Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 – modificări (Legea nr. 13/2020)

15 ian. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
2.495 views

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Inteligența artificială în materie penală
Actul modificator

Sumar

Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006

(M. Of. nr. 944 din 22 noiembrie 2006; cu modif. ult.)

 

Legea nr. 13/2020 pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006

(M. Of. nr. 14 din 10 ianuarie 2020)

– modifică: art. 1 lit. ad)-ae), art. 9 alin. (5), art. 13, art. 14 alin. (2), art. 15 alin. (1) lit. a)-b) și lit. c), art. 17 alin. (2), art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (2^1), art. 23 alin. (1) lit. c), art. 34 alin. (1), art. 39 alin. (1) lit lit. ad), art. 42 alin. (1) lit. m) și lit. o), art. 43 alin. (1);

– introduce: art. 6 alin. (1) lit. f^1), art. 6 alin. (1) lit. w), art. 13^1, art. 19 alin. (2^2).

 

În M. Of. nr. 14 din 10 ianuarie 2020, s-a publicat Legea nr. 13/2020 pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele completări, dar și modificări Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

 

Art. 1 lit. ad)-ae) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (modificat prin Legea nr. 13/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 1, lit. ad)-ae) prevedeau:

„În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

(…)

ad) vânătoare – acțiunea de pândire, căutare, stârnire, urmărire, hăituire sau orice altă activitate având ca scop capturarea ori uciderea exemplarelor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 și 2, aflate în stare de libertate; nu constituie acțiune de vânătoare capturarea autorizată a exemplarelor din speciile de interes cinegetic în scop științific, urmată de eliberarea acestora;

ae) vânător – persoană fizică licențiată, membră a unei organizații vânătorești gestionare de faună cinegetică, care ocrotește, îngrijește și extrage fauna cinegetică în condițiile legii;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 1, lit. ad)-ae) se modifică și vor avea următorul conținut:

„În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

(…)

ad) vânătoare – acțiunea de pândire, căutare, stârnire, urmărire, hăituire sau orice altă activitate având ca scop capturarea ori uciderea exemplarelor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 și 2, aflate în stare de libertate; nu constituie acțiune de vânătoare capturarea autorizată a exemplarelor din speciile de interes cinegetic în scop științific, urmată de eliberarea acestora, și nici îndepărtarea sau imobilizarea animalelor care amenință viața ori integritatea corporală a persoanelor sau integritatea bunurilor acestora ori imobilizarea animalelor a căror viață ori integritate corporală este pusă în pericol în urma unei intervenții umane realizate cu orice mijloace legale de protecție și imobilizare de către personalul autorizat al Ministerului Afacerilor Interne în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;

ae) vânător – persoană fizică, membră a unei organizații vânătorești gestionare de faună cinegetică, posesoare a unui permis de vânătoare, care ocrotește, îngrijește și extrage fauna cinegetică în condițiile legii;”.

 

Art. 6 alin. (1) lit. f^1) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (introdus prin Legea nr. 13/2020)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6 alin. (1), după lit. f) se introduce o nouă literă, lit. f^1), cu următorul conținut:

„(1) Principalele atribuții ale administratorului faunei cinegetice sunt următoarele:

(…)

f^1) acordă nivel de intervenție și prevenție anual, pentru prevenirea pagubelor și accidentelor la speciile din anexa nr. 2; nivelul prevenției se aprobă până cel târziu pe data de 15 mai a fiecărui an”.

 

Art. 6 alin. (1) lit. w) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (introdus prin Legea nr. 13/2020)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6 alin. (1), după lit. v) se introduce o nouă literă, lit. w), cu următorul conținut:

„(1) Principalele atribuții ale administratorului faunei cinegetice sunt următoarele:

(…)

w) stabilește modelul-cadru al acordului de colaborare între gestionarul fondului cinegetic și unitățile administrativ-teritoriale de pe raza fondului cinegetic. Acest acord-cadru conține în mod obligatoriu prevederi clare de colaborare și informare periodică a unităților administrativ-teritoriale de către gestionari cu privire la obligațiile ce îi revin privind evaluarea populațiilor din speciile de mamifere prevăzute în anexa nr. 2, realizarea cotei de recoltă, asigurarea hranei complementare, acțiunile de îndepărtare a faunei cinegetice la solicitarea utilizatorului terenurilor agricole, precum și asupra situațiilor în care se pot produce pagube proprietarilor de terenuri agricole sau animale domestice”.

 

Art. 9 alin. (5) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (modificat prin Legea nr. 13/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 9, alin. (5) prevedea:

„(5) Asociațiile de vânătoare care au în gestiune fonduri cinegetice pot face, de comun acord, schimb de gestiuni ori cesionări de contracte de gestionare către alți gestionari licențiați, cu avizul administratorului fondului cinegetic național. Schimbul sau cesionarea se realizează cu păstrarea clauzelor cuprinse în contractele inițiale, modificându-se doar titularii de contracte prin acte adiționale încheiate între administrator și gestionarii în cauză”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 9, alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

„(5) Gestionarii fondului cinegetic, cu excepția regiilor publice de stat care au în gestiune fonduri cinegetice, pot face, de comun acord, schimb de gestiuni ori cesionări de contracte de gestionare către alți gestionari licențiați, cu avizul administratorului fondului cinegetic național. Schimbul sau cesionarea se realizează cu păstrarea clauzelor cuprinse în contractele inițiale, modificându-se doar titularii de contracte prin acte adiționale încheiate între administrator și gestionarii în cauză”.

 

Art. 13 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (modificat prin Legea nr. 13/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 prevedea:

„Art. 13

(1) Pentru pagubele produse culturilor agricole, silvice și animalelor domestice de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, cuprinse în anexele nr. 1 și 2, se acordă despăgubiri.

(2) Despăgubirile pentru pagubele produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexa nr. 1 se suportă după cum urmează:

a) pentru pagubele produse în fondurile cinegetice și în intravilan – de gestionarul faunei cinegetice de pe cuprinsul fondurilor cinegetice în cauză, dacă acesta nu și-a îndeplinit obligațiile pentru prevenirea pagubelor;

b) pentru pagubele produse în ariile naturale protejate, neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă – de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, din bugetul aprobat cu această destinație.

(3) Pentru situațiile în care atât gestionarul, cât și proprietarii de culturi agricole, silvice și de animale domestice și-au îndeplinit toate obligațiile pentru prevenirea pagubelor, despăgubirile se suportă de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, din bugetul aprobat cu această destinație.

(4) Despăgubirile pentru pagubele produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexa nr. 2 se suportă de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, din bugetul aprobat cu această destinație*).

(5) Constatarea pagubelor prevăzute la alin. (1)-(4) și emiterea deciziei comisiei de constatare se realizează în termen de maximum 72 de ore de la depunerea cererii scrise de către persoana păgubită, la unitatea administrativ-teritorială pe teritoriul căreia s-a produs paguba.

(6) Plățile către beneficiarii despăgubirilor se fac în termen de maximum 30 de zile de la emiterea deciziei de constatare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 13

(1) Pentru pagubele și/sau daunele produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, cuprinse în anexele nr. 1 și 2, se acordă despăgubiri.

(2) Despăgubirile pentru pagubele produse culturilor agricole, silvice și animalelor domestice de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexa nr. 1 se suportă după cum urmează:

a) pentru pagubele produse în fondurile cinegetice și în intravilan – de gestionarul faunei cinegetice de pe cuprinsul fondurilor cinegetice în cauză, dacă acesta nu și-a îndeplinit obligațiile pentru prevenirea pagubelor;

b) pentru pagubele produse în ariile naturale protejate, neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă – de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, din bugetul aprobat cu această destinație.

(3) Pentru situațiile în care gestionarul și-a realizat cota de recoltă pe sezonul încheiat, a asigurat hrana complementară, apa, după caz, și a efectuat 3 acțiuni de îndepărtare a faunei cinegetice la solicitarea utilizatorului terenului agricol, iar proprietarul a recoltat cultura agricolă până pe 15 decembrie a anului în curs, cu excepția pachetelor de agromediu, despăgubirile pentru pagubele produse de exemplare din speciile de faună cinegetică cuprinse în anexa nr. 1 se suportă de către autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare, prin structurile teritoriale de specialitate, din bugetul aprobat cu această destinație.

(4) Proprietarii de culturi agricole/silvice nu sunt obligați să asigure paza culturilor agricole/silvice și să amplaseze mijloace de îndepărtat exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic.

(5) Despăgubirile pentru pagubele și/sau daunele produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexa nr. 2 se suportă de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, din bugetul aprobat cu această destinație. Dacă există un protocol interinstituțional cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, plata se poate face și prin intermediul consiliului județean.

(6) Gestionarii fondurilor cinegetice care intervin în baza derogării acordate de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului în vederea relocării unui exemplar din speciile de faună cuprinse în anexa nr. 2 vor primi despăgubiri ce vor fi suportate de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului. Dacă există un protocol interinstituțional cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, plata se poate face și prin intermediul consiliului județean. Modalitatea de calcul al despăgubirilor se va stabili prin hotărâre a Guvernului.

(7) Despăgubirile pentru pagubele produse în urma accidentelor de circulație în care sunt implicate exemplare din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 și 2 se suportă de către administratorul drumului, dacă nu sunt montate indicatoare «atenție animale» sau de către conducătorul autovehiculului în cazul existenței acestui indicator.

(8) Constatarea pagubelor, evaluarea acestora și stabilirea răspunderii civile se realizează de către comisia de constatare în termen de maximum 72 de ore de la depunerea cererii scrise de către persoana păgubită la unitatea administrativ-teritorială pe teritoriul căreia s-au/s-a produs paguba și/sau dauna.

(9) Plățile despăgubirilor către beneficiari se fac în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării deciziei de plată de către conducătorul structurilor teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de vânătoare sau ale autorității publice centrale pentru protecția mediului, în funcție de domeniul de competență. Decizia de plată se emite în termen de 10 zile lucrătoare de la constatarea pagubelor și/sau daunelor”.

 

Art. 13^1 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (introdus prin Legea nr. 13/2020)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 13 se introduce un nou articol, art. 13^1, cu următorul conținut:

„Art. 13^1

(1) În cazul atacurilor exemplarelor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 și 2, soldate cu rănirea/decesul unei persoane fizice, se vor acorda victimei despăgubiri de către autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare și/sau de către autoritatea publică centrală care răspunde de mediu, care vor acoperi cheltuielile de spitalizare, cheltuielile de înmormântare, veniturile nete nerealizate în perioada în care victima a fost în incapacitate temporară de muncă, de la momentul producerii incidentului, precum și daune morale.

(2) Daunele morale prevăzute la alin. (1) vor fi proporționale cu zilele de inactivitate raportate la salariul în plată avut. În cazul în care victima nu este salariată se va acorda o sumă proporțională cu echivalentul salariului minim pe economie obținut de o persoană în activitate.

(3) În cazul decesului, se vor acorda sume compensatorii pentru familia victimei, reprezentând echivalentul unui salariu minim pe economie până la vârsta pensionări”.

 

Art. 14 alin. (2) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (modificat prin Legea nr. 13/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 14, alin. (2) prevedea:

„(2) Prejudiciul prevăzut la alin. (1) constă în scăderea nivelului numeric al faunei cinegetice și se calculează de experți tehnici judiciari în vânătoare, conform valorilor de despăgubiri prevăzute în anexele nr. 1 și 2”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 14, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Prejudiciul prevăzut la alin. (1) constă în scăderea nivelului numeric al faunei cinegetice față de efectivul optim și se calculează de experți tehnici judiciari în vânătoare, conform valorilor de despăgubiri prevăzute în anexele nr. 1 și 2”.

 

Art. 15 alin. (1) lit. a)-b) și lit. d) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (modificat prin Legea nr. 13/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 15 alin. (1), lit. a)-b) și lit. d) prevedeau:

„(1) În cazul fondurilor cinegetice pentru care s-au încheiat contracte de gestionare a faunei de interes cinegetic, gestionarul asigură plata tarifului de gestionare după cum urmează:

a) 81% din tarif, proprietarilor terenurilor;

b) 16% din tarif, bugetului de stat;

(…)

d) unitățile de învățământ de stat cu profil cinegetic și unitățile de cercetare științifică de stat cu profil cinegetic care gestionează fonduri cinegetice sunt scutite de la plata tarifului de gestionare pentru cotele de 16% și 3%”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 15 alin. (1), lit. a)-b) și lit. d) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) În cazul fondurilor cinegetice pentru care s-au încheiat contracte de gestionare a faunei de interes cinegetic, gestionarul asigură plata tarifului de gestionare după cum urmează:

a) 72% din tarif, proprietarilor terenurilor;

b) 25% din tarif, bugetului de stat;

(…)

d) unitățile de învățământ de stat cu profil cinegetic și unitățile de cercetare științifică de stat cu profil cinegetic care gestionează fonduri cinegetice sunt scutite de la plata tarifului de gestionare pentru cotele de 25% și 3%”.

 

Art. 17 alin. (2) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (modificat prin Legea nr. 13/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 17, alin. (2) prevedea:

„(2) Studiile de evaluare a efectivelor speciilor admise la vânătoare se întocmesc anual de către personalul cu specializare silvică sau cinegetică angajat al gestionarului fondurilor cinegetice și vor fi supuse aprobării administratorului”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 17, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Studiile de evaluare a efectivelor speciilor sedentare admise la vânătoare se întocmesc anual de către personalul cu specializare silvică sau cinegetică, angajat al gestionarului fondurilor cinegetice, sub coordonarea autorității publice centrale care răspunde de vânătoare 2”.

 

Art. 18 alin. (1) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (modificat prin Legea nr. 13/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 18, alin. (1) prevedea:

„(1) Gestionarii sunt obligați să asigure paza faunei cinegetice din fondurile cinegetice contractate cu cel puțin un paznic de vânătoare pe fiecare fond cinegetic, care îndeplinește condițiile legii și ale reglementărilor administratorului, angajat cu normă întreagă”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 18, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Gestionarii sunt obligați să asigure protecția faunei cinegetice din fondurile cinegetice contractate cu personal cu atribuții specifice, pe fiecare fond cinegetic, care îndeplinește condițiile legii și ale reglementărilor administratorului”.

 

Art. 19 alin. (2^1) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (modificat prin Legea nr. 13/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 19, alin. (2^1) prevedea:

„(2^1) Evaluarea populațiilor din speciile prevăzute în anexa nr. 2 se realizează de către gestionar, sub coordonarea autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului, cu anunțarea prealabilă a reprezentanților administratorului faunei cinegetice și administratorilor sau custozilor ariilor naturale protejate, după caz”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 19, alin. (2^1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2^1) Evaluarea populațiilor din speciile prevăzute în anexa nr. 2 se realizează de către gestionar împreună cu structurile teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului, cu anunțarea prealabilă a reprezentanților administratorului faunei cinegetice și administratorilor sau custozilor ariilor naturale protejate, după caz”.

 

Art. 19 alin. (2^1) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (introdus prin Legea nr. 13/2020)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 19, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^2), cu următorul conținut:

„(2^2) În activitatea de evaluare a populațiilor din speciile prevăzute în anexa nr. 2 pot participa, după anunțarea cu minimum 30 de zile înainte și reprezentanții județeni ai autorității publice centrale care răspunde de agricultură, reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale pe raza cărora se află fondurile cinegetice și un reprezentant al proprietarilor de terenuri”.

 

Art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (modificat prin Legea nr. 13/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 23 alin. (1), lit. c) prevedea:

„(1) În scopul gestionării durabile a faunei cinegetice, se interzic:

(…)

c) pășunatul animalelor domestice în terenul agricol între 6 decembrie și 24 aprilie, cu excepția cazurilor în care proprietarul animalelor domestice este proprietar sau deține cu orice titlu terenul agricol sau are acordul scris al deținătorului de teren pe care se pășunează;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 23 alin. (1), lit. c) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) În scopul gestionării durabile a faunei cinegetice, se interzic:

(…)

c) pășunatul animalelor domestice în terenul agricol între 6 decembrie și 24 aprilie, cu excepția cazurilor în care proprietarul animalelor domestice este proprietar sau deține cu orice titlu terenul agricol sau are acordul scris al deținătorului de teren agricol pe care se pășunează și care este înregistrat la unitatea administrativ-teritorială;”.

 

Art. 34 alin. (1) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (modificat prin Legea nr. 13/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 34, alin. (1) prevedea:

„(1) În interesul protejării faunei și florei sălbatice, al conservării habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii unor daune importante, în interesul sănătății și securității publice sau pentru alte rațiuni de interes public major, pe suprafețele din perimetrul intravilan construit sau împrejmuit, aeroporturi, gări, unități militare, recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică, a pisicilor și a câinilor hoinari se realizează în condițiile prezentei legi și ale cotelor de recoltă aprobate de gestionarul fondului cinegetic limitrof, pe baza unui contract de prestări servicii, cu respectarea prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice, la solicitarea consiliului local sau a administrației suprafeței împrejmuite, după caz, și cu acordul prealabil al proprietarului de teren”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 34, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) În interesul protejării faunei și florei sălbatice, al conservării habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii unor daune importante, în interesul sănătății și securității publice sau pentru alte rațiuni de interes public major, pe suprafețele din perimetrul intravilan construit sau împrejmuit, aeroporturi, gări, unități militare, recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică, a pisicilor și a câinilor hoinari se realizează în condițiile prezentei legi și ale cotelor de recoltă sau ale derogărilor aprobate de gestionarul fondului cinegetic limitrof, pe baza unui contract de prestări servicii, cu respectarea prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice, la solicitarea consiliului local sau a administrației suprafeței împrejmuite, după caz, și cu acordul prealabil al proprietarului de teren”.

 

Art. 39 alin. (1) lit. ad) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (modificat prin Legea nr. 13/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 39 alin. (1), lit. ad) prevedea:

„(1) Fără a se aduce atingere prevederilor art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011 , cu modificările și completările ulterioare, sunt interzise și următoarele:

(…)

ad) utilizarea, pentru tirul pe timp de noapte, a dispozitivelor de ochire care funcționează pe principiul laser, a sistemelor de ochire pe timp de noapte cuprinzând convertizoare sau amplificatoare electronice de lumină reziduală, a dispozitivelor de vedere în infraroșu și a dispozitivelor cu termoviziune;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 39 alin. (1), lit. ad) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Fără a se aduce atingere prevederilor art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011 , cu modificările și completările ulterioare, sunt interzise și următoarele:

(…)

ad) utilizarea, pentru tirul pe timp de noapte, a dispozitivelor de ochire care funcționează pe principiul laser, a sistemelor de ochire pe timp de noapte cuprinzând convertizoare sau amplificatoare electronice de lumină reziduală, a dispozitivelor de vedere în infraroșu și a dispozitivelor cu termoviziune, cu excepția utilizării dispozitivelor de iluminare a țintelor pentru vânarea speciilor mistreț, șacal și vulpe, cu derogare de la autoritatea publică centrală care răspunde de mediu”.

 

Art. 42 alin. (1) lit. m) și lit. o) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (modificat prin Legea nr. 13/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 42 alin. (1), lit. m) și lit. o) prevedeau:

„(1) Constituie infracțiune de braconaj și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, următoarele fapte:

(…)

m) vânătoarea la lumina farurilor sau a dispozitivelor de iluminare, prin utilizarea lor în timpul deplasării, precum și prin fixarea vânatului în vederea tragerii prin metoda la pândă și vânătoarea prin folosirea dispozitivelor prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. ad);

(…)

o) utilizarea, indiferent de scop, a substanțelor chimice care provoacă intoxicarea, sterilitatea sau moartea exemplarelor de faună cinegetică;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 42 alin. (1), lit. m) și lit. o) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Constituie infracțiune de braconaj și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, următoarele fapte:

(…)

m) vânătoarea la lumina farurilor sau a dispozitivelor de iluminare, cu excepția situațiilor de urgență stabilite prin derogări acordate de autoritatea publică centrală care răspunde de mediu pentru recoltarea exemplarelor din specia mistreț în vederea prevenirii pagubelor sau pentru combaterea epizootiilor, și vânătoarea prin folosirea dispozitivelor prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. ad);

(…)

o) utilizarea, indiferent de scop, a substanțelor chimice care provoacă intoxicarea, sterilitatea sau moartea exemplarelor de faună cinegetică, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 1 lit. ad);”.

 

Art. 43 alin. (1) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (modificat prin Legea nr. 13/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 43, alin. (1) prevedea:

„(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă nerespectarea prevederilor art. 39 lit. g) și z)”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 43, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f1) și art. 39 alin. (1) lit. g) și z)”.

Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 – modificări (Legea nr. 13/2020) was last modified: ianuarie 15th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter