Legea nr. 105/2019 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 s-a publicat în Monitorul Oficial

20 mai 2019
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3410
Actul modificatorActele modificate
Legea nr. 105/2019

(M. Of. nr. 392 din 20 mai 2019)

– Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (rep. M. Of. nr. 720 din 24 septembrie 2015; cu modif. ult.)

– Legea nr. 185/2018 pentru aprobarea O.U.G. nr. 31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (M. Of. nr. 638 din 23 iulie 2018)

– Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (M. Of. nr. 492 din 28 iunie 2017; cu modif. ult.)

– Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (rep. M. Of. nr. 938 din 20 noiembrie 2008)

– Legea fondului funciar nr. 18/1991 (rep. M. Of. nr. 1 din 05 ianuarie 1998; cu modif. ult.)

 

În M. Of. nr. 392 din 20 mai 2019, s-a publicat  Legea nr. 105/2019 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative.

Actele normative modificate

Astfel, Legea nr. 105/2019 modifică următoarele acte normative:

Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (rep. M. Of. nr. 720 din 24 septembrie 2015; cu modif. ult.);

Legea nr. 185/2018 pentru aprobarea O.U.G. nr. 31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (M. Of. nr. 638 din 23 iulie 2018);

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (M. Of. nr. 492 din 28 iunie 2017; cu modif. ult.);

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (rep. M. Of. nr. 938 din 20 noiembrie 2008);

Legea fondului funciar nr. 18/1991 (rep. M. Of. nr. 1 din 05 ianuarie 1998; cu modif. ult.).

Menționăm faptul că modificările aduse respectivelor acte normative vor fi analizate cu ocazia unor știri viitoare.

Alte prevederi ale Legii nr. 105/2019

Potrivit art. II, la data intrării în vigoare a respectivei legi, pe întreaga perioada de derulare a Programului național de cadastru și carte funciară, Agenția Națională asigură, din veniturile proprii constituite și utilizate potrivit art. 9 alin. (3) și (3^1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, fără restricții bugetare, personalul specializat, necesar bunei desfășurări a activității, prin organizarea concursurilor necesare, precum și orice cheltuieli aferente întreținerii și funcționării acesteia și instituțiilor subordonate.

Art. III prevede la primul alineat faptul că la data intrării în vigoare a respectivei legi, registrele de transcripțiuni și inscripțiuni se închid, astfel încât nu vor mai fi efectuate înscrieri în aceste registre.

Potrivit alin. urm., concomitent cu deschiderea cărților funciare pentru imobilele din regiunile de transcripțiuni și inscripțiuni, se fac verificări inclusiv în vechile registre de publicitate imobiliară închise conform alin. (1) și toate sarcinile valabile se transcriu în cărțile funciare, cuscutire de la plata tarifelor.

Art. IV prevede următoarele:

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

„(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, finanțarea lucrărilor prevăzute la art.2 alin. (6)-(12) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează pe întreaga perioadă a Programului național de cadastru și carte funciară. Administratorii imobilelor din domeniul public sau privat al statului, pot solicita încheierea contractelor de finanțare multianuale cu Agenția Națională în termenii și condițiile prevăzute prin lege și procedura aprobată prin ordin comun al directorului Agenției Naționale cu ministrul de resort, ce stabilește modalitatea de alocare și decontare a sumelor pe hectar, precum și toate celelalte drepturi și obligații ce revin părților.

(2) Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor alin. (1), Ministerul Finanțelor Publice va introduce modificările corespunzătoare în bugetele administratorilor domeniului public, în termen de maximum 90 de zile de la încheierea contractelor de finanțare cu Agenția Națională, administratorilor revenindu-le responsabilitatea de a îndeplini de îndată condițiile și procedurile solicitate de Ministerul Finanțelor Publice cu privire la modificarea bugetelor.”

Potrivit art. V, în scopul punerii în aplicare a dispozițiilor art. 28 alin. (10)-(12) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin ordin comun al ministrului culturii și identității naționale și directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară se stabilește procedura de identificare și comunicare a cererilor și a înscrierilor efectuate asupra imobilelor ce au calitatea de monument istoric.

Conform art. X, respectiva lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. 9 alin. (30) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta lege, care intră în vigoare la 15 zile de la data intrării în vigoare a respectivei legi.

Legea nr. 105/2019 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 s-a publicat în Monitorul Oficial was last modified: mai 20th, 2019 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter