Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare și O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă – modifiări (Legea nr. 87/2024)

12 apr. 2024
Vizualizari: 156

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

(M. Of. nr. 599 din 13 iulie 2018, cu modif. și compl. ult.)

Ordonanța de urgență Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță

(M. Of. nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014)

Legea nr. 87/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum și pentru modificarea alin. (2^1) al art. 1 din O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță

(M. Of. nr. 338 din 11 aprilie 2024)

Legea nr. 165/2018:

– introduce: art. 1 alin. (3);

– modifică: art. 10 alin. (1).

O.U.G. nr. 8/2009:

– modifică: art. 1 alin. (2^1).

Intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

 

În M. Of. nr. 338 din data de 11 aprilie 2024 s-a publicat Legea nr. 87/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum și pentru modificarea alin. (2^1) al art. 1 din O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță.

Redăm, în cele ce urmează, modificarea adusă respectivului act normativ.

Legea nr. 165/2018

Art. 1 alin. (3)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

„(3) În sensul prezentei legi, prin suport electronic se înțelege orice dispozitiv fizic sau instrument virtual care poate fi utilizat de către beneficiarul său pentru a efectua operațiuni cu biletele de valoare”.

Art. 10 alin. (1)

Vechea reglementare

„Art. 10

(1) Angajatorii, împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanții salariaților, stabilesc de comun acord categoriile de bilete de valoare care se acordă angajaților, frecvența acordării acestora, precum și valoarea lor, acolo unde este cazul, unitatea emitentă și modalitatea de acordare, pe suport hârtie și/sau pe suport electronic”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 10

(1) Angajatorii, împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau, după caz, cu reprezentanții salariaților, stabilesc de comun acord categoriile de bilete de valoare care se acordă angajaților, frecvența acordării acestora și valoarea lor, acolo unde este cazul, precum și unitatea emitentă și modalitatea de acordare, respectiv prin dispozitiv fizic sau instrument virtual. La cererea salariatului, angajatorul care optează pentru emiterea biletelor de valoare exclusiv printr-un instrument virtual poate solicita oricând unității emitente și emiterea dispozitivului fizic al biletului de valoare, conform contractului încheiat cu unitatea emitentă”.

O.U.G. nr. 8/2009

Art. 1 alin. (2^1)

Vechea reglementare

„(2^1) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, cu excepția cazurilor în care se prevede în mod expres altfel, termenul «voucher de vacanță» va fi interpretat ca făcând referire atât la voucherul de vacanță pe suport hârtie, cât și la voucherul de vacanță pe suport electronic”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la articolul 1 alin. (2^1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2^1) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenul «voucher de vacanță» va fi interpretat ca făcând referire atât la voucherul de vacanță pe suport hârtie, cât și la voucherul de vacanță pe suport electronic. Prin suport electronic se înțelege orice dispozitiv fizic sau instrument virtual care poate fi utilizat de către beneficiarul său pentru a efectua operațiuni de plată. Voucherul de vacanță pe suport electronic poate fi utilizat inclusiv pentru plata online. Angajatorul stabilește, cu respectarea dispozițiilor alin. (2^4), modalitatea de acordare a voucherelor de vacanță, respectiv pe suport hârtie sau pe suport electronic. La cererea salariatului, angajatorul care optează pentru emiterea voucherelor de vacanță exclusiv printr-un instrument virtual poate solicita oricând unității emitente emiterea dispozitivului fizic al voucherului de vacanță, conform contractului încheiat cu unitatea emitentă”.

 

Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare și O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță – modifiări (Legea nr. 87/2024) was last modified: aprilie 12th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.