Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri – modificări (Legea nr. 86/2018)

12 apr. 2018
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1566

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri

Original Black Friday pe UJmag.ro!

(rep. M. Of. nr. 947 din 22 decembrie 2015; cu modif. ult.)

Legea nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (M. Of. nr. 313 din 10 aprilie 2018)modifică: art. 4 alin. (4), art. 13 alin. (1) lit. p);

introduce: art. 13 alin. (1) lit. t)-u), Cap. II^1 (art. 13^1-13^6), art. 14 alin. (1) lit. g)-h), art. 15 alin. (3).

În M. Of. nr. 313 din 10 aprilie 2018, s-a publicat Legea nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

Legea nr. 86/2018 aduce modificări, dar și completări Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (rep. M. Of. nr. 947 din 22 decembrie 2015; cu modif. ult.).

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse respectivului act normativ:

 

Art. 4 alin. (4) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (modificat prin Legea nr. 86/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (4) prevedea:

„(4) Niciun zilier nu poate presta activități pentru același beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepția zilierilor care prestează activități în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, precum și activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităților acreditate; în cazul acestora, perioada nu poate depăși 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

Original Black Friday pe UJmag.ro!

(4) Niciun zilier nu poate presta activități pentru același beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepția zilierilor care prestează activități în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităților acreditate, precum și în domeniul viticol; în cazul acestora, perioada nu poate depăși 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic”.

 

Art. 13 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (modificat prin Legea nr. 86/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 alin. (1) lit. p) prevedea:

„p) hoteluri și alte facilități de cazare – diviziunea 55; facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată – clasa 5520 – tabere de copii (organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, direct sau prin unitățile din subordinea acestuia);”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13 alin. (1) lit. p) se modifică și va avea următorul conținut:

p) hoteluri și alte facilități de cazare – diviziunea 55; hoteluri și alte facilități de cazare similare – clasa 5510; facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată – clasa 5520 – tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, direct sau prin unitățile din subordinea acestuia;”.

 

Art. 13 alin. (1) lit. t)-u) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (introduse prin Legea nr. 86/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 13 alin. (1), după lit. ș), se introduc trei noi litere, lit. t)-u), cu următorul conținut:

„t) restaurante – clasa 5610; 

ț) alte activități de alimentație n.c.a. – 5629; 

u) baruri și alte activități de servire a băuturilor – clasa 5630”.

 

Capitolul II^1 (art. 13^1-13^6) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (introdus prin Legea nr. 86/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după Capitolul II, se introduce un nou capitol, Capitolul II^1 (art. 13^1-13^6), cu următorul conținut:

„ CAPITOLUL II^1

Intermedierea între cererea și oferta de muncă zilieră

 

Art. 13^1

Intermedierea între cererea și oferta de muncă zilieră este activitatea prin care se realizează punerea în legătură a beneficiarilor cu zilierii, în vederea stabilirii, în conformitate cu prevederile prezentei legi, de raporturi de muncă. 

Art. 13^2  

Activitatea de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră se realizează, pe teritoriul României, pe baza cererilor formulate de persoanele interesate să desfășoare activități ca zilieri și de persoanele interesate să beneficieze de munca unui zilier, de către agențiile de intermediere prevăzute la art. 133, acreditate potrivit Criteriilor și procedurii de acreditare a agențiilor de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră, procedurii de acreditare și notificare, suspendare și retragere a acreditării, respectiv a dreptului de a presta servicii de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră și obligațiile agențiilor de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră acreditate, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 

Art. 13^3

(1) Agențiile de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră pot fi: 

a) societăți înființate pe teritoriul României în condițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care au ca obiect de activitate Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă – cod CAEN 7810;

b) societăți înființate în alte state membre ale Uniunii Europene sau în Spațiul Economic European, în baza legislației statului de origine, care au fost supuse sau nu, după caz, unei condiții de acreditare sau autorizare pentru prestarea de servicii de intermediere a muncii în statul respectiv și care se stabilesc cu caracter permanent în România, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau prestează transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul României, cu caracter temporar sau ocazional.

 (2) Societățile înființate în alte state membre ale Uniunii Europene sau în Spațiul Economic European, pentru care, pentru prestarea de servicii de intermediere a muncii, în baza legislației statului de origine nu a fost necesară obținerea unei acreditări sau autorizări, nefiind astfel supuse unor condiții de acreditare sau autorizare, în cazul prestării în România de activități de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră, se supun acreditării în condițiile hotărârii Guvernului prevăzute la art. 132 ca și societățile din România, cu excepția celor care intenționează să presteze transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul României, cu caracter temporar sau ocazional, și care în cazul prestării activității lor în România se supun procedurii de notificare. 

 (3) Nu se supun acreditării în condițiile hotărârii Guvernului prevăzute la art. 132 societățile înființate în alte state membre ale Uniunii Europene sau în Spațiul Economic European, în baza legislației statului de origine, care au fost supuse unei astfel de condiții de acreditare sau autorizare în statul de origine sau de proveniență. 

Art. 13^4

Furnizorii de servicii de intermediere a muncii acreditați sau care au îndeplinit obligația de notificare a agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în condițiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, pot presta servicii de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră din România, pe teritoriul României, fără a se supune acreditării potrivit hotărârii Guvernului prevăzute la art. 132 în condițiile în care, anterior, notifică agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București cu privire la prestarea acestor servicii și dreptul de a presta servicii de intermediere a muncii nu a fost suspendat sau retras, conform prevederilor legale. 

Art. 13^5

Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (4), zilierii care ocupă un loc de muncă în urma intermedierii realizate de o agenție acreditată potrivit prezentei legi pot presta activități pentru același beneficiar pe o perioadă de maximum 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic. 

Art. 13^6

Agențiile de intermediere nu percep nicio taxă persoanelor fizice care doresc să desfășoare activități în condițiile prezentei legi în schimbul demersurilor în vederea recrutării acestora de către beneficiar”.

 

Art. 14 alin. (1) lit. g)-h) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (introduse prin Legea nr. 86/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 14 alin. (1), după lit. f), se introduc două noi litere, lit. g)-h), cu următorul conținut:

„g) furnizarea, fără acreditarea sau notificarea prevăzută de lege, după caz, de servicii de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră, se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; 

h) necomunicarea datelor, informațiilor, precum și neprezentarea tuturor înscrisurilor și oricăror altor date sau documente solicitate de agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor care le revin și care au legătură cu controlul efectuat, se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei”.

 

Art. 15 alin. (3) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (introdus prin Legea nr. 86/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 15, după alin. (2), se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul conținut:

„(3) Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. g) și h) se realizează de organele de control ale agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București”.

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri – modificări (Legea nr. 86/2018) was last modified: aprilie 11th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter