Legea eroilor-martiri nr. 341/2004: modificată prin O.G. nr. 1/2015

22 ian. 2015
10 voturi, medie: 4,70 din 510 voturi, medie: 4,70 din 510 voturi, medie: 4,70 din 510 voturi, medie: 4,70 din 510 voturi, medie: 4,70 din 5 (10 votes, average: 4,70 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 16.545

Despre

  • M. Of. nr. 44 din 19.01.2015
  • O.G. nr. 1/2015
  • Legea eroilor-martiri nr. 341/2004

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Considerații introductive

În M. Of. nr. 44 din 19.01.2015, s-a publicat O.G. nr. 1/2015 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 (Publicată în M. Of. nr. 654 din 20.07.2004), cu modificările și completările ulterioare.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Prevederile art. I

Modificarea art. 4

La pct. 1, se prevede modificarea alin. (3) al art. 4.

Vechea reglementare

În vechea reglementare, alin. (3) al art. 4 avea următorul conținut: „Persoanele care au obținut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 și se încadrează într-un grad de invaliditate ca urmare a evenimentelor din timpul Revoluției Române din Decembrie 1989 beneficiază de o indemnizație lunară reparatorie, calculată pe baza coeficienților de multiplicare ce vor fi aplicați asupra câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel:

a) 2,00 – pentru marii mutilați;

b) 1,75 – pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate;

c) 1,50 – pentru persoanele încadrate în gradul II de invaliditate;

d) 1,25 – pentru persoanele încadrate în gradul III de invaliditateˮ.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, persoanele care au obținut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 (Titlul de Luptător-Rănit) beneficiază de o indemnizație lunară reparatorie, calculată pe baza coeficienților de multiplicare ce vor fi aplicați asupra câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel:

a) 2,00 – pentru marii mutilați;

b) 1,75 – pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate;

c) 1,50 – pentru persoanele încadrate în gradul II de invaliditate;

d) 1,25 – pentru persoanele încadrate în gradul III de invaliditate;

e) 1,10 – pentru persoanele neîncadrate în grad de invaliditate.

 

Potrivit art. II alin. (2) din O.G. nr. 1/2015, indemnizațiile prevăzute la lit. e), se acordă începând cu luna ianuarie a anului 2015.

La pct. 2, se dispune introducerea la art. 4, a unui nou alineat, alin. (6).

Alin. (6) prevede faptul că persoanele care au obținut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 2 (Titlul de Luptător-Reținut) beneficiază de o indemnizație lunară reparatorie în coeficient de 1,10, calculată prin aplicarea acestui coeficient de multiplicare asupra câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata.

 

Potrivit art. II alin. (2) din O.G. nr. 1/2015, Indemnizațiile prevăzute la alin. (6), se acordă începând cu luna ianuarie a anului 2015.

Modificarea art. 41

La pct. 3, se prevede faptul că alineatele (1) și (3) de la art. 41 se modifică.

 Vechea reglementare alin. (1)

(1) Indemnizațiile prevăzute la art. 4 se vor acorda beneficiarilor prezentei legi, în baza unei adeverințe tipizate.

Noua reglementare alin. (1)

Potrivit noii reglementări, indemnizațiile prevăzute la art. 4 alin. (4) se vor acorda în baza certificatului și a unei adeverințe tipizate.

 

Art. 4 alin. (4): Persoanele care au obținut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, cărora li s-au eliberat noile certificate potrivit art. 32, beneficiază de o indemnizație de gratitudine lunară în coeficient de 1,10, calculată pe baza coeficienților de multiplicare aplicați asupra câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata.

 Vechea reglementare alin. (3)

Dovada datei la care a fost depusă cererea pentru noul tip de certificat se va face cu adeverința tipizată, eliberată și transmisă de Secretariatul de Stat direct plătitorilor de drepturi.

Noua reglementare alin. (3)

Potrivit noii reglementări, dovada datei la care a fost depusă cererea pentru certificatele preschimbate se va face cu adeverința, eliberată și transmisă de secretariatul de stat direct plătitorilor de drepturi.

 

 Abrogarea alin. (1) al art. 43

La pct. 4, se prevede abrogarea alin. (1) de la art. 43.

Anterior adoptării acestei măsuri, acesta avea următorul cuprins: „Sumele cu titlu de indemnizație reparatorie încasate în luna/lunile în care venitul realizat de către beneficiar este mai mare decât salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat reprezintă sume încasate necuvenit și se recuperează de la beneficiar, conform legii”.

Modificarea art. 51

La pct. 5, se prevede faptul că art. 51 se modifică.

Vechea reglementare

Sumele reprezentând indemnizația reparatorie rămase neîncasate de către titularul decedat pentru luna în care a avut loc decesul și, după caz, sumele cuvenite și neachitate până la deces se plătesc moștenitorilor, în condițiile legii.

Noua reglementare

Conform noii reglementări, Sumele reprezentând indemnizații, rămase neîncasate de către titularul decedat pentru luna în care a avut loc decesul, și, după caz, sumele cuvenite și neachitate până la deces se plătesc moștenitorilor, în condițiile legii.

 

Modificarea art. 7

La pct. 6, se prevede modificarea art. 7.

Vechea reglementare

Dispozițiile prezentei legi se aplică militarilor și salariaților civili din Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne, care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege pentru dobândirea titlurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b).

Noua reglementare

În noua reglementare, se stabilește faptul că dispozițiile prezentei legi se aplică și militarilor și salariaților civili din Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne, care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege pentru dobândirea titlurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b).

 

Titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) sunt următoarele:

1. Luptător Rănit – atribuit celor care au fost răniți în luptele pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 sau în legătură cu aceasta, dacă au fost răniți prin utilizarea armelor de foc ori a tehnicii de luptă de către forțele represive, prin loviri sau alte violențe comise de reprezentanți ai acestora.

2. Luptător Reținut – atribuit celor care au fost puși în detenție preventivă, până în data de 22 decembrie 1989, de forțele de represiune, ca urmare a participării la acțiunile pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989.

3. Luptător cu Rol Determinant – atribuit celor care în perioada 14 – 22 decembrie 1989 au avut un rol determinant la declanșarea și victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, și-au pus viața în pericol în confruntările cu forțele de represiune, au ocupat și apărat obiectivele de importanță deosebită, care au aparținut regimului totalitar, doar în localitățile în care, în urma acestor acțiuni și confruntări au rezultat persoane ucise, rănite sau reținute, până la fuga dictatorului.

4. Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite – atribuit celor care, în perioada 14 – 25 decembrie 1989, au mobilizat și au condus grupuri sau mulțimi de oameni, au construit și au menținut baricade împotriva forțelor de represiune ale regimului totalitar comunist, au ocupat obiective de importanță vitală pentru rezistența regimului totalitar și le-au apărat până la data judecării dictatorului, în localitățile unde au luptat pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, precum și celor care au avut acțiuni dovedite împotriva regimului și însemnelor comunismului între 14 – 22 decembrie 1989.

Modificarea art. 93

La pct. 7, se dispune faptul că la art. 93, alin. (1) se modifică.

Vechea reglementare

Conform vechii reglementări, indemnizațiile prevăzute de prezenta lege se achită persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, începând cu 1 ianuarie 2015, după emiterea noilor tipuri de certificate si transmiterea adeverințelor tipizate conform art. 41 alin. (1) și (2).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, Indemnizațiile prevăzute de prezenta lege se achită persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 (Titlul de Luptător cu Rol Determinant), începând cu 1 ianuarie 2015, după emiterea noilor tipuri de certificate și transmiterea adeverințelor tipizate conform art. 92 alin. (8).

 

Potrivit art. 92 alin. (8), în termen de 45 de zile după acordarea titlurilor de către Președintele României și publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I, Secretariatul de Stat transmite către casele de pensii adeverințele prevăzute la art. 41 pentru persoanele ale căror cereri au fost admise.

Abrogarea alin. (2) al art. 93

La pct. 8, se prevede abrogarea alin. (2) de la art. 93.

Aterior adoptării acestei măsuri, acesta prevedea următoarele: „Indemnizațiile pentru beneficiarii cărora le-au fost acordate titlurile prevăzute la art. 92 alin. (8) se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă la Secretariatul de Stat cererea care a stat la baza eliberării noului tip de certificatˮ.

 Prevederile art. II

La art. II. se prevăd următoarele:

Conform alin. (1), în anul 2015, copiii eroilor-martiri, indiferent de vârstă, dacă nu sunt încadrați în nicio formă de învățământ ori nu realizează venituri din motive neimputabile lor beneficiază de o indemnizație lunară reparatorie în cuantum de 2020 lei.

Potrivit alin. (2) Indemnizațiile prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. e) și alin. (6) din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, se acordă începând cu luna ianuarie a anului 2015.

La alin. (3), se prevede faptul că în anul 2015, Luptătorii cu Rol Determinant beneficiază de indemnizație lunară de gratitudine în cuantum de 2020 lei.

La alin. (4), se stabilește faptul că, pentru persoanele prevăzute la art. 18 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, plata indemnizației se menține la nivelul lunii decembrie a anului 2014, până la obținerea certificatelor și transmiterea adeverințelor tipizate către casele teritoriale de pensii.

Menționăm faptul că persoanele, despre care se face vorbire la art. 18, sunt următoarele:

– persoana care a avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987;

– soț al persoanei care a avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, dacă îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta lege;

– urmași ai persoanelor care au decedat în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987.

Trebuie precizat faptul că persoanele sus-menționate nu pot beneficia de prevederile resectivei legi dacă au făcut parte din aparatul de represiune, securitate și miliție sau au desfășurat activități de poliție politică.

La alin. (5), se prevede faptul că persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c) – urmași ai persoanelor decedate în urma revoltei – din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, și obțin certificat potrivit prevederilor art. 20 din aceeași lege, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 4 alin. (2) și la art. 5 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, începând cu luna ianuarie a anului 2015.

Prevederile art. III

La art. III, se prevede faptul că la data intrării în vigoare a O.G. nr. 1/2015, se abrogă alin. (2) al art. IV din O.U.G. nr. 95/2014 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 (publicată în M. Of. nr. 969 din 30.12.2014).

Alineatul respectiv prevede faptul că în anul 2015, indemnizațiile prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se stabilesc la nivelul indemnizațiilor acordate pentru luna decembrie 2014 corespunzător coeficientului de 1,10.

 

👍Citește și: Legea eroilor-martiri: O.U.G. nr. 95/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 341/2004

Legea eroilor-martiri nr. 341/2004: modificată prin O.G. nr. 1/2015 was last modified: ianuarie 22nd, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter