Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – modificări (Legea nr. 126/2015)

11 iun. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1529

Despre

 • M. Of. nr. 395 din 5 iunie 2015
 • Legea nr. 126/2015
 • Modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 95/2006
(M. Of. nr. 372 din 28 aprilie 2006; cu modif. ult.)
Legea nr. 126/2015
(M. Of. nr. 395 din 5 iunie 2015)
modifică: art. 17 alin. (2) lit. c), art. 175 alin. (5), art. 175 alin. (6), art. 176 alin. (1), art. 177 alin. (1), art. 190 alin. (3) lit. a), art. 204, art. 238, art. 239
introduce: art. 175 alin. (51), art. 175 alin. (8)
abrogă: art. 2391


În M. Of. nr. 395 din 5 iunie 2015, s-a publicat Legea nr. 126/2015 privind aprobarea O.G. nr. 11/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (M. Of. nr. 84 din 30 ianuarie 2015).

Legea nr. 126/2015 modifică indirect Legea nr. 95/2006 (M. Of. nr. 372 din 28 aprilie 2006; cu modif. ult. )

Art. 17 alin. (2) lit. c) Legea nr. 95/2006 (modificată prin Legea nr. 126/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 17 alin. (2) lit. c) prevedea faptul că în scopul îndeplinirii acestor obiective, autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București aveau, în principal, mai multe atribuții, printre care și aceea de a urmări aplicarea criteriilor de control al calității serviciilor medicale pe baza standardelor de acreditare adoptate de către Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate;

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 17 alin. (2) lit. c) prevede: faptul că în scopul îndeplinirii acestor obiective, autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București au, în principal, următoarele atribuții: „(…) c) urmăresc aplicarea criteriilor de control al calității serviciilor medicale pe baza standardelor de acreditare adoptate de către Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate”.

 

Art. 175 alin. (5) Legea nr. 95/2006 (modificată prin Legea nr. 126/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 175 alin. (5) prevedea: Din Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor făceau parte reprezentanți ai Președinției, Guvernului, Academiei Române, Colegiului Medicilor din România, Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România. Membrii Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor, precum și rudele sau afinii acestora până la gradul al IV-lea inclusiv erau incompatibili cu calitatea de membru în organele de conducere ale spitalelor și nu puteau deține cabinete sau clinici private.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 175 alin. (5) prevede: „Colegiul director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, organism colectiv de conducere al Autorității, este format din reprezentanți ai următoarelor autorități, instituții și organizații profesionale:

 1. a) un reprezentant al Administrației Prezidențiale;
 2. b) 2 reprezentanți ai Guvernului României;
 3. c) un reprezentant al Academiei Române;
 4. d) un reprezentant al Academiei de Științe Medicale;
 5. e) un reprezentant al Asociației Naționale a Universităților de Medicină și Farmacie din România;
 6. f) un reprezentant al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;
 7. g) un reprezentant al Colegiului Medicilor din România;
 8. h) un reprezentant al Colegiului Medicilor Dentiști din România;
 9. i) un reprezentant al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
 10. j) un reprezentant al Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România;
 11. k) un reprezentant al Asociației Spitalelor din România;
 12. l) un reprezentant al Asociației Spitalelor Private din România;
 13. m) un reprezentant al Asociației Naționale a Farmaciștilor de Spital din România;
 14. n) un reprezentant al Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București;
 15. o) un reprezentant al Societății Naționale de Medicină a Familiei;
 16. p) 3 reprezentanți desemnați de organizațiile sindicale reprezentative la nivel de sector sanitar;
 17. q) 3 reprezentanți desemnați de asociațiile reprezentative ale pacienților la nivel național;
 18. r) președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate”.

 

Art. 175 alin. (51) Legea nr. 95/2006 (modificată prin Legea nr. 126/2015)

Noua reglementare

La art. 175, după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (51).

Potrivit noii reglementări, art. 175 alin. (51) dispune: „Membrii Colegiului director, precum și rudele sau afinii acestora până la gradul al II – lea inclusiv, sunt incompatibili cu calitatea de angajat al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, cu cea de membru în organele de conducere sau de asociat al unităților sanitare, precum și al societăților cu profil de asigurări, farmaceutic sau de aparatură medicală”.

 

Art. 175 alin. (6) Legea nr. 95/2006 (modificată prin Legea nr. 126/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 175 alin. (6) stabilea faptul că pentru obținerea acreditării se percepea o taxă de acreditare, al cărei nivel se aproba prin ordin al Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor, la propunerea ministrului sănătății publice.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 175 alin. (6) stabilește: „Pentru obținerea acreditării se percepe o taxă de acreditare, valabilă pentru un ciclu de acreditare, al cărei nivel se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, la propunerea fundamentată a Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate”.

 
Art. 175 alin. (8) Legea nr. 95/2006 (modificată prin Legea nr. 126/2015)

Noua reglementare

La art. 175, după alin. (7) se introduce un nou alineat, alin. (8).

Potrivit noii reglementări, art. 175 alin. (8) stabilește: „Pentru îndeplinirea misiunii sale, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate colaborează, pe bază de contracte civile, încheiate potrivit prevederilor Codului civil, cu evaluatori de servicii de sănătate și experți în domeniul de activitate al Autorității”.

 

Art. 176 alin. (1) Legea nr. 95/2006 (modificată prin Legea nr. 126/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 176 alin. (1) dispunea faptul că procedurile, standardele și metodologia de acreditare se elaborau de către Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor și se aprobau prin ordin al ministrului sănătății publice.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 176 alin. (1) dispune: „Procedurile, standardele și metodologia de acreditare, valabile pentru un ciclu de acreditare de 5 ani, se elaborează de către Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, se adoptă prin consensul autorităților, instituțiilor și organizațiilor care au reprezentanți în Colegiul director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate și se aprobă prin ordin al ministrului sănătății”.

 

Art. 177 alin. (1) Legea nr. 95/2006 (modificată prin Legea nr. 126/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 177 alin. (1) prevedea faptul că acreditarea era valabilă 5 ani. Înainte de expirarea termenului, unitatea sanitară solicita evaluarea în vederea reacreditării.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 177 alin. (1) prevede: „Acreditarea este valabilă pentru o perioadă de 5 ani. Înainte de expirarea termenului, unitatea sanitară solicită evaluarea în vederea intrării într-un nou ciclu de acreditare”.

 

Art. 190 alin. (3) lit. a) Legea nr. 95/2006 (modificată prin Legea nr. 126/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 190 alin. (3) lit. a) prevedea faptul că finanțarea Spitalului Clinic Universitar de Urgență Elias se asigura de la bugetul de stat, pentru situația prevăzută la alin. (2) lit. b), d) și e), prin bugetul Academiei Române și prin transfer din bugetul Ministerului Sănătății către bugetul Spitalului Elias, pe bază de contract încheiat între ordonatorii de credite;

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 190 alin. (3) lit. a) prevede faptul că finanțarea Spitalului Clinic Universitar de Urgență Elias se asigură: „(…) a) de la bugetul de stat, pentru situația prevăzută la alin. (2) lit. b), d) și e), prin bugetul Academiei Române și prin transfer din bugetul Ministerului Sănătății, prin Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, către bugetul Spitalului Universitar de Urgență Elias, pe bază de contract încheiat între ordonatorii de credite”.

 

Art. 204 Legea nr. 95/2006 (modificată prin Legea nr. 126/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 204 prevedea la alin. (1) faptul că, dacă în termen de un an de la aprobarea procedurilor, standardelor și metodologiei de acreditare prevăzute la art. 176 alin. (1) spitalele nu solicitau acreditarea în condițiile legii, acestea pierdeau dreptul de a mai fi finanțate din fonduri publice.

De asemenea, la alin. prevedea faptul că, dacă spitalele acreditate nu solicitau reacreditarea, în condițiile legii, cu cel puțin 6 luni înainte de încetarea valabilității acreditării, pierdeau dreptul de a mai fi finanțate din fonduri publice.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 204 prevede: „(1) Dacă în termen de un an de la obținerea autorizației sanitare de funcționare spitalele nu solicită acreditarea în condițiile legii, acestea pierd dreptul de a mai fi finanțate din fonduri publice.

(2) Dacă spitalele acreditate nu solicită intrarea într-un nou ciclu de acreditare cu cel puțin 9 luni înainte de încetarea valabilității acreditării, pierd dreptul de a mai fi finanțate din fonduri publice”.

 

Art. 238 Legea nr. 95/2006 (modificată prin Legea nr. 126/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 238 prevedea faptul că asigurarea calității serviciilor din pachetul de bază pentru asigurați revenea CNAS prin respectarea următoarelor măsuri:

 1. a) acceptarea încheierii de contracte numai cu furnizori autorizați și evaluați conform legii;
 2. b) existența unui sistem informațional corespunzător asigurării unei evidențe primare privind diagnosticul și terapia aplicată;
 3. c) respectarea de către furnizori a criteriilor de calitate a asistenței medicale și stomatologice, elaborate de către Ministerul Sănătății și CNA.
 4. d) utilizarea pentru tratamentul afecțiunilor numai a medicamentelor din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman;
 5. e) utilizarea materialelor sanitare și a dispozitivelor medicale autorizate, conform legii.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 238 prevede: „(1) Evaluarea calității serviciilor de sănătate în vederea acreditării unităților sanitare revine Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate.

(2) Evaluarea și acreditarea unităților sanitare se face în baza standardelor, procedurilor și metodologiei elaborate de Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate.

(3) CNAS încheie contracte numai cu unitățile sanitare acreditate care respectă următoarele condiții:

 1. a) dispun de un sistem informațional și informatic a cărui utilizare permite evidența, raportarea, decontarea și controlul serviciilor medicale efectuate, conform cerințelor CNAS;
 2. b) utilizează pentru tratamentul afecțiunilor numai medicamente din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman;
 3. c) utilizează materiale sanitare și dispozitive medicale autorizate, conform legii”.

 

Art. 239 Legea nr. 95/2006 (modificată prin Legea nr. 126/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 239 dispune la primul alineat: Criteriile privind calitatea asistenței medicale acordate asiguraților se elaborau de Ministerul Sănătății Publice și CNAS și se refereau la diagnostic și tratamentul medico-chirurgical și stomatologic.

De asemenea, la alineatul următor stabilea faptul: Criteriile erau obligatorii pentru toți furnizorii de servicii medicale care încheiaseră contracte cu casele de asigurări.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 239 dispune: „Calitatea serviciilor de sănătate furnizate de către unitățile sanitare este verificată, în cursul unui ciclu de acreditare, de către structurile de control al calității serviciilor de sănătate din cadrul Ministerului Sănătății și al direcțiilor de sănătate publică”.

 

Art. 2391 Legea nr. 95/2006 (modificată prin Legea nr. 126/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2391 prevedea faptul că în vederea respectării calității serviciilor medicale furnizate asiguraților, CNAS și casele de asigurări de sănătate organizau controlul activității medicale, pe baza criteriilor prevăzute la art. 238 lit. c) și la art. 239.

 

Noua reglementare

Art. 2391 – abrogat.

 

Alte prevederi ale Legii nr. 126/2015

Potrivit art. II, în vederea asigurării funcționării Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, numărul maxim de posturi, aprobat și finanțat în anul 2015 pentru Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor, se suplimentează cu 25 de posturi.

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății – modificări (Legea nr. 126/2015) was last modified: iunie 11th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter