Lista deciziilor ÎCCJ (Complet DCD și Complet RIL) – FEBRUARIE 2018

1 mart. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 7363

În luna februarie 2018, Înalta Curte de Casație și Justiție a publicat o serie de comunicate referitoare la deciziile pronunțate, în ședințele sale din luna februarie 2018, pentru soluționarea unor sesizări privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și a unor recursuri în interesul legii.

Redăm în continuare lista detaliată a acestor decizii.

FEBRUARIE 2018

Decizii admise în materie civilă

DeciziaEmitentul

Obiectul deciziei

Decizia nr. 8/2018ÎCCJ (Complet DCD/C)Art. 2 și art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții (forma în vigoare în anul 2010; înainte de prima republicare); art. 7 din Legea nr. 329/2009 reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar internațional; art. 21, art. 22 și art. 91 din O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Vechiul Cod de procedură fiscală)
Decizia nr. 10/2018ÎCCJ (Complet DCD/C)Art. 1 alin. (1) din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, republicată
Decizia nr. 12/2018ÎCCJ (Complet DCD/C)Art. 24 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

Decizii admise în materie penală

DeciziaEmitentul

Obiectul deciziei

Decizia nr. 2/2018ÎCCJ (Complet RIL)Art. 249 din Codul de procedură penală [art. 163 din Codul de procedură penală de la 1968] și art. 2345 din Codul civil

Decizii admise în alte materii

DeciziaEmitentul

Obiectul deciziei

Campanie Craciun UJmag 2020
Decizia nr. 3/2018ÎCCJ (Complet RIL)Pct. 3.1.1 din Norma de metrologie legală NML 021-05 „Aparate pentru măsurarea vitezei de circulație a autovehiculelor (cinemometre)”; art. 4 din Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 301 din 23 noiembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare

 

HP – Materie Civilă

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 8/2018

Prin Decizia nr. 8/2018, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea privind pronunțarea unei hotărâri prealabile, formulată de Curtea de Apel București – Secția a IV-a civilă, în dosarul nr. 47842/3/2015** și, în consecință, a stabilit că: în interpretarea și aplicarea prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995, forma în vigoare în anul 2010, coroborate cu art. 7 din Legea nr. 329/2009 și poziția 5 din anexa nr. 1 la aceeași lege, precum și cu prevederile art. 21 și art. 22 din O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, obligația de plată a sumei echivalente cu cota de 0,70% din cheltuielile pentru executarea construcțiilor și a lucrărilor prevăzute la art. 2 din Legea nr. 10/1995 și pentru care se emit, în condițiile legii, autorizații de construire, este o obligație fiscală.

În interpretarea și aplicarea prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995, forma în vigoare în anul 2010, coroborate cu prevederile art. 91 din O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, obligația fiscală de plată a cotei prevăzute de art. 40 din Legea nr. 10/1995 se supune termenului de prescripție de 5 ani, specific raporturilor juridice fiscale.

👍Vezi această decizie

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 10/2018

Prin Decizia nr. 10/2018, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea privind pronunțarea unei hotărâri prealabile, formulată de Curtea de Apel Pitești – Secția I civilă, în dosarul nr. 984/109/2016* și, în consecință, a stabilit că: dispozițiile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, republicată, se interpretează în sensul că în categoria pensionarilor sistemului public de pensii (în accepțiunea acestei prevederi legale) nu intră și pensionarii sistemului pensiilor militare de stat (Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare).

👍Vezi această decizie

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 12/2018

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Prin Decizia nr. 12/2018, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea privind pronunțarea unei hotărâri prealabile formulată de Curtea de Apel Iași – Secția de contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 2711/99/2016 și, în consecință, a stabilit că: termenul în care creditorul poate solicita fixarea sumei ce i se datorează de către debitor cu titlu de penalități este termenul de prescripție a executării silite, de 3 ani, reglementat de art. 706 din Codul de procedură civilă, termen care curge de la data executării obligației sau, în caz de neexecutare, de la data expirării termenului de trei luni, înăuntrul căruia debitorul avea posibilitatea să execute în natură obligația; penalitățile stabilite în procent pe zi de întârziere se calculează de la momentul indicat în încheierea pronunțată în cadrul procedurii reglementate de art. 24 alin. (3) din Legea nr. 554/2004, până la executarea obligației, dar nu mai târziu de momentul expirării termenului de trei luni, înăuntrul căruia debitorul avea posibilitatea să execute în natură obligația, în caz de neexecutare; în cadrul procedurii reglementate de art. 24 alin. (4) din Legea nr. 554/2004, instanța de judecată poate stabili valoarea obiectului obligației la care se aplică penalitățile de întârziere stabilite în procent pe zi de întârziere, în ipoteza în care instanța prevăzută la art. 24 alin. (3) din aceeași lege nu a stabilit acest lucru.

👍Vezi această decizie

 

 

RIL

Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 2/2018

Prin Decizia nr. 2/2018, ÎCCJ (Complet RIL) a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Bacău, Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov și Colegiul de conducere al Curții de Apel București și, în consecință, a stabilit că raportat la dispozițiile art. 249 din Codul de procedură penală (art. 163 din Codul de procedură penală de la 1968) și art. 2.345 din Codul civil, existența unui sechestru asigurător penal asupra imobilelor unei persoane fizice sau juridice nu suspendă executarea silită începută de un creditor ipotecar, al cărui drept de ipotecă asupra acelorași bunuri a devenit opozabil terților anterior înființării măsurii asigurătorii din procesul penal și nu determină nulitatea actelor de executare ulterioare înființării măsurii asigurătorii din procesul penal asupra acelorași bunuri.

👍Vezi această decizie

 

Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 3/2018

Prin Decizia nr. 3/2018, ÎCCJ (Complet RIL) a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Bacău și, în consecință, a stabilit că în interpretarea și aplicarea dispozițiilor pct. 3.1.1 din Norma de metrologie legală NML 021-05 Aparate pentru măsurarea vitezei de circulație a autovehiculelor (cinemometre)”, aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 301 din 23 noiembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, erorile maxime tolerate pentru măsurarea vitezei sunt cerințe metrologice aplicabile numai în procedura de atestare a unui cinemometru de către entitățile prevăzute la art. 4 din ordinul susmenționat, respectiv doar la momentul verificării și omologării aparatului.

👍Vezi această decizie

 

Pentru a vedea minutele respectivelor decizii vizitați site-ul ÎCCJ (www.scj.ro).

Lista deciziilor ÎCCJ (Complet DCD și Complet RIL) – FEBRUARIE 2018 was last modified: martie 1st, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter