de sănătate. De exemplu, salariul de încadrare al unui medic din unități clinice va fi între 2.364 de lei și 2.944 de lei, în funcție de vechime, iar al unui asistent medical între 1960 lei și 2441 lei, în raport de vechimea în muncă. Salariul unui medic primar din serviciul de ambulanță sau primiri urgențe va fi între 4.371 lei și 5443 lei. Cuantumul salariilor diferă în funcție de specializare, grad și vechime și este completat cu diferite sporuri.

– În situația în care salariile de bază stabilite potrivit grilei de salarizare sunt mai mici decât acestea, se păstrează nivelul salariilor aferente lunii iulie 2016.

– Stabilirea tranșelor de vechime în muncă în concordanță cu prevederile Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; Se elimină inechitățile salariale pentru toți cei aproximativ 163.000 de angajați din sistemul de sănătate.

– Cuantumul salariului lunar brut/soldei brute lunare luat/luate în calcul la stabilirea bursei de rezidențiat  este stabilit la nivelul de 4.749 lei

– Se reglemententează situația gărzilor efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază.  Acestea se vor desfășura în baza unui contract de muncă cu timp parțial pentru activitatea prestată în linia de gardă; personalul va beneficia numai de drepturile aferente activității prestate în linia de gardă.

3. Restructurarea completă a sistemului de salarizare pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ, începând cu luna august 2016, prin:

– Stabilirea unei grile de salarizare cu valori nominale ale salariilor, în vederea eliminării inechităților existente. De exemplu, pentru un profesor cu studii superioare de lungă durată, grad didactic I, vechime între 1-6 ani, salariul de bază va fi între 1.896 și 2.361 lei, iar pentru un profesor debutant salariul va fi între 1.700 și 2.117 lei. Pentru un profesor universitar cu vechime în învățământ între 6-10 ani, salariul de  bază va fi între 2.991-3.465 lei, va crește gradual, în funcție de vechime, ajungând, în cazul persoanelor cu peste 40 de ani de vechime la 6.935 de lei.

– Stabilirea unei creșteri suplimentare de aproximativ 10% față de restul funcțiilor a salariilor debutanților, în vederea creșterii atractivității carierei în sistemul de învățământ;

– În situația în care salariile de bază stabilite potrivit grilei de salarizare mai sunt mici sau egale decât acestea, se păstrează nivelul salariilor aferente lunii iulie 2016;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– În situația în care salariul brut determinat potrivit actului normativ adoptat astăzi este mai mare decât cel aferent lunii iulie 2016, se va acorda 50% din creșterea rezultată începând cu luna august 2016 și 100% începând cu luna decembrie 2017; Se elimină inechitățile salariale pentru aproximativ 280.000 de cadre didactice și personal auxiliar din învățământ.

– Reglementarea acordării indemnizației pentru învățământul special (15% din salariul de bază), a gradației de merit (25% din salariul de bază), a indemnizației de diriginte (10% din salariul de bază), a cuantumului compensațiilor tranzitorii pentru personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare și control, dacă acesta îndeplinește condițiile de acordare prevăzute de lege;

4. Introducerea unui sistem de premiere bazat pe condiții de reformă și criterii de performanță pentru personalul din sistemul de sănătate începând cu luna ianuarie 2017, și pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ, începând cu luna ianuarie 2018. Astfel:

– Ordonatorii de credite pot acorda premii anuale, semestriale și trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcții, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget, în condițiile îndeplinirii condițiilor de reformă  și a criteriilor de performanță;

– Condițiile de reformă și criteriile de performanță se vor elabora de către Ministerul Sănătății și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului;

– Premiile anuale, semestriale și trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile vor putea fi acordate numai după aprobarea condițiilor de reformă și a criteriilor de performanță prin hotărâre a Guvernului;

– Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor alocate cu această destinație de către ordonatorul de credite, pe baza îndeplinirii condițiilor de reformă și a criteriilor de performanță;

– Un alt element de noutate al ordonanței de urgență are în vedere înființarea registrului general de evidență al persoanelor plătite din fonduri publice, pentru a avea o evidență clară a angajaților din sistemul bugetar. Modul de aplicare va fi stabilit prin hotărâre a Guvernului.
 
👍Vezi și: Modificarea și completarea O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene (O.U.G. nr. 20/2016)
 
Pentru a vedea respectivul comunicat, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Măsuri luate de Guvern pentru înlăturarea inechităților salariale pentru aproximativ 650.000 de angajați din sistemul bugetar was last modified: iunie 13th, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter