Legea nr. 157/2018 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului. Prezentare generală

6 iul. 2018
Vizualizari: 4740

Actul normativ publicat în Monitorul Oficial

Sumar
Legea nr. 157/2018 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului 

  (M. Of. nr. 561 din 4 iulie 2018)

Se implementează o serie de măsuri care au ca scop prevenirea și combaterea antisemitismului, actul normativ reglementând atât sensul unor termini și expresii utilizate în această materie, dar și unele infracțiuni și pedepsele aplicabile în cazul săvârșirii acestora.

 

În M. Of. nr. 561 din 4 iulie 2018, s-a publicat Legea nr. 157/2018 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului.

Redăm, mai jos, scopul Legii nr. 157/2018 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, urmat de termenii și expresiile cuprinse în acest act normativ.

 

Scopul, termenii și expresiile cuprinse în Legea nr. 157/2018 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului 

 

Potrivit art. 1, scopul Legii nr. 157/2018 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului constă în implementarea unor măsuri menite să prevină, dar și să combată antisemitismul.

În continuare, vom prezenta atât sensul unor termeni, dar și al unor expresii utilizate de Legea nr. 157/2018, așa cum sunt acestea prevăzute la art. 2:

Termenul antisemitism desemnează deopotrivă percepția referitoare la evrei exprimată ca ură împotriva acestora și manifestările verbale sau fizice, motivate de ură împotriva evreilor, îndreptate împotriva evreilor sau ne-evreilor ori a proprietăților acestora, împotriva instituțiilor comunităților evreiești sau lăcașurilor lor de cult.

Prin expresia organizație cu caracter antisemit se definește orice grup format din 3 sau mai multe persoane, care își desfășoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepțiilor sau doctrinelor antisemite. În această categorie pot fi incluse organizațiile cu sau fără personalitate juridică, partidele și mișcările politice, asociațiile și fundațiile, societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, precum și orice alte persoane juridice care intră sub incidența acestei legi.

De asemenea, expresia simboluri antisemite se referă la  următoarele elemente: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum și orice alte asemenea însemne, care transmit idei, concepții sau doctrine care promovează antisemitismul.

Pe de altă parte, prin expresia materiale antisemite sunt desemnate imaginile, mesajele text, conținutul audio-video, dar și orice alte alte asemenea reprezentări, care transmit idei, concepții sau doctrine care promovează antisemitismul.

 

Infracțiunile și pedepsele prevăzute de Legea nr. 157/2018

 

Conform Legii nr. 157/2018 constituie infracțiuni următoarele fapte:

 

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

1. Promovarea, în public, în orice mod, a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor antisemite

– Pedeapsa: închisoarea de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi.

2. Distribuirea sau punerea la dispoziția publicului, prin orice mijloace, de materiale antisemite

– Pedeapsa: închisoarea de la un an la 5 ani.

3. Confecționarea, vânzarea, răspândirea, precum și deținerea în vederea răspândirii de simboluri antisemite sau utilizarea în public a simbolurilor antisemite

– Pedeapsa: închisoarea de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi.

– Niciuna dintre faptele menționate nu constituie infracțiune dacă este săvârșită în interesul artei sau științei, cercetării ori educației sau în scopul dezbaterii unor aspecte de interes public.

4. Inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizații

– Pedeapsa: închisoarea de la 3 ani la 10 ani și interzicerea unor drepturi.

– Dacă faptele prevăzute menționate au fost urmate de săvârșirea unei infracțiuni, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni.

– Nu se pedepsesc persoanele care au comis faptele menționate, dacă denunță autorităților existența organizației, înainte ca aceasta să fi fost descoperită și să se fi început săvârșirea vreuneia dintre infracțiunile care intră în scopul grupului.

– Reducerea la jumătate a limitelor speciale ale pedepsei în situația în care persoana care a săvârșit una dintre faptele prevăzute înlesnește, în cursul urmăririi penale, aflarea adevărului și tragerea la răspundere penală a unuia sau mai multor membri ai unui grup infracțional organizat.

 

În afara dispozițiilor prezentate mai sus, Legea nr. 157/2018 aduce o modificare O.U.G. nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război (M. Of. nr. 214 din 28 martie 2002; cu modif. ult ).

În continuare, vă vom prezenta modificarea adusă respectivului act normativ.

 

O.U.G. nr. 31/2002

 

Art. 2 lit. a) din O.U.G. nr. 31/2002 (modificat prin Legea nr. 157/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2, lit. a) prevedea:

„În sensul prezentei ordonanțe de urgență:

a) prin organizație cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob se înțelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care își desfășoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, precum ura și violența pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase și inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie, recurgerea la violență pentru schimbarea ordinii constituționale sau a instituțiilor democratice, naționalismul extremist. În această categorie pot fi incluse organizațiile cu sau fără personalitate juridică, partidele și mișcările politice, asociațiile și fundațiile, societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte persoane juridice care îndeplinesc cerințele prevăzute la prezenta literă;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2, lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:

În sensul prezentei ordonanțe de urgență:

a) prin organizație cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob se înțelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care își desfășoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, precum ura și violența pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase și inferioritatea altora, incitarea la xenofobie, recurgerea la violență pentru schimbarea ordinii constituționale sau a instituțiilor democratice, naționalismul extremist. În această categorie pot fi incluse organizațiile cu sau fără personalitate juridică, partidele și mișcările politice, asociațiile și fundațiile, societățile reglementate de Legea societățilornr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte persoane juridice care îndeplinesc cerințele prevăzute la prezenta literă;”.

Legea nr. 157/2018 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului. Prezentare generală was last modified: iulie 25th, 2018 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.