Lipsa calităţii procesuale pasive a pârâtului. Respingerea capătului de cerere din acţiunea reclamantului privind constatarea încetării contractului de antrepriză (NCPC, L. nr. 146/1997)

7 iul. 2020
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
336 views

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SC II) nr. 2077/2019

NCPC: art. 304 pct. 3, 6, 7 și 9; L. nr. 146/1997: art. 23 alin. (1)

Prin Sentința civilă nr. 1265/31.10.2016, Tribunalul Vaslui a admis excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului B., a respins capătul de cerere din acțiunea reclamantului privind constatarea încetării contractului de antrepriză, a obligat pârâta-reclamantă să achite reclamantului diferența de preț achitată în plus în sumă de 15.200 euro și a dobânzii legale, de la data de 04.03.2010 și până la data plății efective, a admis în parte cererea reconvențională și a obligat reclamantul să se prezinte la recepția lucrărilor de construcție a casei, la punctul de lucru din comuna Marginea, jud. Suceava, a respins, ca nefondat, capătul de cerere privind obligarea reclamanților la plata sumei de 14.700 euro reprezentând continuarea lucrărilor la casa comandată, a respins, ca nefondată, excepția din cererea reconvențională privind neexecutarea contractului de către reclamant.

Această soluție a fost criticată de reclamant și de pârâți, iar prin Decizia nr. 335/03.05.2017 a Curții de Apel Iași s-au admis apelurile împotriva Sentinței civile nr. 1265/31.10.2016 a Tribunalul Vaslui, care a fost anulată și s-a dispus trimiterea cauzei Tribunalului Vaslui spre rejudecare, cauza fiind înregistrată sub nr. x/2016*.

Prin Sentința civilă nr. 1643/2017 din 27 decembrie 2017, Tribunalul Vaslui, secția civilă, respinge excepțiile prematurității și lipsei calității procesuale pasive a pârâtului B.

Admite, în parte, cererea principală, așa cum a fost precizată, formulată de reclamantul-pârât C., cu domiciliul procedural ales la Cabinet Avocat D. situat în mun. București, str. x, în contradictoriu cu pârâta-reclamantă S.C. A. S.R.L. Marginea, cu sediul procedural ales la Cabinet Avocat E. situat în comuna Ipotești, jud. Suceava, și pârâtul B., cu domiciliul procedural ales la Cabinet Avocat E. situat în comuna Ipotești, jud. Suceava.

Admite, în parte, cererea reconvențională formulată de pârâta-reclamantă S.C. A. S.R.L. Marginea în contradictoriu cu reclamantul-pârât C.

Obligă pârâta-reclamantă S.C. A. S.R.L. Marginea și pârâtul B., în solidar, la predarea către reclamant a casei din litigiu în stadiul în care se află actual și la plata către reclamant a sumei de 15.200 euro, reprezentând diferență achitată în plus, sumă la care se adaugă dobânda legală aferentă, calculată de la data de 04.08.2010 și până la data restituirii efective.

Obligă reclamantul-pârât să se prezinte pentru recepția și ridicarea lucrărilor de construcție a casei din litigiu în stadiul în care se află actual, la punctul de lucru din comuna Marginea, jud. Suceava.

Compensează cheltuielile de judecată efectuate de părți.

Cheltuielile judiciare avansate de stat în cuantum de 4028,69 RON, care reprezintă parte din suma de 6916 RON privitor la care reclamantul-pârât a fost scutit de la plata taxei judiciare de timbru prin încheierea din data de 05.04.2011 a Judecătoriei Rădăuți, precum și cheltuielile judiciare avansate de stat în cuantum de 3870,23 RON privitor la care pârâtul B. a fost scutit de la plata taxei judiciare de timbru prin încheierea din data de 22.05.2014 pronunțată de Tribunalul Vaslui, rămân în sarcina statului.

Obligă pârâta-reclamantă S.C. A. S.R.L. Marginea și pârâtul B., în solidar, la plata către stat a sumei de 2887,31 RON, care reprezintă parte din suma de 6916 RON privitor la care reclamantul-pârât a fost scutit de la plata taxei judiciare de timbru prin încheierea din data de 05.04.2011 a Judecătoriei Rădăuți.

Împotriva acestei sentințe au declarat apel S.C. A. S.R.L. și B., susținând că este nelegală și netemeinică.

Prin Decizia nr. 485/2018 din 18 iunie 2018 pronunțată de Curtea de Apel Iași, secția civilă, a fost respins apelul formulat de pârâții S.C. A. S.R.L. și B. împotriva Sentinței civile nr. 1643/2017 din 27 decembrie 2017, pronunțată de Tribunalul Vaslui, secția civilă, totodată fiind respinsă cererea intimatului, vizând obligarea apelanților la plata cheltuielilor de judecată în apel.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Împotriva acestei decizii, recurenții-pârâți S.C. A. S.R.L. Marginea și B. au declarat recurs, întemeiat pe dispozițiile art. 304 pct. 3, 6, 7 și 9 C. proc. civ., solicitând admiterea acestuia, modificarea deciziei recurate, cu consecința respingerii cererii de chemare în judecată și admiterii cererii reconvenționale.

Pe parcursul soluționării recursului, la termenul de judecată din 14 noiembrie 2019, părțile au învederat instanței faptul că au încheiat o tranzacție judiciară astăzi, 14 noiembrie 2019, prin care a fost stabilită modalitatea de stingere a litigiului ce face obiectul dosarului de față, respectiv a Dosarului nr. x/2016, dintre reclamantul C. și pârâții S.C. A. S.R.L. Marginea și B.

Cererea recurentului B. de restituire a taxei judiciare de timbru, urmează a fi respinsă, în considerarea dispozițiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 146/1997.

Înalta Curte, având în vedere tranzacția părților și dispozițiile art. 271 și următoarele C. proc. civ., urmează să admită recursurile pârâților S.C. A. S.R.L. Marginea și B. împotriva Deciziei nr. 485/2018 din 18 iunie 2018 pronunțată de Curtea de Apel Iași, secția civilă, să ia act de tranzacția încheiată la 14 noiembrie 2019 și să consfințească învoiala părților.

Sursa informației: www.scj.ro.

Lipsa calității procesuale pasive a pârâtului. Respingerea capătului de cerere din acțiunea reclamantului privind constatarea încetării contractului de antrepriză (NCPC, L. nr. 146/1997) was last modified: iulie 7th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter