Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor – modificări (Legea nr. 139/2023)

26 mai 2023
Vizualizari: 352

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor

(M. Of. nr. 425 din 10 iunie 2014, cu modif. și compl. ult.)

 

Legea nr. 139/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor

(M. Of nr. 456 din data de 25 mai 2023)

modifică: art. 2 pct V subpct. 6; art. 73 alin. (3); art. 90, alin.(5) 
– introduce: art. 73 alin.(3^1)

În M. Of nr. 456 din data de 25 mai 2023 s-a publicat Legea nr. 139/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor.

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante modificări și completări aduse respectivului act normativ.

Art. 2 pct. V, subpct. 6

Vechea reglementare

„Art. 2 pct. V subpct. 6

6. antrenor de tir – persoana care a absolvit cursurile școlii de antrenori și certifică acest fapt prin diplomă sau carnet de antrenor;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la articolul 2 punctul V, subpunctul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

6. antrenor de tir – persoana care a absolvit cursurile școlii de antrenori și a dobândit, în condițiile legii, diploma sau carnetul de antrenor. Antrenorul cu specializare tir desfășoară activități de instruire și îndrumare a sportivilor legitimați sau în curs de legitimare, inclusiv supravegherea tragerilor efectuate în poligoanele autorizate;”.

Art. 73 alin. (3^1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la articolul 73, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:

(3^1) Atestatul de instructor în poligonul de tragere se acordă, în condițiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, persoanelor care au obținut certificatul de calificare cu recunoaștere națională, însoțit de suplimentul descriptiv în urma absolvirii cursului de calificare profesională a instructorilor în poligoanele de tragere, organizat de un furnizor autorizat potrivit Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau persoanelor care au obținut carnetul sau diploma de antrenor cu specialitatea tir sportiv, în urma absolvirii cursului de formare și perfecționare a antrenorilor, organizat de către o entitate acreditată sau autorizată în condițiile legii.

Art. 90 alin. (5)

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Vechea reglementare

„Art. 90 alin. (5)

Marcajul aplicat pe muniție trebuie să cuprindă elementele prevăzute la alin. (4) lit. a)c) și d).”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la articolul 90, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

(5) Marcajul aplicat pe muniție trebuie să cuprindă elementele prevăzute la alin. (4) lit. a), c) și d). Prin excepție, muniția calibrul 22 LR (5.6 x 15 mm R) nu se supune prevederilor prezentului alineat.”.

Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor – modificări (Legea nr. 139/2023) was last modified: mai 26th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.