Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri – modificări (O.U.G. nr. 26/2019)

25 apr. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1498

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE
Actul modificator

Sumar

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri

(M. Of. nr. 947 din 22 decembrie 2015; cu modif. ult.)

 

   

 

O.U.G.  nr. 26/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative

(M. Of. nr. 309 din 19 aprilie 2019)

– modifică: art. 1 alin. (3) lit. a), art. 4 alin. (4), art. 5 alin. (2) lit. a)-c), art. 7, art. 8, art. 9, art. 11 alin. (2);

– introduce: art. 4^1, art. 13 alin. (1) lit. d)-l);

– abrogă: art. 1 alin. (3) lit. b) și lit. d).

 

În M. Of. nr. 309 din 19 aprilie 2019, s-a publicat O.U.G.  nr. 26/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Astfel, respectiva ordonanță aduce unele modificări, dar și completări următoarelor acte normative:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (M. Of. nr. 947 din 22 decembrie 2015; cu modif. ult.);

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015; cu modif. ult.);

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (M. Of. nr. 652 din 28 august 2015; cu modif. ult.);

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (M. Of. nr. 345 din 18 mai 2011; cu modif. ult.).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri .

 

Art. 1 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (modificat prin O.U.G. nr. 26/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 1 alin. (3), lit. a) prevedea:

„(3) Instituțiile publice nu au calitatea de beneficiari în sensul prevăzut de prezenta lege, cu excepția:

a) serviciilor de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale și a grădinilor botanice din subordinea universităților, pentru activitățile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. l), m) și o);”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 1 alin. (3), lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Instituțiile publice nu au calitatea de beneficiari în sensul prevăzut de prezenta lege, cu excepția:

a) serviciilor de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale și a grădinilor botanice din subordinea universităților, pentru activitățile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. g) și i);”.

 

Art. 1 alin. (3) lit. b) și lit. d) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (abrogat prin O.U.G.  nr. 26/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 1 alin. (3), lit. b) și lit. d) prevedeau:

„(3) Instituțiile publice nu au calitatea de beneficiari în sensul prevăzut de prezenta lege, cu excepția:

(…)

b) unităților din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului pentru domeniile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. p)-s);

(…)

d) instituțiilor publice autorizate să efectueze cercetări arheologice, conform normelor existente în domeniu, respectiv universități, institute de cercetare, instituții cu profil muzeal, pentru domeniul prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. k)”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 1 alin. (3), lit. b) și lit. d) se abrogă.

 

Art. 4 alin. (4) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (modificat prin O.U.G. nr. 26/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 4, alin. (4) prevedea:

„(4) Niciun zilier nu poate presta activități pentru același beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepția zilierilor care prestează activități în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităților acreditate, precum și în domeniul viticol; în cazul acestora, perioada nu poate depăși 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4, alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

„(4) Niciun zilier nu poate presta activități pentru același beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepția zilierilor care prestează activități în domeniul agriculturii, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităților acreditate, precum și în domeniul viticol; în cazul acestora, perioada nu poate depăși 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic”.

 

Art. 4^1 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (introdus prin O.U.G.  nr. 26/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 4 se introduce un nou articol, art. 4^1, cu următorul conținut:

„Art. 4^1

La data de 20 decembrie 2019 se înființează Registrul electronic de evidență a zilierilor, ca singura modalitate de transmitere a datelor privind evidența zilierilor. Sistemul informatic aferent Registrului electronic de evidență a zilierilor se achiziționează de Inspecția Muncii, în condițiile legii. Metodologia de întocmire și transmitere a registrului electronic de evidență a zilierilor, precum și înregistrările care se efectuează în acesta se stabilesc prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la înființarea registrului electronic de evidență a zilierilor”.

 

Art. 5 alin. (2) lit. a)-c) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (modificat prin O.U.G.  nr. 26/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 5 alin. (2), lit. a)-c) prevedeau:

„(2) Beneficiarul are următoarele obligații:

a) să înființeze Registrul de evidență a zilierilor conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta lege. Registrele de evidență a zilierilor se păstrează la sediul beneficiarului și/sau la punctele de lucru, după caz;

b) să completeze Registrul de evidență a zilierilor, înainte de începerea activității, conform instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta lege;

c) să prezinte Registrul de evidență a zilierilor organelor de control abilitate;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5 alin. (2), lit. a)-c) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(2) Beneficiarul are următoarele obligații:

a) să înființeze, să completeze și să transmită Registrul electronic de evidență a zilierilor conform metodologiei și modelului stabilite prin ordinul ministrului muncii și justiției sociale;

b) să transmită Registrul electronic de evidență a zilierilor inspectoratului teritorial de muncă, zilnic, înainte de începerea activității de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu beneficiarul;

c) să prezinte Registrul electronic de evidență a zilierilor organelor de control abilitate;”.

 

Art. 7 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (modificat prin O.U.G. nr. 26/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 prevedea:

„Art. 7

(1) Plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestată de zilier este în sarcina beneficiarului.

(2) Cuantumul impozitului prevăzut la alin. (1) este de 16% calculat la remunerația brută și se virează în conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 7

(1) Remunerația primită de zilier pentru activitatea prestată este supusă impozitului pe venit, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Calculul, plata și declararea impozitului pe venit datorat pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilier sunt în sarcina beneficiarului.

(3) Pentru remunerația plătită zilierilor, beneficiarul nu datorează contribuția asiguratorie pentru muncă prevăzută de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 8 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (modificat prin O.U.G.  nr. 26/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 prevedea:

„Art. 8

(1) Beneficiarul are obligația să înregistreze, în Registrul de evidență a zilierilor, în ordine cronologică, toți zilierii cu care exercită activități cu caracter ocazional în baza prezentei legi. Registrul se întocmește zilnic, exceptând perioadele în care nu se apelează la serviciile zilierilor.

(1^1) Pentru zilierii care prestează activități în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor și cabalinelor, Registrul de evidență a zilierilor prevăzut la alin. (1) se întocmește săptămânal.

(2) Beneficiarul va înainta lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către inspectoratul teritorial de muncă unde își are sediul, un extras al Registrului de evidență a zilierilor conținând înregistrările din luna precedentă. Transmiterea extrasului se poate face și pe suport electronic, după caz. Modelul registrului electronic de evidență a zilierilor și modalitatea de completare se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

(3) Inspecția Muncii va centraliza la nivel național datele transmise potrivit alin. (2) de către inspectoratele teritoriale de muncă, pentru a monitoriza și verifica respectarea prevederilor prezentei legi”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 8

Beneficiarul are obligația să înregistreze, în Registrul electronic de evidență a zilierilor, în ordine cronologică, toți zilierii cu care exercită activități cu caracter ocazional în baza prezentei legi”.

 

Art. 9 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (modificat prin O.U.G.  nr. 26/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 prevedea:

„Art. 9

(1) Activitatea desfășurată în condițiile prezentei legi nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemele de asigurări publice. Acesta se poate asigura, opțional, la sistemul public de pensii, sistemul asigurărilor sociale pentru șomaj și la sistemul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale.

(2) Pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri nu se datorează contribuțiile sociale obligatorii nici de către zilier, nici de către beneficiar”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 9

(1) Pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri se datorează contribuția de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, conferind zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de pensii.

(2) Calculul, plata și declararea contribuției de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat pentru veniturile realizate din activitatea realizată de zilieri sunt în sarcina beneficiarului.

(3) Activitatea desfășurată în condițiile prezentei legi nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate. Acesta se poate asigura opțional în sistemul public de sănătate potrivit prevederilor art. 180 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Activitatea desfășurată în condițiile prezentei legi nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

(5) În situația producerii unui accident de muncă sau boală profesională beneficiarul este obligat să asigure plata cheltuielilor aferente îngrijirilor medicale necesare”.

 

Art. 11 alin. (2) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (modificat prin O.U.G.  nr. 26/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 11, alin. (2) prevedea:

„(2) Cuantumul remunerației brute orare stabilite de părți nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și se acordă la sfârșitul fiecărei zile de lucru sau la sfârșitul săptămânii, înainte de semnarea în Registru de către zilier și beneficiar”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 11, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Cuantumul remunerației brute orare stabilite de părți nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și se acordă la sfârșitul fiecărei zile de lucru sau la sfârșitul săptămânii”.

 

Art. 13 alin. (1) lit. d)-l) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (introdus prin O.U.G.  nr. 26/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 13 alin. (1), după lit. c) se introduc nouă noi litere, lit. d)-l), cu următorul conținut:

„(1) Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităților din economia națională, actualizată:

(…)

d) activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor – grupa 823;

e) publicitate – grupa 731;

f) activități de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activități-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 și activități de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004;

g) creșterea și reproducția animalelor semidomesticite și a altor animale – clasa 0149;

h) activități de alimentație (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621;

i) activități de întreținere peisagistică – plantarea, îngrijirea și întreținerea de parcuri și grădini, cu excepția facilității de locuit particulare – clasa 8130;

j) restaurante – clasa 5610;

k) baruri și alte activități de servire a băuturilor – clasa 5630;

l) activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale – clasa 9140”.

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri – modificări (O.U.G. nr. 26/2019) was last modified: aprilie 24th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter