Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A – modificări (O.U.G. nr. 67/2019)

30 sept. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 570

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A

(rep. M. Of. nr. 260 din 18 aprilie 2007) 

 

O.U.G nr. 67/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A., precum și a Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale

(M. Of. nr. 784 din 26 septembrie 2019)

 

– modifică: art. 1 alin. (1) și (2); art. 4; art. 5 alin. (2); art. 12 alin. (3); art. 12 alin. (3^1) lit. a).

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

– introduce: art. 2 lit. f^1); art. 11 alin. (2^1)-(2^6); art. 12 alin. (3^2); art. 18 alin. (3^1).

 

În M. Of. nr. 784 din 26 septembrie 2019, s-a publicat O.U.G nr. 67/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A., precum și a Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A.

 

Art. 1 alin. (1) și (2) din Legea nr. 96/2000  (modificate prin O.U.G. nr. 67/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (1) și (2) prevedeau următoarele aspecte:

„(1) Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A., denumită în continuare EXIMBANK – S.A., este o instituție specializată, prin care se derulează activități de susținere a mediului de afaceri românesc și a tranzacțiilor internaționale prin instrumente financiar-bancare și de asigurări specifice.”

și

„(2) EXIMBANK – S.A. își desfășoară activitatea în numele și în contul statului, precum și în nume și în cont propriu, realizând pentru persoanele juridice legal constituite, rezidente sau nerezidente, finanțări, cofinanțări, refinanțări, garantări, alte operațiuni bancare, asigurări și reasigurări ale operațiunilor de comerț exterior românesc.”

 

Noua reglementare

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (1) și (2) se modifică și vor avea următorul conținut:

(1) Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A., denumită în continuare EXIMBANK – S.A., este o instituție de credit specializată, prin care se derulează activități de susținere a mediului de afaceri românesc și a tranzacțiilor internaționale prin instrumente financiar-bancare și de asigurări specifice.

și

(2) EXIMBANK – S.A. își desfășoară activitatea în nume și în cont propriu, realizând, în limita autorizației acordate de către Banca Națională a României, activități bancare destinate persoanelor fizice și juridice, precum și în numele și contul statului, realizând pentru persoanele juridice legal constituite, rezidente sau nerezidente, finanțări, cofinanțări, refinanțări, garantări, alte operațiuni bancare, asigurări și reasigurări ale operațiunilor de comerț exterior românesc.

 

Art. 4 din Legea nr. 96/2000  (modificat prin O.U.G. nr. 67/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 prevedea următoarele aspecte de interes:

„Art. 4 – EXIMBANK – S.A. este condusă de un consiliu de administrație numit de adunarea generală a acționarilor, format din 7 membri: președintele consiliului de administrație, care este și președintele executiv al băncii, 2 vicepreședinți, care sunt și vicepreședinții executivi ai băncii, și 4 membri.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 4 – EXIMBANK – S.A. este condusă de un consiliu de administrație numit de adunarea generală a acționarilor, format din 7 membri, din care 4 administratori neexecutivi și 3 administratori executivi, respectiv președintele executiv al băncii și doi vicepreședinți executivi. Președintele consiliului de administrație este desemnat de către adunarea generală ordinară a acționarilor dintre membrii neexecutivi independenți.

 

 

Art. 5 alin. (2) din Legea nr. 96/2000  (modificat prin O.U.G. nr. 67/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (2) prevedea următoarele aspecte:

„(2) Consiliul de administrație poate să delege o parte dintre atribuțiile sale Comitetului de direcție.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Consiliul de administrație poate să delege o parte dintre atribuțiile sale Comitetului de direcție, format din președintele executiv și din cel mult 4 vicepreședinți executivi.

 

 

Art. 12 alin. (3) din Legea nr. 96/2000  (modificat prin O.U.G. nr. 67/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 alin. (3) prevedea următoarele aspecte:

„(3) Pentru administrarea fondurilor menționate la art. 10 EXIMBANK – S.A. percepe comisioane, care vor fi aprobate prin proceduri interne de Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior și care vor fi decontate pe seama acestor fonduri.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

(3) Pentru administrarea fondurilor prevăzute la art. 10 lit. a) – e), EXIMBANK – S.A. percepe comisioane care vor fi aprobate prin proceduri interne de Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și care vor fi decontate pe seama acestor fonduri.

 

 

Art. 12 alin. (3^1) lit. a) din Legea nr. 96/2000  (modificat prin O.U.G. nr. 67/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 alin. (3^1) lit. a) prevedea următoarele aspecte:

„(3^1) Prin excepție de la alin. (1), fondul prevăzut la art. 10 lit. f) va fi utilizat de Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. pentru achitarea angajamentelor asumate de aceasta în numele și în contul statului pentru:

a) participarea la constituirea capitalului social al Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări;”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (3^1) lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:

(3^1) Prin excepție de la alin. (1), fondul prevăzut la art. 10 lit. f) va fi utilizat de Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. pentru achitarea angajamentelor asumate de aceasta în numele și în contul statului pentru:

a) participarea la constituirea capitalului social al Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări, constând în: aport la capitalul social al fondului și cheltuieli aferente, de tipul comisioane de transfer sau prime de egalizare. Alte cheltuieli de tipul costurilor directe necesare exercitării mandatului de către EXIMBANK – S.A. se suportă din comisioanele prevăzute la alin. (3);

 

Art. 2 lit. f^1) din Legea nr. 96/2000  (introdusă prin O.U.G. nr. 67/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2, după lit. f) se introduce o nouă literă, lit. f^1), cu următorul cuprins:

f^1) administrarea și derularea activităților specifice de bancă cu vocație universală, menite să crească gradul de intermediere financiară și accesul persoanelor fizice la produse financiar-bancare specializate;

 

Art. 11 alin. (2^1) – (2^6) din Legea nr. 96/2000  (introduse prin O.U.G. nr. 67/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 11, după alin. (2) se introduc șase noi alineate, alin. (2^1) – (2^6), cu următorul cuprins:

(2^1) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), EXIMBANK – S.A. poate finanța fondurile prevăzute la art. 10 în limita sumelor și la termenele pentru care s-a stabilit prin convenție menținerea acestora pe perioade de timp determinate, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2^1).

(2^2) Fondurile puse la dispoziție de EXIMBANK – S.A. potrivit prevederilor alin. (2^1) reprezintă plasament al EXIMBANK – S.A. la Ministerul Finanțelor Publice și cu aceste sume se majorează fondurile prevăzute la art. 10. Fondurile prevăzute la art. 10 constituie sursa de rambursare a fondurilor puse la dispoziție de EXIMBANK – S.A. potrivit alin. (2^1).

(2^3) Rambursarea finanțărilor se va face pe măsura ajungerii la scadență a plasamentelor Ministerului Finanțelor Publice la EXIMBANK – S.A., în ordinea cronologică a scadenței acestora.

(2^4) În scopul calculului dobânzii datorate de EXIMBANK – S.A. pentru fondurile menținute pe perioade de timp determinate, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2^1), din sumele plasate de Ministerul Finanțelor Publice la EXIMBANK – S.A. se vor deduce sumele plasate de EXIMBANK – S.A. potrivit alin. (2^3).

(2^5) Aprobarea finanțărilor acordate de către EXIMBANK – S.A. potrivit prevederilor alin. (2^1) se realizează odată cu aprobarea operațiunilor specifice de finanțare, cofinanțare, refinanțare, asigurare, reasigurare și garantare, în limita maximă a expunerilor stabilite de către Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări.

(2^6) Responsabilitatea privind stabilirea valorii fondurilor puse la dispoziție de EXIMBANK – S.A. conform alin. (2^1), calcularea dobânzii și a sumelor deduse din plasamentele efectuate de EXIMBANK – S.A., conform alin. (2^1), precum și raportarea utilizării acestor fonduri revine EXIMBANK – S.A., prin direcțiile de specialitate și Comitetul de direcție.

 

 

Art. 12 alin. (3^2) din Legea nr. 96/2000  (introdus prin O.U.G. nr. 67/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 12, după alin. (3^1) se introduce un nou alineat, alin. (3^2), cu următorul cuprins:

(3^2) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să vireze EXIMBANK – S.A. echivalentul în lei la cursul BNR valabil la data efectuării plății către EXIMBANK – S.A. al contribuției aferente participării României la Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări plus o marjă de 3% pentru acoperirea unei eventuale diferențe de curs valutar la data efectuării plății la extern de către EXIMBANK – S.A. Diferența în lei rămasă neutilizată de către EXIMBANK – S.A. după efectuarea schimbului valutar pentru plata la extern va fi restituită Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 10 zile de la data efectuării plății la extern de către EXIMBANK – S.A.

 

 

Art. 18 alin. (3^1) din Legea nr. 96/2000  (introdus prin O.U.G. nr. 67/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 18, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:

(3^1) EXIMBANK – S.A. efectuează operațiuni bancare destinate persoanelor fizice, menite să asigure diversificarea activităților desfășurate, inclusiv a surselor de finanțare, creșterea gradului de intermediere financiară și accesul persoanelor fizice la produse financiar-bancare specializate.

 

 

Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A – modificări (O.U.G. nr. 67/2019) was last modified: septembrie 27th, 2019 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter