Legea nr. 56/2021 privind suplimentele alimentare – prezentare generală, control şi sancţiuni

5 apr. 2021
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
79 views
Actul publicat în Monitorul OficialSumar
 

Legea nr. 56/2021 privind suplimentele alimentare

(M. Of. nr. 332 din 1 aprilie 2021)

 

 

Prin Legea nr. 56/2021 se stabilește cadrul legal referitor la suplimentele alimentare, comercializate ca produse alimentare și prezentate ca atare și se prezintă sancțiunile specifice.

În M. Of. nr. 332 din 1 aprilie 2021 a fost publicată Legea nr. 56/2021 privind suplimentele alimentare. În continuare, vom prezenta dispozițiile relevante din cadrul acestui act normativ.

Astfel, cuprinsul acestei legi este:

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

CAPITOLUL II: Condiții generale privind suplimentele alimentare

CAPITOLUL III: Control și sancțiuni

CAPITOLUL IV: Dispoziții finale

 

Potrivit art. 1: „(1) Prezenta lege stabilește cadrul legal referitor la suplimentele alimentare, comercializate ca produse alimentare și prezentate ca atare.

(2) Ministerul Sănătății este autoritatea competentă în domeniul suplimentelor alimentare pe bază de:

a) vitamine, minerale;

b) amestecuri de vitamine și/sau minerale;

c) substanțe cu efect nutrițional sau fiziologic, altele decât vitamine și minerale;

d) amestecuri de vitamine și/sau minerale cu substanțe cu efect nutrițional sau fiziologic, altele decât vitamine și minerale;

e) amestecuri de vitamine și/sau minerale cu extracte vegetale și/sau animale;

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

f) amestecuri de vitamine și/sau minerale cu extracte vegetale și/sau animale, cu substanțe cu efect nutrițional sau fiziologic, cu plante și/sau produse ale stupului.

(3) Pentru amestecurile care conțin ingredientele prevăzute la alin. (2) lit. a)-c) consumate ca ingrediente prevăzute la alin. (2) lit. d)-f) notificarea se face la Ministerul Sănătății, după primirea avizului tehnic consultativ emis de Comitetul tehnic prevăzut la art. 5 din Legea nr. 491/2003 privind plantele medicinale și aromatice, precum și produsele stupului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar pentru extractele vegetale, plantele medicinale și aromatice, precum și pentru produsele stupului, avizul tehnic consultativ este solicitat de Ministerul Sănătății.

(4) Prevederile prezentei legi protejează sănătatea consumatorilor, asigură condițiile pentru informarea corectă și completă a consumatorilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, și pentru prevenirea practicilor comerciale incorecte.

(5) Dispozițiile prezentei legi nu sunt aplicabile medicamentelor definite în titlul XVIII “Medicamentul” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și nici suplimentelor alimentare pe bază de plante medicinale, aromatice și produse ale stupului, reglementate prin Legea nr. 491/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

Art. 2 prezintă termenii și expresiile specifice acestei legi, astfel:

„a) suplimente alimentare – produse alimentare al căror scop este de a completa regimul alimentar și care reprezintă surse concentrate de nutrienți sau alte substanțe cu efect nutrițional sau fiziologic, singure sau în combinație, comercializate sub formă de doză, respectiv în forme de prezentare cum ar fi capsule, comprimate, pilule sau alte forme similare, cașete cu pulbere, fiole de lichid, flacoane cu picurător și alte forme similare de lichide și pulberi destinate să fie luate în cantități mici, unitare, măsurate;

b) nutrienți – vitamine, minerale și alte substanțe cu efect nutrițional sau fiziologic;

c) substanțe cu efect nutrițional sau fiziologic, altele decât vitamine și minerale – aminoacizii, enzimele, prebioticele și probioticele, acizii grași esențiali, extractele vegetale, inclusiv plante, alge, licheni, ciuperci, precum și extractele și uleiurile esențiale ale acestora și/sau extractele animale, substanțe bioactive autorizate și incluse în Catalogul Novel-Food – alimente noi, al Uniunii Europene;

d) extract – substanță sau amestec de substanțe preparat prin concentrarea până la un anumit grad a produselor extrase din diferite materii vegetale sau animale, proaspete ori uscate;

e) supliment alimentar contrafăcut – suplimentul alimentar pentru care se prezintă în mod fals identitatea, inclusiv ambalajul și etichetarea, denumirea și compoziția în ceea ce privește oricare dintre componentele sale, inclusiv cantitatea componentelor respective;

f) produsele stupului care pot fi ingrediente în suplimentele alimentare – polenul, propolisul, mierea și lăptișorul de matcă, potrivit art. 1 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 491/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

g) notificare – înștiințarea autorității competente privind punerea pe piață a unui supliment alimentar;

h) certificat de notificare – act administrativ eliberat de Ministerul Sănătății, denumit în continuare autoritatea competentă, în urma notificării produsului;

i) doză zilnică de consum – cantitatea recomandată de către producător pentru consumul zilnic, în funcție de forma de condiționare a suplimentului alimentar respectiv;

j) comunicare comercială – orice formă de comunicare destinată să promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale.”

Art. 3 precizează următoarele aspecte de interes:

(1) Introducerea pe piață de către producător, importator sau persoana responsabilă cu plasarea produsului pe piață în România a suplimentelor alimentare se realizează pe baza certificatului de notificare.

(2) Modificările privind calitatea și/sau compoziția suplimentelor alimentare determină anularea certificatului de notificare.”

Trebuie să ținem cont de faptul că suplimentele alimentare se comercializează consumatorului final numai sub formă preambalată, așa cum reiese din art. 4.

 

Un capitol important este Capitolul III, care prezintă controlul și sancțiunile:

Art. 9

(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

a) etichetarea neconformă cu legislația în vigoare a suplimentelor alimentare, având în vedere și prevederile art. 14 alin. (2);

b) încadrarea suplimentelor alimentare în altă categorie de produse alimentare sau dispozitive medicale, cu scopul eludării dispozițiilor prezentei legi;

c) comercializarea suplimentelor alimentare care au depășit data durabilității minimale;

d) comercializarea suplimentelor alimentare fără certificat de notificare;

e) nerespectarea prevederilor legale referitoare la ingredientele din listele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) și c);

f) publicitatea neconformă cu legislația în vigoare a suplimentelor alimentare.

(2) Faptele prevăzute la alin. (1) lit. a) și f) se sancționează cu amendă contravențională de la 3.000 lei la 10.000 lei și oprirea temporară de la comercializare, până la intrarea în legalitate.

(3) Fapta prevăzută la alin. (1) lit. b) se sancționează cu amendă contravențională de la 10.000 lei la 12.000 lei și oprirea de la comercializare, până la remedierea abaterii.

(4) Fapta prevăzută la alin. (1) lit. c) se sancționează cu amendă contravențională de la 7.000 lei la 9.000 lei și oprirea definitivă de la comercializare.

(5) Faptele prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) se sancționează cu amendă contravențională de la 13.000 lei la 15.000 lei și oprirea definitivă de la comercializare.

(6) În cazul contravenției de la alin. (1) lit. e), neconformitatea se notifică pe sistemul rapid de alertă pentru alimente și furaje, iar certificatul de notificare se anulează de către autoritatea competentă.

Art. 10

(1) Autoritatea competentă asigură controlul respectării prevederilor prezentei legi, constată contravențiile și aplică sancțiunile pentru nerespectarea prevederilor acesteia.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru faptele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) și f) se fac de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, la sesizarea autorității competente.

Art. 11

Contravențiile la prezenta lege și sancțiunile se completează cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, cu modificările și completările ulterioare, emisă în baza Legii nr. 254/2010 pentru abrogarea Legii nr. 98/1984 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică.

Art. 12

Prevederile art. 9 se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 13

Fapta persoanei de a prepara sau fabrica suplimente alimentare contrafăcute, precum și aceea de a introduce pe piață, a oferi, vinde sau distribui astfel de suplimente alimentare, cunoscând că acestea sunt contrafăcute, constituie infracțiune și se pedepsește potrivit prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.”

Legea nr. 56/2021 privind suplimentele alimentare – prezentare generală, control și sancțiuni was last modified: aprilie 5th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter