Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor – modificări (Legea nr. 272/2021)

15 nov. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
526 views

Actul modificat

Actul modificatorSumar
 

Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor

(M. Of. nr. 425 din 10 iunie 2014; cu modif. și compl. ult.)

 

Legea nr. 272/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor

(M. Of. nr. 1086 din 12 noiembrie 2021)

– modifică: art. 3, art. 9 alin. (5);

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

– introduce: art. 5^1, art. 8^1, art. 90 alin. (3^1)-(3^5).

 

În M. Of. nr. 1086 din 12 noiembrie 2021 s-a publicat Legea nr. 272/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor.

Redăm, în continuare, principalele modificări și completări aduse respectivei Legi.

 

Art. 3

Vechea reglementare

„Art. 3: Autoritatea competentă

Poliția Română este autoritatea competentă care exercită controlul privind deținerea, portul și folosirea armelor, pieselor și munițiilor, precum și cu privire la operațiunile cu arme și muniții, în condițiile prezentei legi.”

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 3: Autoritatea competentă

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

(1) Poliția Română este autoritatea competentă care exercită controlul privind deținerea, portul și folosirea armelor, componentelor esențiale și munițiilor, destinate uzului civil, precum și cu privire la operațiunile efectuate cu acestea, în condițiile prezentei legi.

(2) Se desemnează Direcția arme, explozivi și substanțe periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române ca punct focal național pentru realizarea cooperării și schimbului reciproc de informații cu statele membre, în ceea ce privește controalele desfășurate și operațiunile efectuate cu arme, componente esențiale și muniții aferente acestora, destinate uzului civil, în conformitate cu prevederile Directivei de punere în aplicare (UE) 2019/69 a Comisiei din 16 ianuarie 2019, precum și ca autoritate centrală, în sensul prevederilor art. 3 din Regulamentul delegat (UE) 2019/686 al Comisiei din 16 ianuarie 2019 de stabilire a modalităților detaliate prevăzute de Directiva 91/477/CEE a Consiliului pentru schimbul sistematic, prin mijloace electronice, de informații referitoare la transferul de arme de foc în interiorul Uniunii.

Art. 9 alin. (5)

Vechea reglementare

„(5) Muzeele pot procura arme de foc și încărcătoare prevăzute la categoria A din anexă, iar poligoanele autorizate, federațiile naționale cu ramura de tir, cluburile sportive afiliate acestora și colecționarii de arme pot procura arme de foc și încărcătoare, prevăzute la categoria A pct. 6 și 7 din anexă, numai de la persoanele fizice și juridice autorizate pentru deținere și folosire în condițiile legii.”

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 9, alin. (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

(5) Muzeele pot procura și deține arme de foc și încărcătoare prevăzute la categoria A din anexă, iar colecționarii de arme, poligoanele autorizate, federațiile naționale cu ramura de tir și cluburile sportive afiliate acestora pot procura și deține arme de foc și încărcătoare prevăzute la categoria A pct. 6 și 7 din anexă numai de la persoanele fizice și juridice autorizate pentru deținere și folosire în condițiile legii.

(Copyright foto: freepik)

Art. 5^1

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 5 se introduce un nou articol, art. 5^1, cu următorul cuprins:

Art. 5^1: Regimul juridic al armelor de autoapărare special confecționate pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, al armelor de alarmă și al armelor de semnalizare introduse pe teritoriul României

(1) În vederea introducerii/scoaterii pe/de pe teritoriul României a armelor de autoapărare special confecționate pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, a armelor de alarmă și/sau a armelor de semnalizare, armurierii, intermediarii sau, după caz, persoanele fizice autorizate să dețină astfel de dispozitive trebuie să obțină în prealabil un certificat emis de un banc de probe, care să ateste îndeplinirea cumulativă a cerințelor prevăzute la art. 81, însoțit de o traducere autorizată în limba română, dacă este cazul.

(2) Înainte de introducerea pe piață a armelor prevăzute la alin. (1), produse pe teritoriul României, armurierii trebuie să obțină în prealabil un certificat emis de un banc de probe, care să ateste îndeplinirea cumulativă a cerințelor prevăzute la art. 81, însoțit de o traducere autorizată în limba română, dacă este cazul.

(3) Pentru obținerea certificatului care să ateste îndeplinirea cumulativă a cerințelor prevăzute la art. 81, în cazul scoaterii de pe teritoriul României, potrivit prevederilor alin. (1), sau al introducerii pe piață, potrivit prevederilor alin. (2), armurierii, intermediarii sau, după caz, persoanele fizice autorizate să dețină arme de autoapărare special confecționate pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, arme de alarmă și arme de semnalizare pot transfera temporar armele respective pe teritoriul oricărui stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene pe care se află un banc de probe acreditat de Comisia internațională permanentă pentru identificarea armelor de calibru mic, în condițiile prevăzute la art. 121.

 

 

Art. 8^1

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 8 se introduce un nou articol, art. 8^1, cu următorul cuprins:

Art. 8^1: Specificațiile tehnice ale armelor de autoapărare special confecționate pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, ale armelor de alarmă și ale armelor de semnalizare

(1) Pentru garantarea faptului că armele de autoapărare special confecționate pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, armele de alarmă și armele de semnalizare nu pot fi transformate pentru a expulza o alică, un glonț sau un proiectil, prin acțiunea unui combustibil de propulsie, acestea trebuie să îndeplinească următoarele cerințe de ordin tehnic:

a) să fie în măsură să expulzeze muniție pirotehnică de semnalizare numai dacă pe gura țevii este fixat un adaptor;

b) să fie prevăzute cu un dispozitiv durabil, montat în interiorul armei, care să împiedice tragerea cu cartușe încărcate cu una sau mai multe alice ori unul sau mai multe gloanțe ori proiectile solide;

c) să fie concepute pentru un cartuș care figurează și respectă dimensiunile și standardele indicate în tabelul nr. VIII din Tabelele cu dimensiuni pentru cartușe și camere stabilite de către Comisia internațională permanentă pentru identificarea armelor de calibru mic, în vigoare la data de 16.01.2019;

d) să nu poată fi modificate cu ajutorul unor instrumente obișnuite astfel încât să expulzeze sau să devină capabile să expulzeze o alică, un glonț sau un proiectil prin acțiunea unui combustibil de propulsie;

e) componentele esențiale ale acestora să fie construite astfel încât să nu poată fi montate sau utilizate drept componente esențiale ale armelor de foc;

f) înlăturarea sau modificarea țevilor să determine distrugerea și deteriorarea semnificativă a acestora;

g) atât camera cartușului, cât și țeava trebuie să fie deplasate, înclinate sau decalate, astfel încât să împiedice ca armele să fie încărcate cu muniție sau să tragă muniție;

h) să fie prevăzute cu obstacole inamovibile de-a lungul lungimii țevii, astfel încât o alică, un glonț sau un proiectil să nu poată trece prin țeavă prin acțiunea unui combustibil de propulsie și orice spațiu lăsat liber la nivelul țevii să nu depășească lungimea de 1 cm.

(2) Spațiul lăsat liber la nivelul țevii, care să nu depășească lungimea de 1 cm, prevăzut la alin. (1) lit. h), trebuie să existe:

a) pe întreaga lungime a țevii, în cazul armelor de autoapărare special confecționate pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, al armelor de alarmă și al armelor de semnalizare a căror țeavă nu depășește 30 cm sau a căror lungime totală nu depășește 60 cm;

b) pe cel puțin o treime din lungimea țevii, în cazul armelor de autoapărare special confecționate pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, armelor de alarmă și armelor de semnalizare, a căror țeavă depășește 30 cm.

(3) Obstacolele prevăzute la alin. (1) lit. h) trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

a) primul obstacol este plasat cât mai aproape posibil de camera armei de autoapărare special confecționate pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, a armei de alarmă sau a armei de semnalizare, astfel încât să permită în același timp expulzarea gazelor prin orificiile de evacuare;

b) să fie permanente și să nu poată fi înlăturate fără distrugerea camerei cartușului sau a țevii armei de autoapărare special confecționate pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, a armei de alarmă sau a armei de semnalizare;

c) să fie fabricate în întregime dintr-un material rezistent la tăiere, perforare, sfredelire, măcinare sau orice alt procedeu similar, cu o duritate minimă de 610 HV 30 pe scara Vickers. Țeava poate avea un canal de-a lungul axei sale pentru a permite substanțelor iritante sau altor substanțe active să fie expulzate din dispozitiv;

d) să fie concepute astfel încât să împiedice crearea sau lărgirea unui orificiu în țeavă, de-a lungul axei sale;

e) să fie concepute astfel încât să împiedice înlăturarea țevii, cu excepția cazului în care spațiul aferent cadrului și camerei devine inutil ca urmare a înlăturării respective sau dacă integritatea armei de autoapărare special confecționate pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, a armei de alarmă sau a armei de semnalizare este atât de compromisă încât aceasta nu poate fi utilizată pentru a constitui baza unei arme de foc fără efectuarea unor reparații sau a unor completări semnificative.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3) lit. c), în cazul armelor de alarmă și al armelor de semnalizare, concepute pentru a trage numai gloanțe oarbe, obstacolele trebuie să fie fabricate în întregime dintr-un material rezistent la tăiere, perforare, sfredelire, măcinare sau orice alt procedeu similar, cu o duritate minimă de 700 HV 30 pe scara Vickers.

(5) În cazul armelor de alarmă și al armelor de semnalizare, concepute pentru a trage numai gloanțe oarbe, obstacolele trebuie să blocheze complet țeava, cu excepția unuia sau mai multor orificii de evacuare a presiunii gazului, realizate astfel încât niciun gaz să nu poată fi expulzat prin partea din față a armei.

(6) În cazul armelor de autoapărare special confecționate pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, al armelor de alarmă și al armelor de semnalizare, de tip revolver, suplimentar cerinței prevăzute la alin. (1) lit. g), deschiderile frontale ale camerei cilindrului trebuie să fie îngustate pentru a se asigura faptul că gloanțele sunt blocate în camera cilindrului și să fie deplasate în raport cu camera cilindrului.

 

 

Art. 90 alin. (3^1)-(3^5)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 90, după alin. (3) se introduc cinci noi alineate, alin. (3^1)-(3^5), cu următorul cuprins:

(3^1) Dimensiunea caracterelor utilizate pentru marcarea armelor și a componentelor esențiale ale acestora trebuie să fie de cel puțin 1,6 mm. Prin excepție, în cazul componentelor esențiale care sunt prea mici pentru a fi marcate potrivit prevederilor prezentului articol, se poate utiliza o dimensiune mai mică a caracterelor.

(3^2) În cazul cadrelor sau recuperatoarelor fabricate dintr-un material nemetalic, marcajul se aplică pe o placă metalică integrată permanent în materialul cadrului sau recuperatorului, astfel încât:

a) placa să nu poată fi înlăturată cu ușurință sau imediat; și

b) înlăturarea plăcii să determine distrugerea unei părți a cadrului sau a recuperatorului.

(3^3) Pentru marcarea armelor sau a componentelor esențiale ale acestora, alfabetul utilizat trebuie să fie latin, iar sistemul numeric utilizat poate fi arab sau roman.

(3^4) Armurierii sau intermediarii care importă sau transferă arme și componente esențiale în România, marcate cu caractere diferite de cele specifice alfabetului și sistemelor numerice prevăzute la alin. (33), au obligația să procedeze la marcarea acestora potrivit prevederilor prezentului articol, până la momentul introducerii pe piață.

(3^5) În vederea obținerii acordului prealabil sau, după caz, a avizului de import, persoanele fizice care intenționează să procure arme și componente esențiale din afara teritoriului României, marcate cu caractere diferite de cele specifice alfabetului și sistemelor numerice prevăzute la alin. (33), au obligația să se asigure că acestea sunt marcate potrivit prevederilor prezentului articol.

 

Totodată, prezenta Lege conține și o Anexă intitulată „Clasificarea armelor”.

Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor – modificări (Legea nr. 272/2021) was last modified: noiembrie 15th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter