Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri – modificări (Legea nr. 132/2019)

17 iul. 2019
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 208

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri

Brașov: Conferința GDPR în profesiile liberale, instituții și companii

(rep. M. Of. nr. 947 din 22 decembrie 2015)

Legea nr. 132/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri

(M. Of. nr. 575 din 15 iulie 2019)

– modifică: art. 1 alin. (3) lit. c); art. 4 alin. (4) – (6); art. 8; art. 13 alin. (1) lit. f); sintagma „beneficiar” și „registrul de evidență a zilierilor” din art. 1 alin. (1) lit. b);

– introduce: art. 1 alin. (1) lit. f); art. 1 alin. (3) lit. e); art. 13 alin. (1) lit. e^1) și e^2); cap. II^2.

În M. Of. nr. 575 din 15 iulie 2019 s-a publicat Legea nr. 132/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

 

Art. 1 alin. (3) lit. c) din Legea. nr. 52/2011 (modificat prin Legea nr. 132/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementări, art. 1 alin. (3) lit. c) prevedea următoarele aspecte:

„c) Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești» și institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa, a Institutului de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor aflat în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a oficiilor de studii pedologice și agrochimice județene, pentru domeniile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) -c);”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (3) lit. c) se modifică și va avea următorul conținut:

„c) Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești» și institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa, a Institutului de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor aflat în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a oficiilor de studii pedologice și agrochimice județene, a institutelor naționale, stațiunilor didactico-experimentale ale universităților aflate în coordonarea Ministerului Educației Naționale și liceelor de profil aflate în subordinea Ministerului Educației Naționale, pentru domeniile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) – d), e^2) și g).”

 

Art. 4 alin. (4) – (6) din Legea. nr. 52/2011 (modificate prin Legea nr. 132/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (4) – (6) prevedeau următoarele aspecte:

„(4) Niciun zilier nu poate presta activități pentru același beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepția zilierilor care prestează activități în domeniul agriculturii, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităților acreditate, precum și în domeniul viticol; în cazul acestora, perioada nu poate depăși 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.”

„(5) Beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfășurarea unor activități în beneficiul unui terț.”

„(6) O persoană nu poate presta activități în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepția zilierilor care prestează activități în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităților acreditate, precum și în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (4) – (6) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(4) Niciun zilier nu poate presta activități pentru același beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepția zilierilor care prestează activități în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice, precum și în activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», al institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa și al institutelor naționale, al instituțiilor de învățământ agricol și silvic; în cazul acestora, perioada nu poate depăși 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

(5) Beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfășurarea unor activități în beneficiul unui terț, cu excepția activităților pentru care beneficiarul are încheiate contracte de prestări servicii cu terții, prestări servicii pentru care pot fi utilizați zilieri conform prevederilor art. 13 din prezenta lege.

(6) O persoană nu poate presta activități în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepția zilierilor care prestează activități în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice, precum și în activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», al institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa și al institutelor naționale, al instituțiilor de învățământ agricol și silvic, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic.”

 

Art. 8 din Legea. nr. 52/2011 (modificat prin Legea nr. 132/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 prevedea următoarele aspecte:

„Art. 8 – (1) Beneficiarul are obligația să înregistreze, în Registrul […]de evidență a zilierilor, în ordine cronologică, toți zilierii cu care exercită activități cu caracter ocazional în baza prezentei legi. Registrul se întocmește zilnic, exceptând perioadele în care nu se apelează la serviciile zilierilor.

(1^1 ) Pentru zilierii care prestează activități în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor și cabalinelor, Registrul[…] de evidență a zilierilor prevăzut la alin. (1) se întocmește săptămânal.

(2) Beneficiarul va înainta lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către inspectoratul teritorial de muncă unde își are sediul, un extras al Registrului de evidență a zilierilor conținând înregistrările din luna precedentă. Transmiterea extrasului se poate face și pe suport electronic, după caz. Modelul registrului electronic de evidență a zilierilor și modalitatea de completare se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

(3) Inspecția Muncii va centraliza la nivel național datele transmise potrivit alin. (2) de către inspectoratele teritoriale de muncă, pentru a monitoriza și verifica respectarea prevederilor prezentei legi.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 8 – (1) Beneficiarul are obligația să înregistreze, în Registrul electronic de evidență a zilierilor, în ordine cronologică, toți zilierii care prestează în folosul său activități cu caracter ocazional în baza prezentei legi.

(2) Pentru zilierii care prestează activități în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice, precum și în activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», al institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa și al institutelor naționale, al instituțiilor de învățământ agricol și silvic, Registrul electronic de evidență a zilierilor prevăzut la alin. (1) se întocmește lunar.”

 

Art. 13 alin. (1) lit. f) din Legea. nr. 52/2011 (modificat prin Legea nr. 132/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 alin. (1) lit. f) prevedea următoarele aspecte:

„Art. 13 – (1) Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităților din economia națională, actualizată:

[…]

f) activități de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activități-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 și activități de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004;”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13 alin. (1) lit. f) se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 13 – (1) Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităților din economia națională, actualizată:

[…]

f) activități de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activități-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002, activități de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004 și tabere de copii organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, direct sau prin unitățile din subordinea sa – clasa 5520;”

 

Sintagmele „beneficiar” și „registrul de evidență a zilierilor” din art. 1 alin. (1) lit. b) din Legea. nr. 52/2011 (modificate prin Legea nr. 132/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, sintagma „beneficiar” din art. 1 alin. (1) lit. b) se modifică și se înlocuiește cu sintagma „beneficiar sau un împuternicit al acestuia”, iar sintagma „registrul de evidență a zilierilor” se înlocuiește cu sintagma „registrul electronic de evidență a zilierilor”.

 

Art. 1 alin. (1) lit. f) din Legea. nr. 52/2011 (introdusă prin Legea nr. 132/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 1 alin. (1), după lit. d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins:

„e) cotă forfetară – sumă de bani ce reprezintă un procent de 10% din salariul minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare la data plății, pentru fiecare zilier.”

 

Art. 1 alin. (3) lit. e) din Legea. nr. 52/2011 (introdusă prin Legea nr. 132/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 1 alin. (3), după lit. d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins:

„e) instituțiilor publice autorizate să efectueze cercetări arheologice, conform normelor existente în domeniu, respectiv universități, institute de cercetare, instituții cu profil muzeal, pentru domeniul prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. e^1).”

 

Art. 13 alin. (1) lit. e^1) și e^2) din Legea. nr. 52/2011 (introduse prin Legea nr. 132/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 13 alin. (1), după lit. e) se introduc două noi litere, lit. e^1) și e^2), cu următorul cuprins:

„e^1) activități de cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste – clasa 7220 (săpături arheologice);

e^2) creșterea materialului săditor – creșterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operațiuni de îngrijire/curățare a pomilor, activități ale pepinierelor, cu excepția celor pentru arbori de pădure – clasa 0130;”

 

Art. 13 alin. (1) lit. e^1) și e^2) din Legea. nr. 52/2011 (introdusă prin Legea nr. 132/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 13^6 se introduce un nou capitol, cap. II^2, cuprinzând art. 13^7 – 13^11, după cum urmează:

„Cap. II^2 – Măsuri privind activitatea zilierilor în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier în mod tradițional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor, în regim semiliber

ART. 13^7

(1) Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (4) și (6) – (8), în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier în mod tradițional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor, în regim semiliber, perioada în care un zilier poate presta activități pentru același beneficiar nu poate depăși 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

(2) Beneficiarul activității sezoniere prevăzute la alin. (1) este persoana care are cel puțin 50 de ovine, 25 de caprine sau 3 bovine, după caz, generatoare de venit.

ART. 13^8

(1) Beneficiarul este obligat la plata unei cote forfetare ce reprezintă un procent de 10% din salariul minim brut pe țară garantat în plată în vigoare la data plății, pentru fiecare lucrător, conform normei stabilite de venit/persoană potrivit prezentei legi.

(2) Plata cotei forfetare prevăzută la alin. (1) se face o dată pe an, în condițiile stabilite prin ordinul comun prevăzut la art. 13^9 alin. (2).

(3) Prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (2), din cota forfetară se transferă către bugetul asigurărilor sociale de stat sumele aferente contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1). Procedura se stabilește prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale.

ART. 13^9

(1) Raportul de muncă dintre zilier și beneficiar potrivit art. 13^7 se stabilește în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1).

(2) Norma de venit/persoană, prevăzută la art. 13^8 alin. (1), se stabilește prin raportare la numărul de animale pe care le poate îngriji/supraveghea un zilier, de către o comisie interministerială formată din reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Muncii și Justiției Sociale și Ministerului Finanțelor Publice, și se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului finanțelor publice.

ART. 13^10

(1) Prin excepție de la prevederile art. 11 alin. (2), pentru activitatea desfășurată de către zilierii prevăzuți în prezentul capitol, cuantumul remunerației brute orare stabilite de părți nu poate fi mai mic decât 50% din valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

(2) Remunerația netă nu poate fi mai mică decât 50% din salariul minim brut pe țară garantat în plată stabilit potrivit legii, la care se adaugă și alte drepturi, în bani sau în natură, care reprezintă cel puțin cheltuieli de cazare și masă.

ART. 13^11

Pentru zilierii care prestează activități în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier în mod tradițional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor, în regim semiliber, Registrul electronic de evidență a zilierilor prevăzut la art. 8 alin. (1) se întocmește lunar.”

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri – modificări (Legea nr. 132/2019) was last modified: iulie 16th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter